Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

NETYKIETA

Poczta elektroniczna - informacje dodatkowe

Opracowane na podstawie:

Poczta elektroniczna (e-mail) - informacje dodatkowe:

  1. Jeśli masz możliwość forward'owania poczty, uważaj aby nie ustawić "pętli bez końca". Innym słowy - upewnij się, że nie skonfigurowałeś poczty tak, że będzie ona wędrowała bez końca od jednego serwera do drugiego.
  2. Zasada ta nie dotyczy osób, które mają zapewniony prywatny dostęp do Internetu (przez providera internetowego). Sprawdź jak w Twojej firmie wyglądają zasady korzystania i własności poczty elektronicznej - są one różne w różnych miejscach.
  3. Oczekiwania do przeprowadzania "rozsądnej rozmowy" przy użyciu poczty elektronicznej zależą w dużym stopniu od kontekstu sytuacji i relacji z daną osobą. Pewne nawyki stosowane w określonym środowisku, nie muszą być uznawane w innym, a w szczególności w całym Internecie. Zwracaj zatem uwagę na lokalny slang i lokalne akronimy.
  4. Może się zdarzyć, że list który otrzymasz jest "sfałszowany", tzn. ktoś nielegalnie podszył się pod inną osobę, lub w inny sposób zmienił zawartość listu. W takich przypadkach kieruj się po prostu zdrowym rozsądkiem, zanim uznasz, że list rzeczywiście jest prawdziwy.
  5. Koszt przesyłania poczty, ogólnie rzecz biorąc, rozkłada się po połowie na nadawcę i odbiorcę (albo organizacje, w których są zatrudnieni). Sytuacja jest tu zatem inna niż w przypadku poczty tradycyjnej, radia, czy telewizji. Wysłanie komuś listu elektronicznego może go kosztować także w sposób inny, niż w tradycyjny rozumieniu np. zajmowanie pasma transmisyjnego (zapychanie łącz), obciążanie procesora (blokowanie serwerów) czy zajmowanie miejsca na dysku. Jest to zasadnicze, ekonomiczne wytłumaczenie dlaczego nikt nie lubi otrzymywać listów zaśmiecających jego skrzynkę pocztową.