Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

FAQ

FAQ (z ang. Frequently Asked Question) czyli po prostu najczęściej zadawane pytania. Postaramy się systematycznie uzupełniać tą stronę o te pytania, które najczęściej przewijają się na naszym forum. Oczywiście, głównie chodzi tu o pytania osób spoza Towarzystwa i niedotyczące jego spraw wewnętrznych.

1. Czy kolor szlaku pieszego wiąże się z jego trudnością?

Nie obowiązuje ani nigdy nie obowiązywała zasada, że kolor szlaku pieszego oznacza jego trudność. W przypadku innych szlaków zależność taką spotykamy tylko w oznakowaniu nartostrad, gdzie faktycznie ich kolor oznacza trudność: od niebieskiego (bardzo łatwa) do czarnego (bardzo trudna).
Wracając do szlaków pieszych, napisać trzeba, że w turystyce górskiej przyjęto zasadę, iż szlaki główne, które były prowadzone po najwyższych szczytach w danym paśmie (z reguły jest to pas wododziału, a zatem graniczny) mają kolor czerwony. Od tych zasad odstąpiono w Beskidzie Niskim, gdzie Główny Szlak Beskidzki (czerwony) ze względów "politycznych" (jeśli można tak nazwać utrudnienia w zbliżaniu się do granicy z Czechosłowacją) poprowadzono z daleka od granicy. Podobnie przebieg Głównego Szlaku Beskidzkiego poprowadzono w Bieszczadach (po połoninach, zamiast pasmem granicznym). Udostępnienie turystom szlaków granicznych nastąpiło dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
W górach szlaki niebieskie są szlakami równoległymi do głównego, lecz ta zasada nie ma żadnego odniesienia do szlaków na terenach nizinnych. W początkach znakowania szlaków na nizinach przyjęto zasadę, ze szlaki główne miały kolor czerwony, ale każde z województw (do 1975 - 17, później 49) chciało mieć własny szlak główny. Ponieważ jednak powstawało zamieszanie na granicach województw, długie szlaki na nizinach nie zawsze mają kolor czerwony.
Pod koniec lat pięćdziesiątych do połowy lat osiemdziesiątych wytyczano tzw. "szlaki wolnościowe" o znaku szlaku w kolorze czerwono-biało-czerwonym lub innych (np. Szlak Lenina w Tatrach). "Szlaki wolnościowe" po ich likwidacji musiały podzielić się na odcinki w różnych kolorach, aby uniknąć krzyżowania się szlaków w tym samym kolorze. Taki problem wystąpił np. na Roztoczu, gdzie fragment dawnego szlaku wolnościowego ma długość ponad 100 km i ma kolor czarny.
Zatem kolor szlaku w górach i na nizinach nie ma nic wspólnego z jego trudnością, a również w wielu przypadkach (głównie na nizinach) z jego ważnością i przebiegiem.
Podsumowując:
Kolor szlaku nigdy nie jest związany ze stopniem jego trudności!
Kolor czerwony z reguły oznacza szlak główny w danym regionie np. Główny Szlak Beskidzki, Mały Szlak Beskidzki, Główny Szlak Sudecki, Główny Szlak Gór Świętokrzyskich, Szlak Orlich Gniazd na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Podwarszawski Szlak Okrężny i inne. Zwykle jest poprowadzony przez najbardziej spektakularne, a jednocześnie najciekawsze krajobrazowo i przyrodniczo miejsca danego regionu (w górach zwykle przez najwyższe kulminacje danego pasma).
W przypadku innych barw kolor ma znaczenie wyłącznie w górach, a i to nie zawsze.
Kolor niebieski wyznacza szlaki pokonujące duże odległości - dalekobieżne, nie będące jednak szlakami głównymi. W Beskidach są to zwykle szlaki idące wzdłuż głównego wododziału karpackiego, którym jest poprowadzona granica państwowa.
Kolorem zielonym i żółtym znakuje się szlaki łącznikowe, czasami też dojściowe.
Kolor czarny najczęściej wyznacza krótki szlak dojściowy, rzadziej szlak łącznikowy.

2. Gdzie znajdę opis szlaku, którym zamierzam wędrować?

Zarząd Główny PTTK przygotował stronę z opisami wybranych szlaków turystycznych. Adres tego serwisu to https://szlaki.pttk.pl/. Wiele serwisów poświęconych szlakom w swoim regionie tworzą też poszczególne oddziały PTTK. Jednak żadne informacje z internetu nie zastąpią dobrej mapy i przewodnika. Zachęcamy do ich zakupu w najbliższej dla Ciebie księgarni turystycznej.

3. Gdzie znajdę nocleg na szlaku, którym zamierzam wędrować?

Miejsc noclegowych na szlaku najlepiej szukać poprzez nasz serwis z obiektami PTTK. Jeżeli nie znalazłeś na swojej drodze żadnego schroniska, ani studenckiej bazy namiotowej PTTK - rozejrzyj się za schroniskami PTSM. Jeżeli natomiast kroki swoje kierujesz w góry, a kieszeń masz nie zasobną - zapoznaj się z ofertą noclegów studenckich. Kompleksowy i często uaktualniany spis chatek, baz namiotowych i innych tanich noclegów w górach znajdziesz tutaj. Gdy interesuje Cię bardzie stacjonarny pobyt w warunkach bardziej komfortowych - szukaj kwater prywatnych poprzez różne serwisy regionalne lub strony internetowe gmin (odradzamy korzystanie z wielkich ogólnopolskich portali-molochów - jest tam bardzo niewielki wybór kwater).

4. Co to jest "turystyka kwalifikowana"?

Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Sama podręcznikowa definicja turystyki, jako zmiana miejsca pobytu z co najmniej jednym noclegiem po drodze nie obejmuje niektórych przejawów turystyki kwalifikowanej. Najlepiej zatem posługiwać się tym pojęciem w swojej pracy wcześniej je samodzielnie definiując. Niewątpliwie przy tworzeniu takiej definicji pomocne będą dwa wątki na Forum Dyskusyjnym PTTK. Tutaj znajdziesz zagajenie dyskusji, która dalej rozwijała się tutaj.

5. Co to jest "krajoznawstwo"?

Definicji krajoznawstwa jest bardzo wiele - tyle ile autorów piszących o krajoznawstwie. Podsuwamy zatem linki w kilka ciekawych miejsc, które pomogą Ci znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie. Pierwsze miejsce, które należy odwiedzić, to dział "Krajoznawstwo" w niniejszym serwisie. Już na wstępie znajdziesz tam krótki tekst o krajoznawstwie. Kolejnym miejscem jest jedna ze stron tego działu, gdzie podajemy historyczna definicję krajoznawstwa. Tekstem jaki koniecznie należy przeczytać jest jedna z prac z dorobku Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK - "Krajoznawstwo nauką w służbie badania przestrzeni" Edwarda Wieczorka. Jeżeli szukasz bardziej historycznego podejścia i piszesz pracę o historii krajoznawstwa, koniecznie musisz zapoznać się z tekstem Wandy Skowron "Rola nauki w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym".

6. Jak zostać członkiem PTTK?

Jak zostać członkiem PTTK, jakie są prawa i obowiązki członka PTTK oraz jakie formalne korzyści niesie ze sobą przynależność do Towarzystwa bardzo szczegółowo opisane jest tutaj.