Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przeszukaj Forum członków i sympatyków PTTK

Przeszukiwanie forum

Jak działa wyszukiwanie

 1. Wielkość liter wpisywanych do formularza nie ma znaczenia.
 2. Frazy wpisywane w pola muszą mieć przynajmniej 3 akceptowalne znaki.
 3. Jeśli szukasz wszystkich postów jakiegoś autora - pole "szukana fraza" pozostaw puste. Jeżeli szukasz wyłącznie konkretnej frazy - pozostaw puste pole "szukany nick".
 4. Wyszukiwarka szuka ciągów znaków dokładnie odpowiadających ciągom wpisanym. Rodzi to określone konsekwencje:
  • Pole "szukana fraza":
   Wpisuj wyrazy bez końcówek, które w języku polskim zmieniają się w zależności od odmiany. Jeżeli np. poszukujesz postów poruszających sprawy przodownickie, lepiej wpisać "przodowni" niż "przodownik", gdyż wtedy zostaną znalezione nie tylko posty z wyrazami przodownik, przodownika itp., ale również np. przodownicy, przodownickie itd.
  • Pole "szukany nick":
   Możesz wpisywać jedynie fragmenty nicków. Jeżeli np. poszukujesz wszystkich postów, które napisał Jan Kowalski, lepiej wpisać "jan" niż "jan kowalski", gdyż wtedy zostaną znalezione nie tylko posty podpisane Jan Kowalski, ale również np. Janek, Jan K. itd.
 5. Wyszukiwarka:
  • pomija wszystkie znaki poza literami, cyframi oraz znakami spacji, myślnika, kropki, przecinka, dwukropka, średnika, cudzysłowu i nawiasów okrągłych,
  • zamienia ciągi białych znaków na pojedyncze spacje,
  • obcina białe znaki z lewej strony frazy (ale nie z prawej).
   Uzasadnienie niewycinania białego znaku z prawej strony: przykładowo, aby wyszukać wyraz "PTT", należy wpisać frazę "PTT " (ze spacją na końcu); jeżeli nie postawisz na końcu spacji (lub gdyby wyszukiwarka ją wycinała), to poza wyrazem "PTT" wyszukane też by zostały wszystkie wyrazy "PTTK", co poważnie zmieniłoby wyniki wyszukiwania.