Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

NETYKIETA

Wstęp

W przeszłości użytkownicy Internetu "wychowywali się" razem z nim byli to najczęściej ludzie obeznani z techniką, rozumiejący naturę protokołów transmisyjnych i sposób przekazywania informacji. Stworzyli pewną specyficzną kulturę, charakterystyczną dla tego środowiska. Na skutek nieustannego rozwoju Sieci dzisiejszą Społeczność Internetową stanowią także osoby nie związane z grupą "pionierów". Nowicjusze, nie posiadają takiej wiedzy, często zresztą nie jest ona im potrzebna. Nie znają jednak Kultury Internetowej, swojego rodzaju savoir-vivreu, który określa specyficzne zasady "bycia" w Sieci. Mowa tu oczywiście o Netykiecie (ang. netiquette - net + etiquette, sieć + etyka), żartobliwej nazwie zbioru zachowań etycznych obowiązujących w sieci Internet. Należy mieć świadomość, że Internet w zasadzie wymyka się wszelkim ograniczeniom i nakazom prawnym, zatem także stosowanie się do zasad Netykiety nie jest przymusem, a jedynie świadomym wyborem. Właściwy sposób zachowania się pozwala na współistnienie wielu różnych grup narodowościowych i ludzi z różnych kręgów kulturowych. Warto zapoznać się z podstawowymi zwyczajami, ukształtowanymi przez samych użytkowników Sieci.

Każdy użytkownik Internetu musi mieć ponadto świadomość jego wielkości i konsekwencji, jakie wynikają z faktu dostępności do rozległych zasobów. Sieć lokalna stanowi tylko niewielki fragment całości podejmowane działania mogą zaś dotyczyć znacznie większej grupy osób. Z drugiej strony należy pamiętać, że obowiązują także zasady wynikające z funkcjonowania właśnie sieci lokalnej z całą jej specyfiką. Oznacza to, że działania rutynowo dozwolone w jednej sieci, mogą być zabronione w innej. Dotyczy to nie tylko kwestii czysto technicznych, wynikających z zasad współużytkowania, ale także reguł ustalanych przez lokalne społeczności. Często pewne grupy społeczne w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady ustalają własne reguły. Pojawiają się także nowe rodzaje usług - jak np. komunikatory internetwe - i nowe zasady.

W zasadzie najbardziej oficjalnym zbiorem reguł, jaki ukazał się do tej pory jest dokument RFC1855, opracowany przez Responsible Use of the Network (RUN) Working Group, działającą w ramach IETF. Jest też wiele innych mniej lub bardziej popularnych dokumentów. Wystarczy wpisac w wyszukiwarkę słowo "netykieta", aby otrzymać bardzo pokaźną liczbe adresów. Niniejszy dokument stworzony został na podstawie opracowania Jarosława Lecha z roku 2000, z niewielkimi poprawkami Łukasza Aranowskiego w roku 2004 i późniejszych. Dokument jest dostosowany do potrzeb użytkowników Forum członków i sympatyków PTTK (http://forum-pttk.pl/).

Więcej informacji na temat "Netykiety" znajdziesz na Wikipedii oraz w wyszukiwarce Google.