Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Jerzy Kwaczyński

Dane podstawowe

Oddział PTTK w Żyrardowie
JAK
Na FORUM piszę jako: JAK
Liczba moich wiadomości na FORUM: 271 (zobacz)

Uprawnienia

Uprawnienia honorowe i branżowe:

- członek PTTK od 1962 roku; Członek Honorowy PTTK nr 14/2017, przewodnik terenowy PTTK po Mazowszu i d. województwie skierniewickim (licencja nr 280/VII/2017), instruktor przewodnictwa PTTK nr 202/4/VII/T, "Zasłużony Przewodnik PTTK" nr 14; Członek Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Turystycznych PTTK w Warszawie; licencja pilota wycieczek PTTK nr P/51/VII/2017 ("Logostour", "Esperantotur", inne); instruktor znakowania szlaków turystycznych nr 4189/IZS/2023; certyfikat organizatora wypraw trampingowych i globtroterskich - zawód UE nr 241915; członek Servas (http://www.servas.org) i CouchSurfing (http://www.couchsurfing.com),

- dziennikarz: członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie (http://dziennikarzerp.org.pl/) i Stowarzyszenia Polskich Mediów w Warszawie (http://www.polskiemedia.org); rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w zakresie programowania mikroprocesorów i obsługi Chatbotów GPT;

- tytuł honorowy MEN "Zasłużony Nauczyciel RP" nr 11-91-22; tytuł i Medal "Nauczyciel Kraju Ojczystego" nr 24; długoletni (od 1984 r.) organizator Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej PTTK i Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kulturowej PTTK; długoletni organizator eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" i Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK Dzieci i Młodzieży; "Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK" nr 148/Z/09; przewodniczący referatu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Przyjaciel Ziemi Chełmońskiego" w Żyrardowie; Honorowy Prezes Klubu "Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka" z siedzibą w Żyrardowie i posiadacz tytułu "Europejskiego Arcypierdoły Szwejkowego",

- Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej GOT PTTK nr 979; Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej PTTK nr 613H, Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK nr 19; Instruktor Ochrony Zabytków PTTK nr 011 i długoletni (od 1984 r.) organizator obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia) i Europejskich Dni Dziedzictwa (wrzesień) - od 1993 roku; Instruktor i organizator kursów NORDIC WALKING POLSKA oraz Turystycznych Rekreacyjnych Imprez na Orientacje PTTK TRInO po Mazowszu (http://www.trino.pttk.pl),

- Certyfikowany Instruktor Żeglarstwa i Instruktor Motorowodny PZŻ; kapitan jachtowy i kapitan motorowodny PZŻ; licencjonowany pilot wycieczek promowych po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym nr 2299 (zawód UE nr 511301), długoletni instruktor ZHP w stopniu harcmistrza z certyfikatem organizatora harcerskich imprez na orientację, radiopelengacji sportowej i rekreacyjnej,

- laureat konkursu "Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012" (Grand Prix) i finalista tychże konkursów w latach 2010 - 2011; laureat konkursu "Dobrodziej Ziemi Żyrardowskiej 2020",

- operator OpenAI ChatGPT; biegły rewident z licencją Certified Internal Auditor w zakresie rachunkowości NGOs i branży turystycznej;

Opis

Pełnione funkcje w gremiach zarządzających:

- krajowych: długoletni członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP w Warszawie (http://www.ofop.eu), długoletni skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie (http://www.ptsm.org.pl) i długoletni przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku (http://www.lmir.pl),

- regionalnych: Prezes Zarządu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą" z siedzibą w Żyrardowie; długoletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji Organizacji Pozarządowych MAZOWIA w Warszawie (http://www.mazowia.org.pl); Prezes Zarządu Mazowieckiego Konsorcjum Turystycznego PTTK-PTSM-LMiR z siedzibą w Żyrardowie; długoletni prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żyrardowie i długoletni prezes Zarządu Koła Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie (http://www.zyrardow.pttk.pl); długoletni prezes Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTSM z siedzibą w Żyrardowie; długoletni Prezes Okręgu Mazowieckiego Ligi Morskiej i Rzecznej z siedzibą w Żyrardowie; Honorowy Komandor Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" z siedzibą w Żyrardowie; Honorowy Prezes Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" w Żyrardowie; Honorowy Członek Rady Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie; długoletni (od 1967 r.) członek Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa i członek Zarządu TPMŻ.

Do tego użytkownika można wysłać maila. Tylko zalogowani użytkownicy z zarejestrowanym adresem e-mail mogą to zrobić.

Powrót do listy