Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Jerzy Kwaczyński

Dane podstawowe

Oddział PTTK w Żyrardowie
JAK
Na FORUM piszę jako: JAK
Liczba moich wiadomości na FORUM: 252 (zobacz)

Uprawnienia

Uprawnienia honorowe i branżowe:

- członek PTTK od 1962 roku - członek honorowy PTTK nr 14/2017, przewodnik terenowy PTTK po Mazowszu i d. województwie skierniewickim (aktualna licencja nr 280/VII/2017, zawód w UE nr 511304), instruktor przewodnictwa PTTK nr 202/4/VII/T, "Zasłużony Przewodnik PTTK" nr 14; Członek Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Turystycznych PTTK w Warszawie; aktualna licencja pilota wycieczek PTTK nr P/51/VII/2017 ("Logostour", "Almatur", "Esperantotur", "Sport Tourist", BTZ PTTK, TUL, inne); certyfikat organizatora wypraw trampingowych i globtroterskich po Azji, Ameryce Południowej i Afryce - zawód UE nr 241915; członek Servas (http://www.servas.org) i CouchSurfing (http://www.couchsurfing.com); współorganizator sieci hosteli i wypożyczalni sprzętu IT dla seniorów "60+" (m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi - program PCRS http://www.latarnicy.pl),

- tytuł honorowy MEN "Zasłużony Nauczyciel RP" nr 11-91-22 oraz tytuł "Nauczyciel Kraju Ojczystego" nr 24; długoletni organizator Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej PTTK i Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej i Kulturowej PTTK (od 1984 roku); długoletni organizator eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" i Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK Dzieci i Młodzieży; "Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa PTTK" nr 148/Z/09 i przewodniczący referatu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Przyjaciel Ziemi Chełmońskiego" w Żyrardowie; Honorowy Prezes Klubu "Miłośników Dobrego Wojaka Szwejka" z siedzibą w Żyrardowie i posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Forum Ruchu Szwejkowego,

- dziennikarz: członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Warszawie (http://dziennikarzerp.org.pl/) i Stowarzyszenia Polskich Mediów w Warszawie (http://www.polskiemedia.org); organizator akcji wolontariatu młodzieżowego i dziennikarskiego w czasie światowych i europejskich imprez sportowych, kulturalnych oraz religijnych (logistyka, przejazdy, zakwaterowanie, sprawozdania w mediach społecznościowych, itp.),

- Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej GOT nr 979; Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej PTTK nr 613H, Honorowy Instruktor Ochrony Przyrody PTTK nr 19; Instruktor Ochrony Zabytków PTTK nr 011 i organizator obchodów na Mazowszu Zachodnim Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia) - od 1984 roku i Europejskich Dni Dziedzictwa (wrzesień) - od 1993 roku; Instruktor i organizator kursów NORDIC WALKING POLSKA oraz Turystycznych Rekreacyjnych Imprez na Orientacje PTTK TRInO (http://www.trino.pttk.pl),

- Certyfikowany Instruktor Żeglarstwa i Instruktor Motorowodny PZŻ; kapitan jachtowy i kapitan motorowodny PZŻ; organizator kursów żeglarskich Ligi Morskiej i Rzecznej; licencjonowany pilot wycieczek promowych po Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym i Atlantyku nr 2299 (zawód UE nr 511301),

- długoletni instruktor ZHP w stopniu harcmistrza z certyfikatem organizatora harcerskich imprez na orientację, radiopelengacji sportowej i radiopelengacji rekreacyjnej,

- laureat konkursu "Człowiek Ziemi Żyrardowskiej AD 2012" (Grand Prix) i finalista konkursów w latach 2010 - 2011,

- biegły rewident z licencją Certified Internal Auditor (CIA) w zakresie rachunkowości NGO;

Opis

Pełnione funkcje w gremiach zarządzających:

- krajowych: członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP w Warszawie (http://www.ofop.eu), skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie (http://www.ptsm.org.pl) i przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku (http://www.lmir.pl),

- regionalnych: - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Federacji Organizacji Pozarządowych MAZOWIA w Warszawie (http://www.mazowia.org.pl); przewodniczący Zarządu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą" w Żyrardowie; prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żyrardowie i prezes Zarządu Koła Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie (http://www.zyrardow.pttk.pl); prezes Zarządu Oddziału PTSM "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Żyrardowie; Prezes Okręgu LMiR z siedzibą w Żyrardowie; Honorowy Komandor Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" z siedzibą w Żyrardowie; Honorowy Prezes Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" w Żyrardowie; Członek Honorowy Rady Fundacji Ochrony Środowiska Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie; od 1967 r. członek Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa - przewodniczący Komisji Rewizyjnej TPMŻ;

Do tego użytkownika można wysłać maila. Tylko zalogowani użytkownicy z zarejestrowanym adresem e-mail mogą to zrobić.

Powrót do listy