Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Konkursy Krasomówcze PTTK
Autor: ~Jurek Kwaczyński
Data: 2003-09-08 13:32:14

W ostatnim okresie Rada Programowa ds Młodziezy Szkolnej ZG PTTK zgodnie z uchwałą ostatniego Zjazdu Krajowego PTTK nowelizuje regulamin konkursu krasomówczego (konkursów krasomówczych) młodzieży szkolnej. Jak wiadomo, finały tych konkursów odbywają się co roku w Legnicy (szkoły podstawowe i gimnazja) i w Golubiu - Dobrzyniu (szkoły ponadgimnazjalne). Głównym tematem nowelizacji regulaminów jest ich ujednolicenie i wprowadzenie pewnych jednolitych standardów, m.in. związanych z liczbą osób dopuszczanych do finału krajowego i liczbą opiekunów uczniów, sposobem powoływania jury, zasadami pracy jury, itp. Projekty tych regulamninów z nieufnością są przyjmowane przez dotychaczasowych organizatorów finałów w Golubiu - Dobrzyniu i w Legnicy. Są podejrzenia, że chce się odebrać autorom i pomysłodawcom konkursów organizację finałów. Tymczasem chodzi tylko o wprowadzenie pewnych standardów, które zapewniałyby płynne przejście z młodzszej kategorii wiekowej do starszej i obowiązywałyby na wszystkich etapach konkursu tzn. na etapie krajowym, wojewódzkim i rejonowym. Dotychczasowa praktyka związana z organizacją tych konkursów jest różna w różnych województwach i różnych rejonach. Regulamin nie zawsze jest precyzyjny. Największą bolączką dotychczas była jednak praktyka, że na finały do Golubia - Dobrzynia miało prawo jechać 2 uczniów - laureatów z województwa i tylko jeden opiekun towarzyszący im. Uczniowie ci często pochodzili z różnych miejscowości oddalonych od siebie o 100 i więcej km. Ze szkolnego punktu widzenia takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. Nie ma tu żadnych tłumaczeń, że mozna sobie dodatkowe miejsce wykupić na miejscu, itp. Gdzie aspekt wychowawczy i dydaktyczny całego przedsięwzięcia ? Wszak opiekun jest bardzo często współautorem sukcesu ucznia. Gdzie odpowiedzialność i troska bezpieczeństwo ucznia ?
Ciekaw jestem jaka jest opinia na ten temat uczestników forum. Najbardziej intersowałaby mnie opinia byłych uczestników konkursów krasomówczych.

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?