Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-13 22:21:16

Po zatwierdzeniu przez Namiestnictwo w dniu 8 października nowego statutu na [u]pierwszym zwyczajnym walnym zgromadzeniu[/u] [b]Towarzystwa Tatrzańskiego[/b] w dniu 22 listopada 1874 r. [i]zgromadziło się liczne grono członków miejscowych i zamiejscowych[/i].
Z tego zgromadzenia krakowski CZAS w nr. 270 z 25 Listopada – Środa, zamieszcza kolejne sprawozdanie. [cytat]Prezes Towarzystwa hr. Mieczysław Rey zagaił posiedzenie przemową, w której skreślił dotychczasową działalność Towarzystwa i Wydziału, przeważnie w kierunku praktycznym, tudzież wykazał powody, dla których Towarzystwo nie mogło spełnić zadań co do umiejętnego badania Karpat w ogólności. Następnie sekretarz prof. Dr Nowicki odczytał sprawozdanie z czynności i stanu Towarzystwa od 1go czerwca do 22go listopada 1874, które w całej rozciągłości wydrukowanem będzie w Roczniku Towarzystwa liczy obecnie 26 założycieli i 196 członków, oraz że żywą rozwinęło czynność w ciągu krótkiego swego istnienia.[/cytat][cytat]Prezesem Towarzystwa jednomyślnie obrany hr. Mieczysław Rey, Wiceprezesem prof. Dr Maksymilian Nowicki Dziekan Wydz. filoz. na Uniw. Jagiell. Do Wydziału zostali wybrani: prof. Dr Alojzy Alt, Władysław Anczyc,, Dr Franciszek Bylicki, X. Marceli Chmielewski, Ludwik Eichborn, Dr Bolesław Lutostański, Henryk Mũldner, hr. Artur Potocki, Józef Szalay, prof. Leopold Świerz, dalej Dr Adam Asnyk, X. Aug. Sutor, hr. Wincenty Arnese, Adam Uznański i Starosta Franciszek Steuer w Nowym Targu.[/cytat]

W relacji podkreślono fakt [i]szczególnej opieki władz rządowych i autonomicznych gorliwie popierających jego cele[/i]. Starania Wydziału o finansowe środki na rozwijanie naukowej i praktycznej działalności Towarzystwa wspierali swoimi wpływami; JE Minister dla Galicji dr Floryan Ziemiałkowski członek honorowy TT, Namiestnik Galicji hr. Agenor Gołuchowski członek honorowy TT, Marszałek sejmu krajowego Galicji książę Leon Sapieha, Prezydent miasta Krakowa dr Mikołaj Zyblikiewicz członek honorowy TT, oraz członkowie Wydziału Towarzystwa; Adam Uznański prezes Rady powiatowej w Nowym Targu i Franciszek Steuer starosta powiatowy w Nowym Targu.
Wydział krajowy przekazał dotację 500 złr.
Podano również o uchwaleniu przez Węgierskie Towarzystwo Karpackie przekazania Towarzystwu zapomogi 400 złr.

Hr. Wincenty (Vincenzo) Arnese, osiadły w Uścikowie w Wielkopolsce, członek Towarzystwa Geograficznego w Rzymie i klubów turystyki alpejskiej we Włoszech, Francji, Szwajcarii, w których propaguje działalność Towarzystwa.

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?