Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2021-01-12 22:46:01

CZAS z Czwartku 4 Czerwca 1874. w [i]Kronice miejscowej i zagranicznej[/i] podaje wiadomość o [u]odbyciu się 31 Maja 1874 roku[/u] [b]pierwszego ogólnego zgromadzenia Towarzystwa Tatrzańskiego[/b], „[i]które zagaił prezes jego hr. Rey, streszczając cel Towarzystwa w dwóch słowach: pożytek i przyjemność; bo wspieranie badań naukowych i rozpowszechnianie ich obróci się na pożytek kraju i nauk, a ułatwienia podróży w Tatry obudzi zamiłowanie do przyrody górskiej, a w ogóle do ziemi ojczystej i pozwoli poznać ją bliżej[/i].”Po powitaniu przez prezesa hr. Reya przybyłych na zgromadzenie reprezentantów nauki i naczelników władz, sekretarz Towarzystwa prof. Dr Maksymilian Nowicki odczytał protokół z posiedzenia założycieli w dniu 10 maja i przedstawił stan obecny Towarzystwa.[cytat]Założycieli wpisało się dotąd 26: z Krakowa 13 i tyluż z prowincyi; reprezentują oni kapitał 2600 złr., 18tu z nich złożyło 1721 złr. Członków zwyczajnych jest 172, z tych na Kraków przypada 116, na Lwów i prowincyę 47, na Poznańskie 9; reprezentują oni kapitał coroczny 1548, lecz dotąd złożyło tylko 102 wkładkę 628 złr. Dotychczasowe dochody wynoszą przeto 2349 złr.
Następnie Dr Lutostański jako referent komisyi wybranej przez założycieli w celu wypracowania nowego statutu w duchu życzeń członków, przystępujących do tegoż Towarzystwa pod warunkiem usunięcia niedostatków, jakie się okazały w zatwierdzonym statucie przez Namiestnictwo, odczytał nowy statut rozszerzający działalność Tow. Tatrzańskiego. Zgromadzenie przyjęło go z niektórymi zmianami.[/cytat] „[i]Nazajutrz Wydział na zebraniu u wiceprezesa p. Uznańskiego uchwalił budżet na pierwsze potrzeby i zajął się przesłaniem nowego statutu do zatwierdzenia[/i].

W „Sprawozdaniu z czynności Tow. tatrzańskiego za czas od dnia 3 sierpnia 1873 r. do 28 maja 1876 r.” Leopold Świerz sekretarz Wydziału stan członkowski Towarzystwa w 31 maja 1874 podaje 120 osób, to jest tych założycieli i członków którzy do dnia 25 maja należne wkładki.

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?