Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: JanMaciej...
Data: 2020-12-24 23:10:29

[b]CZAS[/b] z Czwartku 25 Grudnia 1873.
[b]Z pod Karpat[/b] 20 grudnia
[cytat]„W sierpniu r. b. postanowiło pewne grono gości w Zakopanem lato przepędzających, zawiązać Stowarzyszenie Karpackie, na wzór stowarzyszeń [i]AlpenVereine[/i], licznie po Niemczech rozrzuconych, i węgierskiego [i]Kárpát-egylet[/i], działającego w Keszmarku. Celem tego Stowarzyszenia jest, Karpaty a raczej centralne ich szczyty, t. j. Tatry zbadać, przystęp do miejsc uczęszczanych ułatwiać, nowe widoki odkrywać, słowem obudzić i utrzymać szczersze i gorętsze zajęcie się temi górami obudzić. Inicyatywa wyszła od p. Feliksa Pławickiego, c. k. kapitana obrony krajowej, stale w Nowym Targu zamieszkałego. Za tą inicyatywą poszli najchętniej: p. Józef Szalay właściciel Szczawnicy, p. Eichborn właściciel Zakopanego, p. Adam Uznański właściciel Szaflar, p. Mieczysław Pawlikowski właściciel dóbr, który już drugi rok całe lato w Zakopanem z rodziną przebywa, Dr Hałubiński lekarz z Warszawy, bawiący wówczas w Zakopanem, Dr Lutostański redaktor [i]Gazety lekarskiej[/i], p. Walery Eliasz malarz, autor ilustrowanego „Przewodnika do Tatr i Pienin” i Dr Stanisław Biesiadecki adwokat, także wówczas z całą rodziną w Zakopanem zamieszkały. Ci założyciele obowiązali się złożyć natychmiast stósowną kwotę na pierwsze potrzeby Towarzystwa, a nadto podjął się Dr Stanisław Biesiadecki wypracować statuta, które jeszcze w tym roku do zatwierdzenia Namiestnictwu przedłożone zostaną. Po uzyskaniu zatwierdzenia i utworzeniu tymczasowego zarządu, nastąpi wpisywanie się członków Towarzystwa, od których ostatecznie dalszy rozwój i kierunek Towarzystwa zależeć będzie. By uzyskać jak najliczniejszy udział, postanowiono roczną składkę 6 złr. w ratach miesięcznych. Z tego także powodu Zarząd zrazu bezpłatnie funkcyonować będzie. Pożądanem jest, by ogólne zebranie członków mogło zgromadzić się w Krakowie z początkiem wiosny 1874 r., i w tym samym roku rozwinąć już czynności Towarzystwa.[/cytat]

[i]Dr Hałubiński lekarz z Warszawy, bawiący wówczas w Zakopanem[/i], to dr [b]Tytus Chałubiński[/b], dla którego [i]nigdy nie wygaśnie w sercach Podhalan żywe uczucie wdzięczności i czci ... który z szczerą chęcią poświęcał o każdej dobie przeznaczone po trudach zawodowej pracy chwile wypoczynku, aby w progi najuboższych chat nieść ulgę i pomoc cierpiącym;[/i] - jak napisał Józef Sieczka naczelnik gminy w Zakopanem, w korespondencji z 10 września, opublikowanej w krakowskim dzienniku CZAS w Sobotę 13 Września 1873 r.

Natomiast Mieczysław Pawlikowski przesłał do Redakcji dziennika CZAS, opublikowane 13 Stycznia 1874 r., sprostowanie; [i]że nie należy do założycieli tego stowarzyszenia i w zawiązaniu jego nie brał udziału[/i].

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?