Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: O młodzieży i szkoleniach w PTTK nie pogadasz...
Autor: JanMaciej...
Data: 2019-06-28 15:56:06

[cytat]Brak ustalonej strategii działania PTTK utrudniał także podjęcie działań w innych zakresach, którymi zajmowałam się jako członek ZG, mianowicie w kwestii szkolenia kadr i sprawach związanych z młodzieżą.[/cytat]

W 2001 roku PTTK liczyło 81.111 osób, w roku 2002 kolejny spadek do 66 436 osób. Od tego czasu stan osobowy Towarzystwa waha się liczbowo w przedziale pomiędzy 60.000 a 70.000 (2008 rok to 60.909 osób – 2017 67.695 osób). Już w 2003 roku Halina Mankiewicz w artykule „Kierunek: Oddziały PTTK!!!” (Kwartalnik GOŚCINIEC nr 5 (9)/2003) omawiając stan organizacyjny PTTK zauważa te same niepokojące zjawiska; [i]Zmniejszył się także stan kadry i liczba posiadanych przez kadrę uprawnień. Ma to co prawda bezpośredni związek ze zmniejszeniem się stanu członków, ale faktem jest także, że mniej niż w latach poprzednich zorganizowaliśmy kursów szkoleniowych i mniej nadaliśmy nowych uprawnień kadrze programowej, a przecież to ta właśnie kadra tworzy program, który powinien stanowić zachętę do zrzeszenia się osób w Towarzystwie.[/i] oraz [i]duże zmniejszenie liczebności Towarzystwa, w tym aż o 25% w środowisku młodzieży szkolnej[/i].

Oto liczby zaczerpnięte ze Sprawozdania zbiorczego ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego PTTK,
wzór TKO.

Tabela E. w Dziale I. Liczba osób fizycznych posiadających jedno lub więcej uprawnień kadry programowej PTTK w roku:

[p] rok zmiana rok do roku
rok 2006 = 100%
2006 osób 17.587 100,0% 100,0%
2007 osób 17.442 99,2% 99,2%
2008 osób 16.948 97,2% 96,4%
2009 osób 15.529 91,6% 88,3%
2010 osób 14.993 96,5% 85,3%
2011 osób 14.434 96,3% 82,1%
2012 osób 13.589 94,1% 77,3%
2013 osób 13.222 97,3% 75,2%
2014 osób 12.911 97,6% 73,4%
2015 osób 12.380 95,9% 70,4%
2016 osób 12.263 99,1% 69,7%
2017 osób 11.890 97,0% 67,6%
2018 osób 11.818 99,4% 67,2%[/p]

W analogicznym rocznym zestawieniu liczb w tabelach B. i C. znajdujemy potwierdzenie tendencji spadku uczestnictwa młodzieży w szeregach członków PTTK.
W porównaniu z rokiem 2006, kiedy młodzież stanowiła 35,4% ogółu członków, w roku 2018 udział był na poziomie 23,2%.

Co powoduje, iż od kilkunastu lat PTTK tkwi w stagnacji – może brak kadencyjności władz PTTK.
Może – ale czy tylko z tej przyczyny…

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?