Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Instrukcja znakowania szlaków
Autor: Radwa
Data: 2015-03-25 21:58:57

Chciałbym się włączyć do dyskusji, gdyż chciałbym kilka spraw uściślić:
1. Temat: Instrukcja znakowania szlaków, czyli rozmawiamy o instrukcji znakowania szlaków, a nie budowania szlaków.
Moim skromnym zdaniem w tym wątku powinny znaleźć się przemyślenia i uwagi dotyczące Instrukcji znakowania szlaków.
Jeśli mam coś do powiedzenia na temat szlaku turystycznego jest wątek: Szlaki turystyczne.

2. Co do Prawa Budowlanego, to Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami w
Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Natomiast w:
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
Jeżeli szlaki turystyczne zaliczają się do, którejś z tych kategorii to podlegają Prawu Budowlanemu.
W tym względzie najlepiej, żeby wypowiedział się jakiś mądry prawnik i po kłopocie :-)

Najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem była by Ustawa o Szlakach Turystycznych

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?