Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Rok przewodników
Autor: Przodownik 1811
Data: 2013-02-04 18:57:06

Poprzednio uchwala ZG PTTK brzmiała następująco:
[cytat]Uchwała nr 317/XVII/2012
Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych
Biorąc po uwagę przypadającą w 2013 roku 200 rocznicę wydania pierwszego patentu przewodnickiego na terenie obecnych ziem polskich i znaczącą rolę jaką odgrywają przewodnicy w upowszechnianiu krajoznawstwa, w edukacji pozaszkolnej i promocji walorów ziemi ojczystej, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, Zarząd Główny PTTK
§ 1
Ustanawia rok 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych
§ 2
Zobowiązuje kol. Stanisława Sikorę - wiceprezesa ZG PTTK do przedstawienia Zarządowi Głównemu PTTK, w terminie do 30 września 2012 r., propozycji programowych oraz harmonogramu realizacji Roku Przewodników Turystycznych
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Główny PTTK[/cytat]
No i ZG PTTK właśnie zmienił znacznie treść uchwały. Obecnie uzasadnienie uchwały brzmi:
[cytat]W celu podkreślenia znaczącej roli przewodników turystycznych PTTK w kształtowaniu postaw patriotycznych i promowaniu atrakcji turystycznych Polski, w roku 200 rocznicy wydania pierwszego patentu przewodnickiego w Europie oraz 140 rocznicy powstania Towarzystwa Tarzańskiego, w którym powstały zręby polskiego przewodnictwa, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 i 5 Statutu PTTK (...)[/cytat]
Wprawdzie po fakcie, bo rok 2013 już się dawno zaczął, ale mimo wszystko warto było o tym pisać.

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?