Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Samowolka w KPN
Autor: Przodownik 1811
Data: 2012-01-16 14:04:12

Informacja z profesjonalnej strony "PRAWO TURYSTYCZNE", poświęconej prawnym aspektom turystyki:
[cytat]Od 1 stycznia 2012 r. tego roku obowiązuje nowe zarządzenie Dyrektora KPN w sprawie udostępniania parku. Załącznik nr 1 do tego zarządzenia określa obszary i szlaki udostępniane do zwiedzania lub wykorzystania sportowego i rekreacyjnego oraz sposób udostępnienia poszczególnych szlaków i miejsc w KPN, a załącznik nr 2 podaje ogólne zasady udostępniania parku.

Zarządzenie wydane zostało [b]„na podstawie art. 8e ust. 1, w związku z artykułem 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z późn. zm)„[/b]. Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy „Obszar parku narodowego może być udostępniany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku narodowym”.

Zgodnie z pkt. 7 zał. nr 2 do tego zarządzenia [i]Turystyka piesza i narciarska zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób, [b]tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika[/b], przez co rozumie się przewodnika górskiego z uprawnieniami na Sudety lub międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego[/i].

Z powyższego płynie wniosek, że [b]w ocenie Dyrektora Parku, każdy inny sposób udostępniania parku może wpłynąć negatywnie na przyrodę w parku narodowym[/b]. Teza ta – z kilku powodów – może być uznana za kontrowersyjną. [b]Wystąpiłem do Ministerstwa Ochrony Środowiska o ocenę, czy w ocenie ministerstwa art. 12 ustawy o ochronie przyrody stanowi wystarczającą podstawę do wprowadzania takiego ograniczenia[/b].[/cytat]=> http://prawoturystyczne.wordpress.com/2012/01/16/nowe-zarzadzenie-w-sprawie-udostepniania-karkonoskiego-parku-narodowego-obowiazek-przewodnicki-zostaje/

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?