Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Kto wprowadza w błąd?
Autor: Przodownik 1811
Data: 2010-09-22 11:07:48

17 września weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Nowelizacja zaostrza kary dla organizatorów turystyki prowadzących imprezy turystyczne, m.in. w górach.

A się pytam: Jak ukarać twórców tych przepisów, które wprowadzają społeczeństwo w błąd?

Nowelizacja wprowadza zmianę w przepisach Kodeksu Wykroczeń odnośnie wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. W rozdziale XV „Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów” prowadzono zapis:

[i][b]"Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny."[/b][/i]

Oto cytat fragmentu uzasadnienia zawartego w przyjętym przez Sejm RP rządowym projekcie tych zmian:

[i][b]"W związku z dopuszczeniem w ustawie o usługach turystycznych możliwości wykonywania bez wymaganych uprawnień zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, zdecydowano, iż zagrożone sankcją z KW ma być podejmowanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek wraz z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień."[/b][/i]

Jednocześnie projekt zmiany zawierał zapis mówiący o wykreśleniu z Kodeksu Wykroczeń z rozdziału VIII „Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu” następującego zapisu:

[i][b]"Kto, wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny"[/b][/i]

Niestety, ten kuriozalny zapis w Kodeksie Wykroczeń nie został wykreślony i nadal pozostaje. Tak oto mamy dwa niespójne zapisy, które nie służą niczemu innemu, jak sianiu zamętu i wprowadzaniu przedsiębiorców turystycznych, służb porządkowych, organów ścigania i zwykłych ludzi organizujących turystykę w błąd.

Z pierwszego zacytowanego wyżej zapisu bowiem wynika, że zagrożone sankcją ma być podejmowanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ale z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień, natomiast z dotychczasowego zapisu, który miał być skreślony wynika, że nikomu nie wolno wykonywać tych zadań bez wymaganych uprawnień. W związku z tym powstaje pytanie: Po co pozostawiono zapis w art. 60(1) w rozdziale VIII „Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu”, skoro znowelizowana ustawa o usługach turystycznych dopuszcza wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek przez osoby nie posiadające formalnych uprawnień (patrz znowelizowany zapis w art. 30)?

Ostatnia nowelizacja to kolejny bubel prawny, jakie mnożą się w naszym kraju. Wobec twórców takich bubli też powinno się stosować sankcje karne.

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?