Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Znalezione w necie:-)
Autor: Amotolek
Data: 2008-09-02 06:43:00

[cytat]

Zatrzymanie dowodu osobistego w hotelu bezprawne?
2008-08-29
Poradnik Gazety Prawnej odpowiada na list czytelniczki: Podczas wakacyjnego pobytu w nadmorskim hotelu, recepcjonista zażądał ode mnie dowodu osobistego celem spisania danych do meldunku. Kiedy następnego dnia po przyjeździe poprosiłam o zwrot dokumentu, recepcjonista odmówił, tłumacząc, że odda mi dowód w dniu, kiedy będę wyjeżdżała, czyli po tygodniu pobytu. Wydało mi się to dość dziwne, ale nie chcąc się kłócić, zostawiłam dowód. Czy takie zatrzymanie jest zgodne z prawem? - Agnieszka H. z Brzezin

Postępowanie recepcjonisty nie było zgodne z prawem. Nie miał on żadnych podstaw prawnych, aby zażądać od gościa pozostawienia dowodu osobistego w hotelu na czas trwania jego pobytu. Bezprawne zatrzymanie dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności bądź grzywną. Osoba, która przybywa do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zameldowania dokonuje się u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego osoby. Natomiast osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach turystyczno-wypoczynkowych poza wymienionymi zakładami jest zwolniona z obowiązku zameldowania się, jeżeli jej pobyt w tej miejscowości nie przekracza 30 dni.

Zgodnie z art. 33 przedmiotowej ustawy dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Żaden z przepisów powyższego aktu prawnego odnoszący się do obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów nie przewiduje możliwości zatrzymania tego dokumentu w pensjonacie lub w hotelu na czas trwania pobytu w danym ośrodku. Oznacza to, że żądanie recepcjonisty opisane w pytaniu było całkowicie pozbawione podstaw prawnych i powinno spotkać się z odmową gościa hotelowego. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, kto zatrzymuje cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

PODSTAWA PRAWNA: art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.).


Wg: http://www.ttg.com.pl/index.php?mode=2&art=6506

[/cytat]

Każdego turystę to moze spotkać!

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?