Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Światowy Dzień Turtystki
Autor: JAK
Data: 2007-09-28 08:28:40

Program obchodów Światowego Dnia Turystyki w Sopocie

Czwartek, 27 września
10.30 Otwarcie wystawy przewodnickiej, Hotel Haffner
11.00-13.00 I Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki - konferencja cz. I Przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek w Polsce a standardy europejskie Hotel Haffner
13.30-14.00 Uroczysta Inauguracja Obchodów, Hotel Haffner
14.00-15.00 Obiad, Hotel Haffner
15.00-18.00 I Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki - Konferencja cz. II Hotel Haffner
15.30-18.00 Konferencja Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Unii Europejskiej, Hotel Sofitel Grand Sopot
20.00-24.00 Wieczór integracyjny, Opera Leśna

Piątek, 28 września
9.00-11.30 I Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki - Warsztaty cz. I Hotel Miramar Konferencja c.d. ESTHiP
12.00-15.30 Uroczyste obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem Turystyka szansą dla kobiet, Hotel Haffner
15.30-16.30 Obiad, Hotel Haffner
17.00-20.00 Kulturalny Sopot - propozycja dla ciała i ducha
20.00 Bankiet, Aquapark Pick & Roll Club

Sobota, 29 września
10.00-15.30 Sejmik Przewodnicki - Warsztaty cz. II, wycieczki po regionie

Wystawa Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego „Marzenia się spełniają”

Mając na uwadze przygotowania inwestycyjne samorządów, zaprosiliśmy je do wzięcia udziału w wystawie
poświęconej planom inwestycyjnym w turystyce. Wystawa pod hasłem „Marzenia się spełniają” ukaże projekty,
które powstając, poszerzą ofertę turystyczną a tym samym przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego
w województwie pomorskim. W wystawie uczestniczą miasta: Bytów, Człuchów, Dzierzgoń, Gdańsk, Gdynia,
Krynica Morska, Lębork, Łeba, Malbork, Pruszcz Gdański, Przywidz, Słupsk, Sopot, Tczew.

Wystawa: „Stanisław August Thugutt – krajoznawca, polityk, spółdzielca”

Wystawa prezentuje postać Stanisława Augusta Thugutta (1873-1941) jako wybitnego krajoznawcę, publicystę,
autora przewodników, fotografa, działacza Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego od roku 1908.
Thugutt stworzył podwaliny publicystyki krajoznawczej – był autorem wielu publikacji krajoznawczych i filarem
tygodnika „Ziemia”, organu PTK. Opisy swoich wędrówek ilustrował własnymi pięknymi fotografiami. Jego
gawędy i przewodniki oparte są nie tylko na wiedzy zdobytej podczas wędrówek, ale też pogłębione badaniem
tekstów historycznych. Działalność fotograficzna była uzupełnieniem jego spostrzeżeń krajoznawczych.
Celem jego działań w zakresie krajoznawstwa było upowszechnienie wiedzy o Polsce, ukazywanie jej
krajobrazów, zabytków, ludzi.
Thugutt był człowiekiem wszechstronnym – wybitnym także w ruchu spółdzielczym i polityce. Był ludowcem,
pełnił odpowiedzialne funkcje rządowe w okresie międzywojennym (minister w latach 1918-1919, wicepremier
– 1924-1925, zasiadał w Trybunale Stanu). Był mężem stanu.

I Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki

„PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE I PILOTAŻ WYCIECZEK W POLSCE A STANDARDY EUROPEJSKIE”
Sopot 27 – 29 września 2007 r.
Program

Dzień 1 - 27 września 2007r
10.30 Otwarcie wystawy: „Stanisław August Thugutt - krajoznawca, polityk, spółdzielca, Hotel Haffner
11.00 - 13.00 Sejmik - Konferencja cz. I. Hotel Haffner
Otwarcie Sejmiku - część oficjalna
Wprowadzenie Barbara Ząbczyk-Chmielewska /Przewodnicząca Pomorskiej Federacji Przewodnickiej PTTK/
Wystąpienia tematyczne:
• Z dziejów przewodnictwa turystycznego w Polsce. Wprowadzenie do problematyki.
Andrzej Gordon /Sekretarz Generalny ZG PTTK/
• Aktualny stan przewodnictwa turystycznego w Polsce – Gdzie jesteśmy?
Zbigniew Kresek /Członek ZG PTTK/
• Zadania i specyfika pracy przewodnika w wielokulturowych miastach europejskich.
Stanisław Sikora /Członek ZG PTTK/
• Rynek pracy pilotów i przewodników turystycznych. Wybrane problemy wykonywania zawodu.
dr Piotr Gryszel /Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu/, dr Zygmunt Kruczek /Prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa/
13.15 – 13.30 Program artystyczny
13.30 - 14.00 Uroczysta Inauguracja Krajowych Obchodów ŚDT Hotel Haffner
14.00 – 15.00 Obiad Hotel Haffner
15.00 - 18.00 Sejmik - Konferencja cz.II. Hotel Haffner
Wystąpienia referentów z państw UE oraz St. Petersburga.
Zadania i specyfika pracy przewodnika w wielokulturowych miastach europejskich.
Status prawny przewodnika i pilota w Unii Europejskiej i państwach ościennych.
System kształcenia przewodnika i pilota turystycznego na wybranych przykładach miast europejskich.
• Organizacja przewodnictwa turystycznego w Berlinie. Sigrid Pokorny–Peters /Przewodnicząca Stowarzyszenia Przewodników Berlińskich./
• Przewodnictwo turystyczne w Austrii. Małgorzata Nowak /Wiedeń/
• Przewodnictwo turystyczne w Wielkiej Brytanii. Diana O’Readon /Skarbnik Stowarzyszenia Wykładowców-Przewodników w Londynie/
• Przewodnictwo turystyczne w Niemczech. Gabriela Skolaut /Heidelberg/
• Przewodnictwo turystyczne i pilotaż w Dani. Aleksandra Olsson /Kopenhaga/
• Przewodnictwo turystyczne i pilotaż w Rosji. Władymir Gordiejew /Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Przewodników w St. Petersburgu/
Dyskusja
Podsumowanie dyskusji - propozycje legislacyjne.
Dzień 2 - 28 września 2007r.
9. 00 – 11.30 Sejmik – Warsztaty szkoleniowe. cz.I. Hotel Miramar
Dyskusja panelowa w grupach tematycznych:
I. Jak dostosować przewodnictwo turystyczne w Polsce do standardów europejskich.
Propozycje rozwiązań legislacyjnych.
Moderator: Zbigniew Kresek /Członek Zarządu Głównego PTTK/
II. Specjalistyczne kształcenie przewodnickie i profesjonalizacja współczesnego przewodnictwa w Polsce, w kontekście przewodnictwa europejskiego.
Moderator: Wojciech Charkin /Prezes KR Oddziału Gdańskiego PTTK/
III. Status prawny i rozwiązania dotyczące pilotów wycieczek w państwach Unii Europejskiej.
Moderator: dr Zygmunt Kruczek /Prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa/,
Piotr Szymanowski /Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego/
Wprowadzenie problemowe moderatorów.
• Podsumowanie dyskusji i wypracowanie wniosków.
• Zakończenie konferencji.
12. 00 Uroczyste Obchody Światowego Dnia Turystyki Hotel Haffner
17. 00 - 20. 00 Kulturalny Sopot
20. 00 Bankiet Aquapark Pick and Roll Club
Dzień 3 - 29 września 2007r.
10.00–15.30 Sejmik - Warsztaty szkoleniowe. cz. II. Wycieczka krajoznawcza
Bogactwo i różnorodność kulturowa Trójmiasta i Pomorza – Realizacja zadań przewodnika, w oparciu o elementy atrakcyjności wielokulturowych trasach tematycznych. Praktyczne zajęcia w terenie
10.00–15.30
Trasa I. Szlakiem cystersów. /Zwiedzanie kompleksów pocysterskich w Oliwie i Pelplinie./
Trasa II. Śladami menonitów. /Żuławy - m.in. cmentarz w Stogach Malborskich, Malbork – wystawa/.
Trasa III. Gdańskie fortyfikacje nowożytne. /Napoleoński Fort Grodzisko, Brama Nizinna - Bastiony: Żubr i Gertruda - Kamienna Śluza, Twierdza Wisłoujście/
Trasa IV. Zakony żeńskie na Pomorzu. /Zwiedzanie Kościoła poklasztornego SS. Norbertanek w Żukowie, Kościoła Zwiastowania NMP w Żarnowcu/
07.30
Trasa V. Zamki i pałace północnych Kaszub i Ziemi Słupskiej. /Wejherowo, Krokowa, Lębork, Słupsk i in./

Pozdrawiam wszystkich turystów w Polsce
Jurek Kwaczyński - PTTK w Żyrardowie

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?