Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Rok Szlaków Turystycznych PTTK
Autor: Przewodnik
Data: 2007-09-25 21:30:45

ZDOBYWAJ ODZNAKĘ „ROKU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK”

REGULAMIN ODZNAKI:

1. Wykonawcą i wyłącznym dystrybutorem odznaki jest Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.
2. Odznaka jest jednostopniowa.
3. Odznakę można zdobywać w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.
4. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
5. Warunkiem zdobycia odznaki jest pokonanie dowolnego szlaku turystycznego, na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez PTTK lub inne instytucje.
6. Poświadczenie udziału w imprezach, przejście szlaku turystycznego i pobyt w miejscowościach należy dokonać w książeczkach uprawianej dyscypliny turystycznej (GOT, OTP, KOT, MOT itd.) lub we własnoręcznie sporządzonym dzienniku, dowolną pieczątką miejscowości lub organizatora. Przodownicy Turystyki Kwalifikowanej PTTK zwolnieni są od uzyskiwania potwierdzeń terenowych pod warunkiem dokonywania własnoręcznych wpisów z zaznaczeniem nr legitymacji przodownickiej.
7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
8. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.
9. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział "Świętokrzyski" PTTK w Kielcach (ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce).
10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

Osoby zainteresowane nabyciem odznaki (6zł szt.) proszone są o przelanie stosownej kwoty na konto Oddziału:
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I/O Kielce
92 1060 0076 0000 3200 0082 4713
z dop. "rok szlaków" lub uregulowanie jej bezpośrednio w Biurze Oddziału.

Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną a także kopię dowodu wpłaty.
Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK
w Kielcach

http://www.pttkkielce.pl/news.php?readmore=16

http://www.ktpzg.pttk.pl/imprezy/sw_katarzyna_2.jpg

Pozdrawiam
Dominik Kowalski

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?