Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: zmiany z zarządzie oddziału
Autor: Soland
Data: 2007-03-22 22:55:54

Witam.

[cytat]czy Zarząd oddziału moze odwołać członka ze swego składu??[/cytat]

Nie ma takiej możliwości. Członkowie Zarządu pochodzą z wyboru i o ile sami nie zrezygnują z zasiadania w tym gremium to sam Zarząd nie może nikogo wykluczyć ze swego grona. Istnieje inna możliwość podjęcia działań wobec członków zarządu uchylających się od działalności. Sprawą taką powinien zająć się oddziałowy sąd koleżeński - leży to bowiem w jego kompetencji (art. 64).

[cytat]- statut PTTK (art. 51) pozwala na dokooptowanie do swego składu nowych czlonków, ale nie precyzuje, jak mogą zwolnić sie ich miejsca[/cytat]

Zarząd oddziału ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsce. Liczba dokooptowanych członków nie może być większa niż 1/3 składu zarządu pochodzącego z wyborów.
W przypadku gdy z pracy w zarządzie rezygnuje więcej niż 1/3 członków winien być zwołany nadzwyczajny zjazd oddziału.
Nadzwyczajny zjazd może zwołać zarząd oddziału przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Zarządu Głównego PTTK, komisji rewizyjnej oddziału, 1/3 członków oddziału lub 1/3 kół i klubów oddziału. Zjazd ten obraduje nad sprawami oddziału dla których został zwołany.
Swoje „trzy grosze” może dorzucić komisja rewizyjna oddziału, która składa zjazdowi sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie (bądź nie udzielenie) absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału pełniących te funkcje w bieżącej kadencji.
Najlepszą jednak radą na tą chwilę to próba rzeczowej dyskusji z osobami, które zasiadają w zarządzie oddziału a migają się od pracy. Może w wyniku słownej perswazji zrezygnują z zasiadania w zarządzie a w ich miejsce dokooptowane zostaną nowe osoby. Znacznie skróci i usprawni to przeprowadzenie zmian personalnych w zarządzie.

Pozdrawiam
Soland

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?