Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Etyka - o co chodzi ~AM?
Autor: Amotolek
Data: 2006-03-15 08:50:28

A oto praktyczne ilustracje, jak sie ma postrzeganie etyki przez demokratycznie wybrane władze w

http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23988

http://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=23729

i najnowszy "kwiatek" z tej łączki:

Warszawa, dnia 13 marca 2006 roku

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PTTK
mb@pttk.pl

Oskarżyciel: Antoni Mosingiewicz
członek PTTK od 1960 roku,
Wice Prezes Oddziału PTTK „ŻERAŃ”
Nr leg. PTTK: Zam.
amotolek@wp.pl

Obwiniony: Zbigniew Biedny
Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej
Zarządu Głównego PTTK
Zam.
zbigniew_biedny@elb.pl

SPRAWA HONOROWA

Proszę o rozpatrzenie sprawy i ukaranie Obwinionego Pana Z. Biednego zgodnie ze Statutem PTTK.

Zarzucam panu Biednemu:

1. Wywołanie skandalu w trakcie prezentacji kandydatów na XVI Zjeździe Krajowym PTTK poprzez publiczne świadczenie nieprawdy, mając w tym momencie pełną wiedzę jako jedyny na Sali Obrad, (dowody w załączeniu) że celowo wystawia swojemu Koledze PTM PTTK i byłemu uprzedniemu zwierzchnikowi w KTM ZG PTTK - fałszywe świadectwo

2. Oszczercze oskarżenie mnie o czyny niegodne i nie zgodne z prawdą, przez co przedmiotowe zachowanie obwinionego zmierzało do naruszenia moich dóbr osobistych.

3. Zajęcie postawy agresywnej windykacyjnie w stosunku do dwóch Kolegów Delegatów, którzy zgłosili moją kandydaturę do władz PTTK, starając się postawić Ich w bardzo niekorzystnym świetle wobec ogółu kilkuset osób, to jest pozostałych delegatów i gości Zjazdu - w momencie uniemożliwiającym oszkalowanej osobie i zgłaszającym Ją delegatom do władz PTTK - zweryfikowanie od ręki zakwestionowanego jakoby braku opłacania składek, czyli braku jakoby członkostwa w PTTK, co mogło być także przyczyną tak fatalnego rezultatu głosowania, jaki, mimo wyjaśnień –został uzyskany.

Szczegóły przedmiotowego skandalu są dokładnie opisane w kolejnych listach oskarżyciela skierowanych do prezesa PTTK (w załączeniu) z intencją szybkiego wyjaśnienia sprawy i jej zakończenia, co się niestety nie stało.

Reasumując proszę o życzliwe rozpatrzenie sprawy i ukaranie Pana Z. Biednego, (uwzględniając fakt, że pełniąc również wysoką funkcję Prezesa KTM ZG PTTK - winien być wyjątkowo rozważny w publicznie wypowiadanych oświadczeniach):

1. Karą nagany na piśmie.

2. Zobowiązaniem do przeproszenia na piśmie za nieodpowiedzialnie wystąpienie na Zjeździe, Szanownych Delegatów:

- Kol. Władka Janickiego z Mińska Mazowieckiego,

- Kol. Zbyszka Klose ze Świętochłowic,

oraz oszkalowanego oskarżyciela, a następnie opublikowania tekstu podpisanego przeproszenia w: GOŚCIŃCU, MOTOROWCU i na forum internetowym ZG PTTK, na koszt własny obwinionego.

3. Zakazem pełnienia funkcji we władzach Towarzystwa przez okres trzech lat.

Z wyrazami szacunku i turystycznym pozdrowieniem

Załączniki - plik

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?