Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Przeszłość i przyszłość PTTK
Autor: Amotolek
Data: 2006-02-21 12:50:30

Warszawa, dnia 21 lutego 2006 r

Antoni Mosingiewicz
mail: amotolek@wp.pl
tel:506-513-421

Redakcja „GOŚCIŃCA” Kwartalnika PTTK
mail: ageg@pttk.pl

SPROSTOWANIE

W związku z opublikowaniem w „GOŚCIŃCU” Nr 4/21 z 2005 r. (który dziś udało mi się przeczytać), wystąpienia Przewodniczącego KTM ZG PTTK na uroczystej inauguracji obchodów 50-lecia w Nowym Tomyślu dnia 24.06.2005 (str. 57 -59) – pragnę sprostować oczywistą nieprawdę przy wyszczególnieniu przewodniczących Komisji TM ZG PTTK, zamieszczoną tamże.
W kwestii tej zwróciłem się pisemnie 30 września ub. roku (w załączeniu) do:
1. Sekretarza Generalnego PTTK, Kol. Andrzeja Gordona,
2. Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
3. Przewodniczącego KTM ZG PTTK, Kol. Zbigniewa Biednego,
4. Pracownika Biura ZG PTTK obsługujący KTM, Kol. Barbary Kalinowskiej,
5. „Motorowca” – Biuletynu Informacyjnego PKT ZG PTTK.
Następnie wystąpiłem potem na piśmie do wydawnictwa, które miało drukować Monografię z okazji 50 –lecia KTM ZG PTTK.

Żadna z wymienionych osób i jednostek, do dziś dnia nie raczyła odpowiedzieć w podnoszonej kwestii głoszenia oczywistej nieprawdy, a wręcz przeciwnie: wymieniony knot został bezkrytycznie powielony w 2 akapicie na str. 58 omawianego numeru Gościńca.
Dlatego niniejszym wnoszę do redakcji Gościńca o zamieszczenie koniecznego sprostowania nieprawdziwej części zakwestionowanego tekstu, na zgodny z prawdą historyczną tj. prawidłowy wykaz przewodniczących KTM ZG PTTK oraz podjęcia skutecznych kroków z pomocą Sekretarza Generalnego Towarzystwa dla publikowania prawdy historycznej w informacjach i wydawnictwach PTTK szeroko dostępnych licznemu gronu czytelników!
Kreślę się z wyrazami szacunku
/Antoni Mosingiewicz/
Przewodniczący KTM ZG PTTK
w XII i XIII kadencji

do wiadomości: Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK

Warszawa, dnia 30 września 2005 r

Antoni Mosingiewicz
mail: amotolek@wp.pl
tel:506-513-421

Redakcja MOTOROWCA
KTM ZG PTTK
mail: redakcja@motorowiec.pttk.pl

W związku z opublikowaniem w „MOTOROWCU” Nr 2/70 z 2005 r. -wersja elektroniczna, Strona Komisji Turystyki Motorowej, http://motorowiec.pttk.pl/html/inne.html (którą dopiero teraz udało mi się odczytać), wystąpienia Przewodniczącego KTM ZG PTTK na uroczystej inauguracji obchodów 50-lecia w Nowym Tomyślu 24.06.2005 (str. 3 i 4) – pragnę sprostować chaotyczne wyszczególnienie przewodniczących Komisji TM ZG PTTK, zamieszczone tamże.

Wg posiadanych przeze mnie informacji zawartych w publikacjach:
- „Turystyka Motorowa w PTTK” Warszawa 1980,
- „XXX Lat Turystyki Motorowej w PTTK , Warszawa 1985,
- własnych doświadczeniach osobistych oraz dokumentacji GSK i Uchwałach ZG PTTK
wyszczególnienie to powinno być następujące:

I Kadencja - kol. Bronisław Jastrzębski,
II Kadencja – do VI kadencji – Kol. Henryk Walkowski,
VII Kadencja – Kol. Jerzy Krameris, Kol. Wacław Wysocki, Kol. Marian Czop,
VII Kadencja - Kol. Henryk Walkowski,
IX Kadencja - Kol. Marian Czop, Kol. Bogdan Borowski,
X Kadencja i XI kadencja - Kol. Bogdan Borowski,
XII Kadencja – Kol. Bogdan Borowski, Kol. Antoni Mosingiewicz,.
XIII Kadencja - Kol. Antoni Mosingiewicz,
XIV Kadencja – Kol. Zbigniew Skwiercz
XV Kadencja – Kol. Zbigniew Biedny.

Ilościowo, pod względem sprawowanych kadencji - lista przedstawia się, jak następuje:
1. Kol. Henryk Walkowski :-) w 6 kadencjach,
2. Kol. Bogdan Borowski - w 4 kadencjach,
3. Kol. Marian Czop - w 2 kadencjach,
4. Kol. Antoni Mosingiewicz - w 2 kadencjach,
Kol. Kol: Bronisław Jastrzebski, Jerzy Kramers, Wacław Wysocki, Zbigniew Skwiercz i Zbigniew Biedny (jak na razie?) :-( w jednej kadencji.

Żadna inna osoba nie była nigdy przewodniczącym KTM ZG PTTK!

Z przyczyn podanych na stronie 2 tegoż numeru motorowca, XV kadencja KTM ZG trwa nadal, ponieważ Krajowa Narada Aktywu Motorowego została przełożona na marzec 2006 roku.

Dlatego niniejszym wnoszę o sprostowania treści wystąpienia w MOTOROWCU, skorygowania błędów oraz uwzględnienia poprawnego wykazu przewodniczących KTM ZG PTTK w wydawanych z okazji 50 –lecia KTMZG w PTTK - publikacjach i monografiach

Kreślę się z wyrazami szacunku

/Antoni Mosingiewicz/
Przewodniczący KTM ZG PTTK
w XII i XIII kadencji

do wiadomości:

1. Sekretarz Generalny PTTK, Kol. Andrzej Gordon, mail: poczta@pttk.pl
2. Główny Sąd Koleżeński PTTK, mail: mb@pttk.pl
2. Przewodniczący KTM ZG PTTK, mail: zbigniew_biedny@elb.pl
3. Pracownik Biura ZG PTTK obsługujący KTM, mail: barbara@pttk.pl

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?