Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Uprawomocnienie
Autor: chats
Data: 2006-01-20 22:19:10

Uprawomocnienie

Czytając Regulamin Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego spotykam się z tym słowem przynajmniej w dwóch jego paragrafach, a mianowicie:

§ 17
Każdy członek OSK powinien wypełniać swoje obowiązki sumiennie i rzetelnie, kierując się w swej działalności przepisami prawa, zasadami współżycie społecznego oraz interesami i celami PTTK.
Do czasu uprawomocnienia się orzeczenia, członek OSK obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności dotyczące sprawy, w której rozstrzyganiu brał udział.

§ 47
Przewodniczący zespołu orzekającego zarządza doręczenia stronom odpisu orzeczenia z uzasadnieniem w terminie 30 dni od jego wydania.
Po uprawomocnieniu się orzeczenia jego odpis doręcza się zarządowi oddziału, koła lub klubu, którego członkiem jest obwiniony.

Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na temat czasu uprawomocnienia i stąd moje pytanie, jak interpretować następujące orzeczenie:
Jeśli obwiniony według orzeczenia OSK otrzymał np. naganę, to po jakim czasie ona się uprawomocni? Jeśli natomiast od tej nagany odwoła się do GSK, to czy na uprawomocnienie należy poczekać rok lub więcej?
SK

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?