Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: Punktowanie GOT w Bieszczadach
Autor: Ala i Jurek
Data: 2005-06-11 22:01:29

Czasami śledząc dyskusję na Forum mam wrażenie, że niektórzy dyskutują głównie po to żeby brać udział w dyskusji, niezbyt dokładnie czytając głosy innych. A najchętniej, żeby komuś przyłożyć.
Regulamin GOT PTTK wraz z wykazem (przy opracowaniu nowej wersji brali udział zamieszczeni w stopce, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia autorskiego) jest własnością PTTK – i to nie jest temat do dyskusji, próbuję to tylko uzmysłowić tym, którzy nie orientują się w prawach autorskich i ochronie własności intelektualnej. Brak wynagrodzenia autorskiego nie świadczy o tym, że tych praw autorskich się nie ma. A fakt, że z praw tych korzysta PTTK jest sprawą autorów. I to nie tylko tych z ostatniego wydania, ale i również tych, którzy go tworzyli od 1935 roku. W prowadzonym (społecznie i po godzinach) archiwum turystyki górskiej PTTK mam piękne przykłady prawdziwie społecznej pracy już w czasie tworzenia regulaminu w 1935 roku. Fakt ochrony dóbr PTTK jest dla mnie sprawą oczywistą i nie podlegającą dyskusji. Jest dla mnie obowiązkiem zawodowym w przypadku spraw prowadzonych przez COTG.
Co do udziału COTG przy promocji GOT PTTK :
1. Przy redakcji nowej wersji regulaminu wraz z wykazem znaleziono sponsora, który w formie bezgotówkowej (za reklamę w książeczkach i regulaminie ) dokonał mozolnej pracy zestawienia tras punktowych na mapach o określonej podziałce co czyni regulamin czytelniejszy ( wartość tej pracy wg wzajemnych uzgodnień …. zł netto. A może komuś się wydaje, że takie rzeczy jak skład i druk dzieją się za darmo ? Dzięki posiadaniu przez COTG oficyny wydawniczej – skład jest tańszy, ale przecież ktoś to musi zrobić, trzeba mu dać pensję, oprogramowanie, sprzęt i dach nad głową.
2. Przy wydaniu nowej wersji książeczek uzyskano sponsoring Polkomtela i Milki na wartość …. zł netto – dzięki czemu mimo ładnej szaty graficznej, cena wynosi 1,8 zł brutto w hurcie (ktoś ją widział ?). Okładka została zmieniona, jest podobna do Regulaminu, Vademecum Przodownika TG i wydawnictwa o którym piszę poniżej. Wydawnictwa związane z GOT PTTK tworzą komplet.
3. W książeczce GOT umieszczono informacje o GOT PTTK, zasadach jej zdobywania, punktacji i historii GOT. Dzięki temu każdy kto kupi nową książeczkę może w podstawowym zakresie zorientować się co to jest. Umożliwiło to wprowadzenie książeczki do obiegu poza systemem oddziałów PTTK i dla ludzi nie mających z PTTk nic wspólnego - i tak się stało. Firma dystrybucyjna Intermap zakupiła 500 sztuk książeczek GOT i będą dostępne w sklepach z literaturą turystyczną. Jeśli powiedzie się ta akcja, wzrośnie popularność odznaki. Pracowaliśmy wspólnie nad promocją, a Intermap podjął ryzyko dystrybucji właśnie dla dobra odznaki – zarobek nawet 50 gr na sztuce nie jest interesem.
4. Na język angielski zostały przetłumaczone podstawy GOT PTTK – w książeczki wyposażyliśmy grupy francuskie i holenderskie wędrujące po naszych górach – na dzisiaj 70 osób.
5. W czasie promocji GOT PTTK uzyskano środki z Polkomtela na wydanie i wysyłkę (bardzo kosztowną wobec formatu) moim zdaniem ładnego plakatu promującego GOT – wartość sponsoringu ….. zł netto. Dzięki współpracy z firmą kartograficzną COMPASS uzyskano bezpłatnie obróbkę zdjęcia na plakat – Paweł Brzozowski bezpłatnie (za umieszczenie na plakacie logo ) podarował prawa autorskie do zdjęcia – wartość tych operacji w złotówkach – nie do ocenienia. Dla mnie bezcenna bo pomoc płynęła z życzliwości i woli współpracy przy promocji GOT PTTK
6. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (pokryta część kosztów w wysokości ….. zł) wydano w nakładzie 3000 egzemplarzy pozycję z opracowaniem historii GOT PTTK ze znakomitym artykułem Wiesława Aleksandra Wójcika ( nikt z autorów nie otrzymał wynagrodzenia za tekst). 1500 egzemplarzy zostało rozesłanych za darmo do wykorzystania w czasie promocji GOT oraz na nagrody na różnorodne konkursy turystyczne.
7. COTG utrzymuje Centralny Referat Weryfikacyjny (1500 weryfikacji na rok) w ramach kosztów swojej działalności wraz z kartoteką odznak wyższych stopni i kartoteką przodowników turystyki górskiej.
Łączna wartość wsparcia w wykropkowanych miejscach (brak danych spowodowany tajemnicą handlową) wynosi 19 400 zł netto.
Nic z tego co uzyskaliśmy nie przyszło samo. Jest wynikiem pracy zespołu, wielu przemyśleń a także nieudanych prób i rozmów ze sponsorami. Czy sądzicie, że to co zrobiliśmy mogło się wydarzyć bez specjalnej aktywności, znacznie wykraczającej poza ramy zwykłej działalności, pazerni i zapatrzeni w pieniądze?
I tyle.
Zapraszam do współpracy przy promocji GOT PTTK, takiej jak na przykład udziela nam Paweł D. - i Koledzy z Kół Przewodnickich Krakowa i Warszawy w opracowaniu nowych wariantów kartoteki przodowników TG
Pozdrawiam
Jurek Kapłon

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?