Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Zgłoszenie do moderatora

Jeżeli uważasz, że ta wiadomość łamie regulamin naszego forum lub netykietę albo w inny sposób narusza zasady dyskusji - zgłoś to do moderatora.

Zgłaszana wiadomość

Temat: Re: wrocławskie piekiełko
Autor: Przodownik 1811
Data: 2004-11-22 14:14:02

>Na wykłady potrzebni sa wykładowcy
>z wyższym wykształceniem

Guzik prawda, bo samo wykształcenie nie daje wystarczających kompetencji. Szkolenie mogą prowadzić tylko przewodnicy (w tym przypadku sudeccy) z odpowiednim stażem.

Przepis mówi: "Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: [...]
2) wykaz kadry wykładowców i instruktorów realizujących zajęcia objęte programem szkolenia, z udokumentowaniem ich kwalifikacji w formie:
a) odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
b) zaświadczenia o posiadaniu praktyki uzasadniającej powierzenie obowiązków instruktora w ramach zajęć praktycznych, wydanego przez jednostkę powierzającą zainteresowanemu wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek lub przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;"

Formularz zgłoszenia

Przedstaw się
Podaj swój e-mail
Wpisz rok założenia PTTK
zabezpieczenie antyspamowe
Uzasadnienie
Dlaczego zgłaszasz tą wiadomość?