Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Przeszukaj Forum członków i sympatyków PTTK

Przeszukiwanie forum

Wyszukiwanie

Poszukiwana fraza:
Poszukiwany autor: f3e5g4Hh4X

Pasujących wiadomości: 52

Znalezione wiadomości

Re: Zapytanie dot. odznaki "W góry"
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-17 19:41:02
Witam, gdzieś mi wcześniej umknęła ta analiza statystyczna, w której świetnie wychwyciłeś życzliwe dla młodego pokolenia "anomalia startowe" nowej odznaki. Interpretacje są jak najbardziej prawidłowe - co pokazuje, że jest w tej sformalizowanej skorupie regulaminowej pewna doza życzliwości dla młodego pokolenia miłośników górskich wędrówek. Trzeba tylko poszukać odpowiedniego zespołu weryfikacyjnego i Oddziału, co zawsze tu podkreślamy :) A i pewno COTG w związku z tym ma powody do zadowolenia - zwykle przy wypuszczaniu nowej odznaki, znaczna jej liczba jest...

Re: Zapytanie dot. odznaki "W góry"
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-14 23:59:17
O weryfikacji w styczniu wspomniałem nie dlatego, że "Młody Taternik" ma akurat urodziny, ale dlatego, żeby zweryfikować stopień odznaki "W góry" jeszcze za rok 2020 i mieć otwartą drogę do ewentualnej weryfikacji Popularnej w roku 2021. Chociaż tutaj też nie ma pośpiechu, bo zawsze lepiej jest Popularną weryfikować z Małą Brązową zdobywając naraz 180 pkt, ale wiem, że młodzież często chce mieć odznakę już nad łóżkiem i nie lubi czekać :)

Re: Zapytanie dot. odznaki "W góry"
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-14 23:34:45
Witam, "kombinujesz nieźle" :), ale zdobywanie odznaki i zbieranie punktów (do niej) dla mnie osobiście zawsze znaczy to samo. Tutaj więc rozwiązanie jest jedno: za dotychczasowe punkty zweryfikować do końca stycznia odznakę "W góry" w stopniu brązowym, a "zbieranie punktów do ..." czy "zdobywanie Popularnej GOT" rozpocząć zgodnie z zapisami regulaminu GOT, odnośnie obu odznak: [cytat]§ 10. (...)2. GOT PTTK „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do ukończenia 7. roku życia.[/cytat] oraz: [cytat]§ 12. 1. GOT PTTK popularną można zdobywać po u...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-05 23:35:03
Oczywiście jak najdalej od małostkowości i od metryk 150-letnich bez mała. Ale jednak jeszcze jedna nasuwa się uwaga - bo nie spotkałem dotychczas podniesienia pewnej kwestii w dywagacjach rocznicowych. Statut Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z miejscem i datą podpisania: Nowy Targ 31 grudnia 1873., a zatwierdzony ponoć przez c.k. Namiestnictwo rozporządzeniem z dnia 19 marca 1874r. L11734, zawiera ciekawe ujęcie drobnego, ale jakże ważnego, akapitu w paragrafie 2: [cytat] Dla połączonego działania w wytyczonym kierunku zadaniem będzie Towarzystwa nawiązać stosunki...

Re: Frekwencja na wycieczkach
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-04 17:20:55
Witam serdecznie, operujesz kilometrami, które świadczą o organizacji wycieczek pieszych. Przedstawię statystykę podsumowującą jeden rok z życia pewnej oddziałowej KTP, świetnie zarządzanej przez nieodżałowaną, wspaniałą Koleżankę i Nauczycielkę organizacji wędrownictwa pieszego w postaci rajdów pieszych z wszystkimi ich obowiązkowymi elementami (przodownik lub przewodnik prowadzący, przejście piesze, znaczek rajdowy, meta rajdu z posiłkiem turystycznym, często konkurs w trakcie dnia). Wielce zasłużony Członek Honorowy PTTK - Cześć Jej Pamięci. Najpierw wyj...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-03 19:48:57
Te dwa jubileuszowe szampany Józefa Nyki i Moniki Nyczanki - miód na duszę, zarówno w stowarzyszeniach, jak i nie :) Zarówno za lata 1873 i 1874, jak też za PTT i PTTK. Z książki Lidii Długołęckiej-Pinkwart i Macieja Pinkwarta "Zakopane. Przewodnik historyczny". Wyd. 1 z roku 1988, dedykowane, cytuję "Naszym przewodnikom - Henrykowi Jostowi oraz Zofii i Witoldowi Paryskim", str.18: [cytat]Grupa zakochanych w Tatrach Polaków, w większości bywających w Zakopanem już od kilku sezonów, postanowiła przeto stworzyć ponad zaborową organizację, która jednoczyłaby miłośni...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-02 19:37:15
Z opracowania profesora Kazimierza Stefana Roupperta do części historycznej Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego T.34 z roku 1913, pt. „Z dziejów Towarzystwa Tatrzańskiego. 1873 – 1913”: [cytat] Myśl założenia Towarzystwa Tatrzańskiego rzucił Feliks Pławicki w Zakopanem 3 sierpnia 1873 roku; rychło opracowano statut i wniesiono podanie do Namiestnictwa o jego zatwierdzenie. Towarzystwo działało już gdy podpisany 31-go grudnia 1873 roku statut został 19 marca 1874 roku zatwierdzony przez władze galicyjskie. Powstało Towarzystwo Tatrzańskie prawie równocześnie z W...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-02 12:00:09
[cytat] publikacji z roku 2018 nie znam, więc nie wiem, jakie tam argumenty autora padają za rokiem 1873.[/cytat] Jest ta publikacja rzeczywiście łatwo dostępna, choćby pod linkiem: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/156634/kaplon_galicyjskie_towarzystwo_tatrzanskie_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y Konkluzji obecnego Prezesa ZG PTTK nie można zamknąć w tak krótkim fragmencie, jak przytoczony. Jednak przez 5 lat (od 2013 do 2018), aż tak gruntownie analiza dostępnej dokumentacji źródłowej widocznie go nie przekonała w tej kwestii i swojego zdania nie utrwali...

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2021-01-01 22:12:20
[cytat] …Jerzy Kapłon w publikacji „Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873–1950). O miscellaneach statutowych i nie tylko”,* rozważa zagadnienie przyjęcia jednoznacznej daty ustanowienia Towarzystwa. W świetle analizy dostępnych dokumentów kokluduje; „Wobec uchwalenia pierwszego statutu w dniu 31 grudnia 1873 r. właśnie tę datę − jak się wydaje − należy uznać za właściwą, gdyż w tej formie został on przekazany do zatwierdzenia przez c.k. Namiestnictwo i przyjęty bez uwag.”…[/cytat] Cytowa...

Program Turystyki Społecznej - wdrażanie
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-12-06 14:58:48
Witam, poniżej link do posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w tytułowym temacie, prezentowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=856C8FB60509568DC125862C00364E58# Wystąpienie i prezentacja Prezesa ZG PTTK Jerzego Kapłona (18:18:55 - 18:40:50). Myślę, że wszyscy się zgodzimy, co do wyrazów szacunku i uznania za sposób przedstawienia działalności Towarzystwa przed grupą polityków. Czy będzie to miało przełożenie w tworzonym prawie ... Pozdrawiam, Wiesław

Re: Odznaka GOT złota mała
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-11-26 12:33:35
Witam, moim zdaniem, sprawa jest jasna - proszę zweryfikować za rok 2020 GOT małą w stopniu złotym. Sposoby zdalnej weryfikacji, jeśli jest taka potrzeba, były w innym wątku omawiane przez forumowiczów. Wtedy będzie można zacząć zdobywać punkty do norm za Wytrwałość od roku 2021. W odpowiednim rozdziale Regulaminu GOT jest znamienny ustęp: "Nadwyżek punktów nie zalicza się do kolejnej zdobywanej normy". Więc tym bardziej nadwyżki po weryfikacji małej GOT w stopniu złotym. Jak zwykle w regulaminach jest sporo niedomówień - więc zostaje zwykła, turystyczn...

Re: Czy będzie dyskusja nad nowym Statutem PTTK 2021?
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-11-04 12:30:23
Czyli twórca wątku przewidział przyszłość i realia ... :) Ściślej rzecz biorąc - dla osoby spoza PTTK wygląda to tak: 1/ Uchylono uchwałę, na podstawie której NWZ w konkretnie podanych sprawach miał być zwołany (termin jeszcze nie był znany); 2/ Komisja Statutowa zapewne pracuje nadal (albo przynajmniej powinna), bo NWZ wydaje się niezbędny na początku 2021 - do czasu mijania kadencji władz Oddziałów; 3/ Ordynacja Wyborcza w lipcu 2020 została uchwalona i na jej podstawie (jak zapewne może tłumaczyć ZG PTTK) Koła i Kluby PTTK mogą realizować swój harmonogra...

Re: Weryfikacja punktów GOT - potwierdzenia zdjęciowe
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-10-10 23:36:26
Cześć, [cytat]Na niektórych wycieczkach nie było potwierdzeń pieczątkami, ale mamy porobione zdjęcia (przeważnie na szczytach, które były celem wycieczki - przy tabliczkach z nazwą szczytu i mnpm). Mam pytanie w jaki sposób przesłać takie zdjęcia do weryfikacji z książeczkami?[/cytat] Odpowiedź Łukasza w temacie [cytat]Najlepiej dogadać się wcześniej z weryfikatorem. Będzie to bowiem silnie zależało od człowieka.[/cytat] wyjaśnia Twoje pierwsze podejście do weryfikacji. Ważne tutaj będą jeszcze dwie kwestie: 1. Jakiej wagi będą to weryfikacje? POP, MB...

Re: Zapytanie dot. odznaki "W góry"
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-10-10 23:08:36
Cześć, niestety, regulamin GOT przewiduje tylko jeden stopień "W Góry" w roku. Przed rokiem odbyła się tutaj w innym wątku na ten temat obszerna dyskusja - próbowaliśmy Koledze radami pomóc w zweryfikowaniu dzieciakowi jednego ze stopni, ale jego sytuacja była inna. Czy się udało ... Wtedy też wyraziłem zdanie, że regulamin GOT pod względem stopni "W Góry" nie jest przesadnie sztywny. Jednak zarówno zetknąłem się osobiście wśród przyjaciół, jak i obserwując coraz więcej głosów na tym "Forum" w temacie braku czasu na zdobycie wszystkich 3 stopni, gdy dziec...

Re: Punktacja do GOT - rozroznienie wg wieku
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-10-10 22:45:32
Cześć, [cytat]czy punktacja podana w tabelce zamieszczonej na stronie jest obowiazujaca?[/cytat] Nie jest obowiązująca - odnosi się do jednej ze starych wersji regulaminu. Tutaj: http://ktg.hg.pl/komisja-tg/got/regulamin_got_2016.html jest bardzo przyjemnie przedstawiona aktualna wersja regulaminu. Ten fragment dotyczy interesujących Ciebie informacji: [cytat]2. Ustala się następujące ilości punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni popularnego oraz małych GOT PTTK: - popularny 60 punktów, - mały brązowy 120 punktów, - mały srebrny 360 punktów,...

Re: Odznaka GOT i koronawirus
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-10-07 18:39:03
Jeżeli zdążysz zweryfikować MS za rok 2020 w tym jeszcze roku, czy do końca stycznia 2021 - MZ w roku 2021 po zdobyciu brakujących pkt zweryfikujesz. Jeżeli nie zdążysz - pozostanie Ci zweryfikowanie MZ za rok 2022 po zweryfikowaniu MS w roku 2021. Natomiast żadne 400 pkt na limit MZ nie przepada, jeśli będą zdobywane po weryfikacji MS i zaliczenia nadmiaru 360 pkt. Jedynie te właśnie 40 ... ;). Na DUŻE czy NORMY się nie przydadzą. Kończąc z mojej strony wątek życzę zdrowia i pogody ... w górach, Wiesław

Re: Odznaka GOT i koronawirus
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-10-07 15:53:49
Odpowiedź PASAŻERKI jest pięknie sformułowana, aby znieczulić problem i zdyscyplinować chętnego do pozyskiwania odznak zgodnie ze znajomością regulaminów. Nie wszystkie regulaminy są idealne i czytelne - to prawda. Odnośnie regulaminu GOT - akurat w kwestii terminu weryfikacji 31 stycznia roku następnego po spełnieniu warunków danej normy, jest to tylko z ułatwieniem dla tych, którzy nie zdążyli w danym roku spełnić swoich "marzeń weryfikacyjnych". Natomiast u Ciebie chyba nadal występuje problem niezrozumienia zapisów o jednoczesnej weryfikacji odznak w danym rok...

Re: Odznaka GOT i koronawirus
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-10-07 11:53:55
Całkowicie bezzasadny wniosek. Rok należy sumiennie podsumować w książeczce i przedłożyć do weryfikacji w terminie. Później już spokojnie poczekać na weryfikację. Koronawirusy były, są i będą. Pandemie mijają. Pozdrawiam, Wiesław

Re: Czy będzie dyskusja nad nowym Statutem PTTK 2021?
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-10-06 08:29:30
Cześć, tego typu wiadomości i dokumenty zawsze były do znalezienia tutaj: http://pttk.pl/ks3/index.php Uchwały 187 i 188. Patrząc całkowicie z boku, taki zjazd, jak i konieczność zmian w wielu dokumentach kluczowych dla Towarzystwa, wydaje się niezbędny, na co wskazuje zapewne ten fragment: "podjęcia niezbędnych uchwał dotyczących działalności Towarzystwa w sytuacjach nadzwyczajnych". W innej rzeczywistości przecież już dawno byłyby znane konkretne terminy, związane z kampanią sprawozdawczo-wyborczą 2021. Kampania ta zwykle zaczynała się w jednostkach...

Re: Odznaka "W Góry" - prośba o opinię
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-08-26 08:11:30
Jeszcze inaczej w temacie - zastanawiając się po co te teoretyczne dywagacje i czy z pewnością dręczą one "7-latków" :) Ze znajomym po jego wędrówkach z synem, "pomogliśmy" mu przez trzy lata zdobyć trzy stopnie "W góry". W dniu ukończenia 7 lat ostatnio dostał od Taty w prezencie: 1/ Książeczkę GOT po opieczętowaniu i weryfikacji 3 stopnia "W góry"; 2/ Złotą odznakę "W góry"; 3/ Nową książeczkę GOT do kompletowania "dorosłych" odznak z dedykacją i małym kompletem, jego pierwszych, własnych map. Czyż to nie przyjemniejsze podejście ;) i nie powoduje n...

Re: UNESCO
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-07-28 12:57:27
Witam, w regulaminie jasno jest ujęte, kto może weryfikować odznakę. Szanujące się Oddziały PTTK często miały kilka na zbyciu po uprzednim zweryfikowaniu. Jak to jest dzisiaj - nie wiem. Ale polecam kontakt np.: http://www.pttk.jaw.pl/site/index.php/kontakt-69267 Pozdrawiam Wiesław

Re: Maszt
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-05-31 20:23:36
Cześć, Łukaszu - Twój wątek: https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43005 Swoją drogą - może ktoś wie, w jakim kierunku się ta sprawa rozwinęła i jaka jest dalsza polityka "Karpat" w tej materii? Co prawda, odpowiedź Pana Kalarusa chyba wyjaśniła sprawę - zawsze jednak "ale" pozostaje. Pozdrawiam, Wiesław

Re: Odznaki WOK, ROK, OTP, KOT - pytania i wątpliwości
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-05-18 23:23:31
Dzień dobry, jestem pod wrażeniem tego posta. Gdyby takowy w PTTK był - przyznałbym Medal w stopniu "Brązowym" za "popularyzację profesjonalnego podejścia do zdobywania odznak PTTK" :) Natomiast w poszczególnych pkt niech odpowiedzą "Koledzy po fachu". Moim zdaniem: Ad1 i Ad2 zdecydowanie tak. Ad3 - ja bym akceptował kronikę - ale w książeczce OTP za parę złociszy nie zaszkodzi wpisać przebytych tras i punktacji z odniesieniami do potwierdzeń w kronice. Tylko sugeruję poprosić wery6fikatora, aby pieczęć weryfikującą z wpisem przybił również w kronice. To s...

Re: Zbieranie punktów GOT
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-05-17 14:53:11
Pewnie niejeden "Ktoś" mógłby przybliżyć temat, ale nie ma ochoty brać się do tłumaczenia. Dlaczego? Po pierwsze, sprawy oczywiste wg regulaminu. Po drugie, Twój post otwierający wątek - tak niestaranny, że wypadałoby przeprosić. Jeżeli zweryfikowałeś "Popularną GOT" nie chcąc dozbierać 120 pkt do MB - cóż, zapewne weryfikator napisał, ile pkt zalicza na poczet MB. Dobrze rozumujesz - mógł max 60 pkt, jeżeli miałeś więcej, przepadły. Jeżeli tego nie napisał, to chyba ze zdziwienia, że mając tyle pkt "ponad" nie zbierałeś od razu 180 i nie weryfikowa...

Re: Odznaka "W Góry" - prośba o opinię
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-05-17 02:17:52
Odznaka "W Góry" pojawiła się w regulaminie GOT niedawno, właśnie dla "little adventurers" i ich rodziców :) Akurat w przypadku Twoich pociech, w tym roku przekraczają dwie granice. I tak: Ad1) Przed ukończeniem 7 roku zweryfikuj synowi brązową "w Góry" (tylko 15 pkt wymagane). Niestety pozostałe pkt przepadają. Po ukończeniu 7 lat zbiera już na popularną - 60 pkt. Ad2)Z młodszym "góralem" po rozpoczęciu 5-go roku życia możesz zbierać mu 15 pkt, aby w tym roku jeszcze zdobył brązową, w następnym - 30 pkt na srebrną i w kolejnym 45 pkt na złotą. Więc wra...

Re: Punkty GOT a wycieczki z lat wcześniejszych
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-03-24 12:13:23
Drogi Bartku, 360 pkt - tyle zostanie Ci zaliczone, jak wcześniej wyliczaliśmy na podstawie regulaminu. Może z tych swoich rozpisanych tras wybierz te najciekawsze, najlepiej udokumentowane i wprowadź je do książeczek GOT, tak aby z jakimś zapasem udokumentować te 360 pkt. Resztę udokumentuj dla siebie w formie całkiem przyjemnego "dziennika z wędrówek górskich" - niekoniecznie w książeczkach GOT. Podam choćby jeden argument praktyczny - z litości dla weryfikatora :) Jeszcze jedna uwaga, bo nie było to dopowiedziane. Jak tylko w tym roku zweryfikujesz POP i MB +...

Re: Punkty GOT a wycieczki z lat wcześniejszych
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-03-23 13:51:57
Witam, Piotr już tak jasno załączył odpowiednie zapisy regulaminu, że bardziej nie można. Jeśli wszystkie zasady odnośnie prawidłowego wpisania do książeczek są spełnione i przynajmniej jakieś ślady potwierdzeń (tutaj różne możliwości - pieczątki, zdjęcia, zrzuty z Endomondo czy innych aplikacji, itp.), to proponuję: 1/ jak najszybciej po ożywieniu życia społecznego oddać książeczki do weryfikacji i zostanie zaliczone: a/ 60 + 120 pkt na POPULARNĄ GOT i MAŁĄ GOT w stopniu BRĄZOWYM za rok 2020; b/ na poczet MAŁEJ GOT w stopniu SREBRNYM zostanie zaliczone...

Re: GOT duża brązowa - Mały Szlak Beskidzki
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-03-21 10:59:57
Nic dodać, nic ująć - słuszne uwagi i kontrola :) Jest więc plan na 2 x 7 z Myślenicami jako punkt styku. Czyli dwa luźne w takim razie 7-dniowe wypady (tutaj już rozbijać na 2 x 4 szkoda czasu, ale też można) i stopień Dużej GOT zdobyty. Pozdrawiam

Re: GOT duża brązowa - Mały Szlak Beskidzki
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-03-19 18:44:54
Cześć, "MBORO" w swojej odpowiedzi precyzyjnie wyłuszczył sprawę - przejście samego MSB nie pozwoli Ci zdobyć normy do wycieczki(MINIMUM 7-dniowej ciągiem lub w 2 ratach minimum 4-dniowych)na jeden etap na DUŻY STOPIEŃ GOT. Jeżeli chcesz poświęcić 8 dni i porządnie pochodzić w pełni zasługując na taką normę, proponuję połączyć przyjemne z pożytecznym i poznać przy okazji najciekawsze fragmenty Beskidu Śląskiego - tutaj tylko nakreślę, reszta to już praca domowa z mapą na stole w te ciężkie dni - czuję, że w kwietniu tej trasy i tak nie zrobisz. 1/...

Re: Góry bez granic – Hory bez hraníc
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-03-01 00:35:50
Interreg 2014 - 2020 to duży sukces COTG i samego J-K. Wiele dobrego wniósł do rozwoju polskiej turystyki górskiej w zakresie jej popularyzacji i rozwoju sieci szlaków transgranicznych. Świetnie, Piotrze, że przytoczyłeś tutaj cały regulamin, bo jest to przykład regulaminu konkretnego, jasno dookreślonego w paragrafach i bez żadnych limitów wiekowych. Typowa popularyzacja - tak ma być. Spójrz na trasy z pierwszej wycieczki promocyjnej z października. I każdy jej uczestnik otrzymał darmowe odznaki z puli. Więc powołując się na paragraf 9 i ten rajd promocyjny,...

Re: Odznaka Główny Szlak Beskidu Wyspowego
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-02-09 16:57:56
Witam serdecznie, chętnych do rozwiewania wątpliwości nie ma - bo regulamin jest lakoniczny i w tej sytuacji tylko jego paragraf 8 może ostatecznie pomóc w precyzyjnej interpretacji. Polecam oczywiście zapoznanie się dokładne: http://www.cotg.pttk.pl/index.php/odznaki/gsbw/regulamin, wraz z podstronami i z wszystkimi jego niekonsekwencjami, np. daty weryfikacji pierwszego zdobywcy "DIAMENTOWEJ". Moje subiektywne odpowiedzi - gdyby mnie ktoś sterroryzował do "zaliczania" tej właśnie pętli: 1/ Do 16-tu dni na "DIAMENCIK" absolutnie nie wliczałbym tras pobocznych, dojścio...

Re: Turysta Przyrodnik potwierdzenia z GOT wstecz
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-02-07 20:32:52
Bardzo dobry plan zarówno w kierunku przyrody jak i krajoznawstwa. Jak najmniej papieru, a jak najwięcej wrażeń i przemyślanego dokumentowania oraz rozsądnego rozpisywania. Książeczka Odznak Krajoznawczych nie jest przyjemną w użytkowaniu. Jeszcze tylko krótko doprecyzowując - skoro jednak OKP, a nie OTP, to rozumiem, że obydwa stopnie ROK leżą już na półce, a legitymacje potwierdzające w szufladzie. Gratuluję i pozdrawiam, Wiesław

Re: Turysta Przyrodnik potwierdzenia z GOT wstecz
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-02-06 17:05:32
Witam serdecznie, ksiąžeczki OKP nie ma, więc dobrze, że trafiłeś w kierunku Turysty Przyrodnika. Chociaż do turystyki pieszej też zachęcam, bo o taką zapewne chodziło (książeczki teraz bardzo podobne). Spokojnie wypełniaj książeczkę, dokładnie opisując obiekty (TPN, Natura, ścieżki, pomniki przyrody, itp.), odnoś to opisami do stron odpowiednio ponumerowanych: 1, 2, 3 książeczek GOT). Popularną i MB na tej bazie bym weryfikował - no może MS. Na wyžsze stopnie powinno się już przyrodę Polski szerzej poznać, ale to już moje subiektywne zdanie. KOP ZG P...

Re: Zdobywanie punktów GOT po weryfikacji w tym roku
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-23 16:42:21
Cześć, Piotr spojrzał z odpowiedniego poziomu i poruszył ważny temat, który powinien być przedstawiony w osobnym poście pod nazwą np. "Weryfikacja GOT w styczniu". Ktoś powinien jasno (może jakiś z prawdziwego zdarzenia weryfikator - forumowicz) przedstawić zasady weryfikacji GOT w styczniu w zależności od sytuacji i okresu zdobytych punktów na daną odznakę, czy normę "Za Wytrwałość". Spotykałem się ze złym rozumowaniem styczniowych weryfikacji GOT (głównie z powodu terminów składania TK-O przez Oddziały PTTK). Co by nie mówić - najważniejszy jest wpi...

Re: Zapomniana rezydencja Radziwiła pod Krakonoszami
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-20 21:14:17
Witam, dzięki Lechu za tego posta! Odświerzyłeś mi temat po latach. Chopin, Beethoven "Dla Elizy", itp. Miło spędziłem dzisiaj popołudnie. Nigdy nie byłem w Ciszycy, natomiast historię Radziwiłłów i ciekawe wątki z życia Elizy, jej urojonej miłością szansy na małżeństwo z przyszłym następcą tronu pruskiego, Wilhelma, pamiętam z książek. Przecież miała nawet zostać adoptowana przez cara Aleksandra 1 :). Chyba Cat-Mackiewicz o tym pisał - muszę poszukać jego książki o Radziwiłłach. W tym roku plan na 7 dni w Sudetach, na Karkonosze przeznaczam...

Re: Główny Szlak Beskidzki
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-19 19:55:29
Ok, jeśli tak chcesz. Ja prowadzę jedną GOT PTTK, w której przy okazji podkreślam trasy różnych Głównych i Małych Szlaków, znaczę sobie w niej również zdobyte szczyty do Korony Gór Polski - trzeba by je wreszcie udokumentować (niektóre po raz n-ty) zdobyciem jakichś innych blach :). GSB PTT również z sympatii dla stowarzyszenia, ale i dla samej książeczki. Teraz mam więcej czasu na własne plany i przyjemności - nawet na starość jakąś dziwną czarną książeczkę z biało-czerwonymi barwami dostałem, wstępując do "elitarnego" Klubu. Osobiście nie je...

Re: Przewodnik w "górskich" Parkach Narodowych
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-19 19:54:25
Cześć, Mieszku, Łukaszu, w zasadzie, w ramach refleksji, muszę przyznać Wam obu rację. Prawo tak gmatwa sprawy organizacji imprez, a co za tym idzie odpowiedzialności organizatorów za nie i ich standard oraz bezpieczeństwo uczestników - że moja teza nie jest do obronienia. Co do przewodników - też na etapie odpowiedzialności za organizację imprez spotykałem się z różnymi przypadkami, a w ramach uczestnictwa w wielu innych - przewodników spotykałem świetnych, dobrych oraz takich, którzy nimi są tylko z "nazwy". Uwaga co do wspierania "lokalsów" przez PN - my...

Re: Główny Szlak Beskidzki
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-19 18:38:17
Witam, 1/ Główny Szlak Beskidzki jest jeden; 2/ stowarzyszenia są dwa: PTTK i PTT - propagujące znakomicie, chociaż w różnych terenach i z różnymi efektami, kulturę wędrownictwa; 3/ Odznak GSB jest pięć - jako blach: a/ jednostopniowa PTT za przejście całego GSB (jednym ciągiem lub w dowolnym czasie etapami), b/ czterostopniowa PTTK - zasady zdobywania stopni znajdziesz w regulaminie (za dużo rozpisywania się - w każdym razie zasada punktacji na bazie GOT PTTK, no chyba, że "diamencik" za "oczko" :)). Osobiście zachęcam do tego, co zacząłem w zeszłym roku na...

Przewodnik w "górskich" Parkach Narodowych
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-16 23:27:33
Witam serdecznie, Jedną z ostatnich dyskusji Łukasz, idąc tropem Mieszka skwitował (częściowo słusznie - w odniesieniu do zapisów regulaminu Gorczańskiego PN) o wymogach organizatora odnośnie opieki nad zorganizowaną grupą. To niedobra tendencja odchodzenia PN w naszych górach od wymogów prowadzenia grup zorganizowanych przez przewodników z odpowiednimi uprawnieniami i bagażem doświadczenia. Gorczański PN jako pierwszy z "górskich PN" zastosował złagodzone zasady, idąc chyba tropem Świętokrzyskiego PN, którego tak raczej bym nie nazwał. Odnośnie Turbacza,...

Re: Zdobywanie punktów GOT po weryfikacji w tym roku
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-16 17:52:26
I właśnie o to chodziło. Już zacząłeś zbierać na MS GOT nawet przed weryfikacją MB :) I powodzenia - od jutra zbieraj nadal. Znajdź odpowiednie zapisy regulaminu GOT, bo przytoczony przez Ciebie tyczy się całego wieloletniego "kolekcjnerstwa aktywnego". A jak znajdziesz, możesz tu przytoczyć :) Pozdrawiam, Wiesław

Re: Zdobywanie punktów GOT po weryfikacji w tym roku
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-16 17:33:31
Wtrącę się przed precyzyjną zapewne odpowiedzią Łukasza. Michale -ile miałeś pkt na "mb" GOT przed weryfikacją? Czy weryfikator napisał formułę: "na poczet Małej GOT w stopniu Srebrnym zaliczono xxx pkt" Taki wpis dużo by Ci powiedział, nawet bez znajomości regulaminu GOT. Pozdrawiam, Wiesław

Re: Turbacz - czy obowiązkowy przewodnik?
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-09 20:04:06
Panie Adamie, odpisuję od razu, bo od jutra zaczyna mi się długi weekend wyjazdowy :) aż tak źle moje uwagi nie powinny zostać odebrane - natomiast podtrzymuję w całej rozciągłości to, co na szalach wagi przedstawiłem. Po tych następnych Pańskich wyjaśnieniach jestem spokojniejszy, ale nic to nie zmienia. Zwłaszcza, gdy wcześniej przeczytałem, że uczestnicy pójdą swoim tempem, swoimi trasami, itp. Czyli najwięksi zapaleńcy będą już z powrotem w Koninkach, a ci wolniejsi pewnie jeszcze w schronisku na Turbaczu, albo będą szukać "zielonego" w skręcie na Tobo...

Re: Turbacz - czy obowiązkowy przewodnik?
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-09 17:14:15
Witam ciepło, uderzył mnie ten obszernie opisany "dylemat" - więc zaproponuję go zważyć, po dobrnięciu do ostatniej kropki. Szala "lewa": 1/ Organizator Turystyki, 2/ Zimowy wyjazd na Turbacz (serce Gorców - 1310m n.p.m.), 3/ Wycieczka "komercyjna", 4/ Rozproszona grupa ok. 20-osobowa, 5/ Brak przewodnika, 6/ Brak odpowiedzialności organizatora za wydarzenia na szlaku. Szala prawa: 1/ Zasady "zimowej" zwłaszcza turystyki w górach, 2/ Rozsądek organizatora, 3/ Bezpieczeństwo każdego uczestnika wyjazdu. 4/ itd. Tematów prawnych nie poruszam - rozważ tylko po...

Re: Weryfikacja GOT oraz Turysta Przyrodnik
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2020-01-07 19:53:03
Witam ciepło, nie wiem, jak już mogę pomóc - ja jednak lubię w takich sprawach docelowo już telefony. Jeżeli: 1/ wysłałeś odpowiedni zestaw z kopertą zwrotną ze znaczkami na polecony; 2/ masz potwierdzenie weryfikacji (lub je uzyskasz); to jeszcze zostaje prośba o potwierdzenie wysłania korespondencji do Ciebie. Pewnie nie wypada innych wywoływać do pomocy - ale tutaj może jeszcze zadziałać autorytet Szanownego "forumowicza" Jacka Potockiego. Zarówno KOP ZG PTTK z jej członkami, jak i odpowiednie osoby w biurze ZG PTTK zna doskonale - więc jego pomoc, lub kont...

Re: Weryfikacja GOT oraz Turysta Przyrodnik
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-12-01 10:56:32
Witam ciepło, skoro mały, to znaczy, że GOT jest ok. Nie przejmowałbym się tak bardzo w kwestii upominania o swoje - jeżeli ktoś chce naprawdę odpocząć, to zapewne telefony i komputery ma daleko od siebie. Sugeruję poprosić (może nie ponaglać :-)) Panią Elżbietę (zapewne o niej piszesz) o wyjaśnienie tej sprawy, czy z pewnością zostały materiały wysłane na Twój prywatny adres, czy może są jeszcze do wysłania w biurze ZG PTTK w dziale programowym. Kontakty, które zawsze możesz wykorzystać i powinieneś dostać grzeczną odpowiedź w sprawie to pp. Joanna Kośn...

Śp. Tomasz Krzyżanowski - "Szara"
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-11-25 20:09:35
Witam ciepło. Z podsumowań roku 2019: czekałem pięć miesięcy na "Szarą" i się doczekałem, polecam. Poniżej zamieszczone akapity nie wymagają już żadnego komentarza, żadnych subiektywnych na tym etapie uwag. Jeśli Łukaszu uznasz, że to nie miejsce na takie przekazy - to spokojnie usuń tego posta. Mam tylko nadzieję, że ktoś pochyli się nad tym człowiekiem i autorem, zapozna z jego życiem i twórczością, choć tak mało o tym w sieci, przepełnionej "celebrytyzmem". Jeśli ktoś nabrałby ochoty do zdobycia "Szarej", to chyba tylko w 2 księgarniach: krakowska "...

Re: Podsumowanie sezonu 2019 na forum
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-11-21 20:42:11
Witam ciepło, przeczytałem uważnie to podsumowanie i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować wytrwałości zarówno kilku (w porywach kilkunastu) najbardziej aktywnym, merytorycznym i odpowiedzialnym forumowiczom, jak i wszystkim pozostałym, wchodzącym tutaj w zależności od czasu i potrzeb. Gratulacje należą się zwłaszcza oddanemu sprawie tego forum, rzeczowemu i perfekcyjnie organizującemu to wewnętrzne gremium wymiany myśli i wiadomości moderatorowi Łukaszowi. Również pilnowanie kultury dyskusji i języka ma tu niebanalne znaczenie. Tak trzymać! Mo...

Re: Książeczka GOT przedstawiona po 31 stycznia
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-11-12 11:05:26
Witam ciepło, Fajne i rzeczowe podejście do tematów zaprezentowałeś. Cieszę się, że nasz moderator nakłonił mnie do wejścia aktywnego w obszar tego FORUM, bo mogłem z Tobą te parę myśli wymienić. Wspomniałeś, że wstąpiłeś w 2019 roku do PTTK, więc dyskutujemy z przeciwległych biegunów tej „kuli” :-); Odnośnie paragrafu 8 ust. 3 – trochę źle go interpretujesz. Odnosi się do cykli odznak. Więc np. zdobywając w roku 2019 odznakę MAŁĄ GOT w stopniu ZŁOTYM nie możesz rozpocząć zdobywania w tymże roku cyklu DUŻYCH GOT. I dlatego twórcy zapewne uzn...

Re: Książeczka GOT przedstawiona po 31 stycznia
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-11-11 10:25:04
Witam ciepło, Nie zgadzam się z takim względnym podejściem do zdobywania GOT i na tej podstawie niesprawiedliwego oceniania PTTK. Kończę już wymianę myśli, skoro się zaangażowałem we wcześniejszą odpowiedź: 1 akapit – 20 dni wycieczkowych i kilkanaście godzin wypełniania książeczki GOT? Ciekawe … no cóż współczuję, 2 akapit – odkąd kojarzę regulaminy GOT, zapis odnośnie weryfikacji do 31 stycznia roku następnego widziałem i go rozumiałem. W ostatnich latach pojawiły się zapisy o wydrukach fotografii, o dokumentacji kartograficznej z aplikacji na u...

Re: Książeczka GOT przedstawiona po 31 stycznia
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-11-10 17:54:47
Witam ciepło, Sprawa wydaje się prosta (wg mojej oceny) – odpowiem jednak szerzej, rozwijając temat. Ad2: 1/ Nie wykreślajmy nigdy żadnych wycieczek, nie zmieniajmy dat, przebytych tras, rozpisujmy te trasy dokładnie, zgodnie z Regulaminem GOT – to mają być nasze „skondensowane w treści pamiętniki” i tak je traktujmy, 2/ Weryfikujmy zawsze w danym roku kalendarzowym – jeżeli zdążymy i nie ma jakichś innych względów. Niepisana zasada zaleca „zamknij sprawy tegoroczne do końca roku ”. Ad1/ Teraz do sedna sprawy „z ciekawości” RADMARA – wynika ona z...

Re: Weryfikacja GOT oraz Turysta Przyrodnik
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-11-10 15:42:34
Witam ciepło, Jeżeli dobrze zostały dopilnowane względy adresowe - osobiście radzę "przypominający się" kontakt mailowy na odpowiednie adresy. Proszę je uważnie wyszukać poprzez załączony link: http://pttk.pl/pttk/komisje/; Moja sugestia tyczy się zwłaszcza kontaktów z Komisjami, które, jako pracownika obsługującego prace Komisji, mają podany "Dział programowy". pozdrawiam serdecznie, Wiesław

Re: Odznaka "W Góry" - prośba o opinię
Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2019-11-07 23:58:56
Witam ciepło, Moim skromnym zdaniem: 10 grudnia - 10 stycznia to żadna różnica. Podaję przykład: 1/ data urodzenia ZDOBYWCY - 10 grudnia 2012, a/ 2017 zdobywa BwG (piąty rok życia rozpoczyna 10 grudnia 2016 :-)), b/ 2018 zdobywa SwG, c/ 10 grudnia 2019 zdobywa ZwG (właśnie w którejś minucie kończy 7 lat). 2/ data urodzenia ZDOBYWCY 10 stycznia 2013, a/ 2017 zdobywa BwG (piąty rok życia rozpoczyna 10 stycznia 2017), b/ 2018 zdobywa SwG, c/ do końca 2019 zdobywa ZwG (10 stycznia 2020 kończy 7 lat). Czyżby styczeń nie był poszkodowany, a miał nawet przewagę?...