Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

1 Rajd Rowerowy po Roztoczu

Autor: ~Edward
Data: 2004-04-08 21:52:08
Tematyka: Imprezy PTTK

Regulamin
I Rajdu Rowerowego po Roztoczu
7 – 9.05.2004 r.

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Zamościu

2. Współorganizatorzy
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Roztoczański Park Narodowy

3. Kierownictwo Rajdu
Komandor Rajdu:
Janusz Kapecki, przewodnik, przodownik turystyki kolarskiej
Kierownicy tras rajdowych:
Krzysztof Buczak - przodownik turystyki kolarskiej
Tadeusz Bulak - przodownik turystyki kolarskiej
Grzegorz Lasek - przodownik turystyki pieszej
Ryszard Łapa – przewodnik
Edward Słoniewski – przewodnik, przodownik turystyki kolarskiej
Kwatermistrz:
Zbigniew Pietrynko - przodownik turystyki pieszej
Biuro Rajdu:
Maria Kabaczyńska - przewodnik
Maria Puźniak - przewodnik

4. Cele Rajdu
promocja Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza,
promocja województwa lubelskiego, Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego
poznanie piękna, historii oraz zabytków Roztocza,
integracja turystów-kolarzy i wymiana doświadczeń,
zdobywanie ogólnopolskich i regionalnych odznak krajoznawczych,
popularyzacja aktywnego wypoczynku,
popularyzacja roweru jako najbardziej ekologicznego środka lokomocji,
zapewnienie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
zacieśnienie współpracy z instytucjami które doceniają turystykę rowerową.

5. Termin i lokalizacja Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 7 – 9. maja 2004 r.
Meta rajdu zlokalizowana będzie w Zwierzyńcu. Noclegi w Schronisku PTSM „Ryś” ul. Browarna 3.

6. W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści rowerowi bez względu na przynależność organizacyjną, na rowerach wyposażonych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych (1 opiekun na 10 uczestników).
Dodatkowo osoby niepełnoletnie muszą posiadać karty rowerowe.
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.

7. Zgłoszenia drużynowe i indywidualne wraz z wpisowym i opłata za dodatkowe świadczenia wg załączonej do regulaminu Karty Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2004 r.
na adres: Oddział PTTK w Zamościu, 22-400 Zamość, ul St. Staszica 31
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl na konto bankowe: 29124020051111000017647980 z dopiskiem "RAJD".
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Wpisowe wynosi 20 zł.
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
znaczek okolicznościowy,
ubezpieczenia na czas trwania rajdu,
nocleg 8/9.05.2004
opiekę medyczną,
odcisk okolicznościowej pieczęci,
nagrody za czołowe miejsca w konkursach.
9. Organizatorzy za dodatkową odpłatnością zapewniają:

nocleg w schronisku PTSM 7/8.05.2004 w cenie 10 zł
kolację w dniu 7.05 (piątek) w cenie 8 zł
śniadania w dn. 8 i 9.05 po 8 zł
obiady w dn. 8 i 9.05 po 12 zł

10. Obowiązki uczestników Rajdu:
posiadanie apteczki „Pierwszej pomocy” (1 na drużynę),
wskazane jest posiadanie podstawowych kluczy do roweru, łatek do naprawy dętek,
przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i ppoż.,
przestrzeganie zarządzeń Kierownictwa Rajdu, do którego należy ostateczna interpretacja Regulaminu Rajdu.

Życzymy wspaniałych i niezapomnianych wrażeń z wędrówek po Roztoczu...

Organizatorzy

Program Rajdu

7.05.2004 piątek
Indywidualne wędrówki rowerowe po Roztoczu dowolnym odcinkiem Centralnego Szlaku Rowerowego Kraśnik – Zwierzyniec lub innymi trasami wg uznania uczestników.
Od godz. 16 - 20–tej przyjmowanie uczestników rajdu i zakwaterowanie w Schronisku PTSM „Ryś” w Zwierzyńcu ul. Browarna 3.
Kolacja
O godz. 20-tej turystyczne ognisko integracyjne

8.05 sobota

Od godz. 8-mej śniadanie we własnym zakresie lub na zamówienie
od godz. 8.45 zwiedzanie z przewodnikami zabytków Zwierzyńca
od godz. 11.00 uroczyste otwarcie Centralnego Szlaku Rowerowego
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego (OEM RPN) ul. Plażowa 3.

Wyjazd na trasę Zwierzyniec – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec (ok. 25 km) w grupach pod opieką przodowników turystyki kolarskiej i przewodników.
W programie: zwiedzanie Gospodarstwa Specjalistycznego (skansenu pszczelarskiego) „Knieja” w Bagnie, degustacja miodu, zwiedzanie zabytków w Topólczy, Szczebrzeszynie oraz wyłuszczarni nasion w Zwierzyńcu
od godz. 16 - przerwa obiadowa
od godz 18 - tej ognisko rajdowe z udziałem zaproszonych gości i uczestników przy OEM RPN
Konkursy: krajoznawczy o Roztoczu, piosenki turystycznej, sprawnościowe na rowerach, promocje wydawnictw regionalnych.

9.05. niedziela

godz. 8.30 śniadanie we własnym zakresie lub na zamówienie
godz. 9.15 wyjazd na trasę (ok. 16 km) zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz innych obiektów krajoznawczych, przejazd trasą rowerową do Florianki, zwiedzanie Ośrodka Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego.
Powrót do Zwierzyńca
Ok. godz. 15-tej zakończenie Rajdu.

1 Rajd Rowerowy po Roztoczu - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 1
data najnowszej wiadomości: 2004-04-08
pokaż wszystkie wiadomości

1 Rajd Rowerowy po Roztoczu Autor: ~Edward