Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Spis Krajoznawców

Autor: ~Anna Becker-Kulińska
Data: 2004-03-29 16:50:06
Tematyka: Tematyka ogólna

Szanowne Koleżanki i Koledzy!!!

To fakt, że w spisie instruktorów krajoznawstwa regionu nie ma wszystkich instruktorów, którzy od 1969 roku (pierwsze mianowanie instruktorów przed Ogólnopolską Naradą Krajoznawczą - II Kongresem Krajoznawczym w Gdańsku ) do dnia dzisiejszego zostali mianowani.

Do 1993 roku Instruktorów Krajoznawstwa Regionu mianowały Regionalne Kolegia Instruktorów Krajoznawstwa a Komisja Krajoznawcza prowadziła tylko rejestry osób, którym przyznano uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Polski i Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa. Zarząd Główny PTTK nałożył obowiązek prowadzenia rejestru kadry instruktorskiej przez komisje ZG uchwalając „System Kształcenia Kadr PTTK”. W latach 1994 – 96 staraliśmy się uzyskać dane z terenu, ale jak Koleżanki i Koledzy zapewne pamiętają, nie było już Zarządów Wojewódzki i Regionalnych Ośrodków Programowych, a w korespondencji z oddziałami nie odnieśliśmy sukcesów.

Tak więc nasz rejestr prowadzony jest od 1994 roku. I też nie jest doskonały, ponieważ Komisja swoje uprawnienia do mianowania IKR przekazała Regionalnym Kolegiom Instruktorów Krajoznawstwa. Uważamy, że jest to właściwe postępowanie, chociaż czasem nie docierają do nas dokumenty lub występują inne niedociągnięcia.

15 osób wybranych w skład Komisji Krajoznawczej przez KNAK mieszka i działa w różnych miastach Polski. Nie twierdzę, że działamy jako Komisja idealnie, ale zazwyczaj w poniedziałek w godzinach popołudniowych pełnimy dyżury w Biurze ZG PTTK i załatwiamy sprawy bieżące, które nie wymagają decyzji kolegialnych. Kol. Diablaka i Kol. Piotra Rościszewskiego serdecznie zapraszam, jak będziecie w Warszawie, wpadnijcie do Biura ZG – będziecie mogli zobaczyć jak wygląda dokumentacja Komisji.

Napisałam to wszystko dlatego, żeby uzmysłowić Koleżankom i Kolegom, że członkowie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK nie są w stanie zorganizować pracy Komisji tak, jak działacze Oddziału zazwyczaj mieszkający w tym samym mieście.

Wszystkich instruktorów, którzy nie znaleźli swego nazwiska na liście, uprzejmie proszę o przesłanie do Biura ZG kserokopii legitymacji oraz podanie danych: imię, nazwisko, aktualny adres, data mianowania, numer legitymacji. Z góry dziękuję za nadesłane informację. Listę uzupełnimy w maju.

Do kol. Diablaka – Siemianowice. Proszę o dane 3 Instruktorów Krajoznawstwa. Nie wiem o jakim spisie, w którym nie ujęto oddziałowej Komisji Krajoznawczej, Kolega wspomina. Nie prowadzimy rejestrów komisji, korzystamy z danych TKO jakie nadsyłane są corocznie przez Oddziały do ZG PTTK. Nie wymagamy również nadsyłania sprawozdań. Jedynie do Oddziałowych Zespołów Weryfikacyjnych ROK zwracamy się raz do roku z prośbą o wypełnienie niewielkiej ankietki, w której należy podać liczbę przyznanych odznak z podziałem na brązową i srebrną, ponieważ w sprawozdaniach TKO nie ma podziału na stopnie. Jeżeli dane podane przez Zespół Weryfikacyjny nie zgadzają się z podanymi przez oddział w sprawozdaniu TKO – wyjaśniamy to bezpośrednio z Oddziałem.

Do kol. Piotra Rościszewskiego – Nie spodziewałam się Kolego Piotrze formy „oni”. Pięknym i pielęgnowanym w Towarzystwie zwyczajem jest zwracanie się do siebie po imieniu lub dodając słowo Kolego – Koleżanko. Szkoda, że coraz częściej zapominamy o tym.
W sprawie „wytwórni błędów i wypaczeń” mogę tylko odpowiedzieć tak – nic nie stoi na przeszkodzie, aby Kolega, Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa (mianowany przez tę „wytwórnię błędów i wypaczeń”!), kandydował w czasie najbliższej KNAK (więc już w 2005 roku) do Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Mam nadzieję, że zostanie Kolega wybrany i będzie mógł doprowadzić wszystko do stanu idealnego. Nie będzie Koledze w tym przeszkadzała „bardzo kompetentna pracowniczka ZG”, bo w Biurze ZG PTTK jeden pracownik programowy sprawuje opiekę nad 5-6 komisjami i ma jeszcze wiele innych spraw, wynikających z prac podejmowanych przez ZG, do załatwienia. Czasy, w których działacze komisji mówili co ma zrobić sekretarz na etacie, dawno minęły i chyba nie wrócą.

Do kol. Alfa – proszę o przysłanie informacji, na podstawie których będzie można uzupełnić dane.

Jeszcze raz proszę Koleżanki i Kolegów Instruktorów, których nazwiska nie znalazły się na wykazach, o nadesłanie danych i kserokopii legitymacji. Koleżanka Danusia, będąca pierwszą kadencję członkiem KK ZG, bezinteresownie i w dobrej wierze poświeciła czas na przeniesienie danych do bazy komputerowej. Listę IKR opublikowaliśmy posługując się danymi z rejestru prowadzonego od 1994 r. Bardzo przepraszam, że nie podaliśmy tej informacji jako wstępu do zamieszczonego wykazu. Moja wina, ale w swej naiwności spodziewałam się zgłoszenia uzupełnień a nie ataku.

Apeluję również o podawanie aktualnych adresów. Staramy się raz do roku przesłać informację do IKP i ZIK Niestety rośnie nam lista osób, od których wraca korespondencja z dopiskiem „adresat wyprowadził się”.
28.03.04

Wiceprzewodnicząca KK ZG
Anna Becker-Kulińska

Spis Krajoznawców - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 17
data najnowszej wiadomości: 2004-03-29
pokaż wszystkie wiadomości

Spis Krajoznawców Autor: ~Diablak
Re: Spis Krajoznawców Autor: Łukasz Aranowski
 ├Re: Spis Krajoznawców Autor: Alf
 │└Re: Spis Krajoznawców Autor: Łukasz Aranowski
 │ └Re: Spis Krajoznawców Autor: Alf
 └Re: Spis Krajoznawców Autor: ~Diablak
  └Re: Spis Krajoznawców Autor: Piotr Rościszewski
   └Re: Spis Krajoznawców Autor: Alf
    └Re: Spis Krajoznawców Autor: Piotr Rościszewski
     └Re: Spis Krajoznawców Autor: ~Diablak
      ├Re: Spis Krajoznawców Autor: Piotr Rościszewski
      └Re: Spis Krajoznawców Autor: Jacek Potocki
       └Re: Spis Krajoznawców Autor: Łukasz Aranowski
        └Re: Spis Krajoznawców Autor: Piotr Rościszewski
         └Re: Spis Krajoznawców Autor: ~Anna Becker-Kulińska
          └Re: Spis Krajoznawców Autor: Łukasz Aranowski
           └Re: Spis Krajoznawców Autor: Piotr Rościszewski