Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Szkolenia i kursy

Autor: Przodownik 1811 [80.50.128.202]
Data: 2004-01-14 11:58:20
Tematyka: Tematyka ogólna

Kiedy ja starałem się o uprawnienia przodownika GOT (tak wówczas ta funkcja się nazywała), a było to w 1969 roku, musiałem ukończyć kurs dla kandydatów na przodowników, w ramach którego odbyła się m.in. wycieczka szkoleniowa i egzamin praktyczny w górach. Potem zdałem egzamin teroretyczny przed Komisją Egzaminacyjną KTG Okręgu Poznańskiego PTTK pod przewodnictwem prof. Władysława Bartza, po którym otrzymałem odpowiednie zaświadczenie, że jestem kandydatem na przodownika GOT PTTK.

Upłynęło jeszcze wiele wody w Warcie i w Nysie Kłodzkiej (w międzyczasie zamieszkałem w Kłodzku) od zdania egzaminu i bycia tylko kandydatem na przodownika GOT, zanim wręczono mi właściwą legitymację przodownicką. Należało najpierw poprowadzić obóz wędrowny (wymóg był minimum 7 dni) z kolegą posiadającym już uprawnienia. Po poprowadzeniu tego obozu Oddział PTTK wydał stosowne zaświadczenie, które dołączone zostało do wniosku o nadanie uprawnień, przesłanego przez OKTG do KTG ZG PTTK. Dopiero po kilku miesiącach z Krakowa nadesłano legitymację przodownika turystyki górskiej z nadanym numerem i wpisem dotyczącym zakresu uprawnień na Sudety.

W moim regionie, tzn. w Poznaniu, nadal podobnie się praktykuje. Zmieniła się trochę forma nadawania uprawnień i samego kursu, który odbywa się eksternistycznie - bez wykładów teoretycznych, a formie samokształcenia w oparciu o materiały szkoleniowe oraz zajęć praktycznych w górach, bowiem wycieczkę szkoleniową, która stanowi niejako część praktyczną egzaminu nadal trzeba zaliczyć i uzyskać ocenę pozytywną.

Wiem, że podobną formę szkolenia i kursu na przodowników turystyki gorskiej PTTK prowadzi Studenckie Koło Przewodników Turystycznych w Gdańsku. O szczegółach można dowiedzieć się z ogłoszenia na stronie: LINK

A jak to się odbywa w innych regionach? Może ktoś o tym napisze.
Pozdrawiam
Lech

http://rugala.sweb.cz/ - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
http://www.wktp.pttk.pl/ - Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK - Komisja Turystyki Pieszej
http://www.poznan.ptt.org.pl/ - Oddział Poznański PTT

Szkolenia i kursy - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 15
data najnowszej wiadomości: 2004-01-14
pokaż wszystkie wiadomości

Szkolenia i kursy Autor: Przodownik 1811
Re: Szkolenia i kursy Autor: Basia Z.
│└Re: Szkolenia i kursy Autor: Przodownik 1811
│ └Re: Szkolenia i kursy Autor: Krzyś
Re: Szkolenia i kursy Autor: Tomek Dygała
 └Re: Szkolenia i kursy Autor: Przodownik 1811
  ├Re: Szkolenia i kursy Autor: Tomek Dygała
  │└Re: Szkolenia i kursy Autor: Dudi
  │ └Re: Szkolenia i kursy Autor: Przodownik 1811
  │  ├Re: Szkolenia i kursy Autor: Tomek Dygała
  │  │└Re: Szkolenia i kursy Autor: Dudi
  │  │ └Re: Szkolenia i kursy Autor: Piotr Rościszewski
  │  │  └Re: Szkolenia i kursy Autor: Dudi
  │  └Re: Szkolenia i kursy Autor: Dudi
  └Re: Szkolenia i kursy Autor: Dudi