Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych

Autor: JanMaciej...
Data: 2023-10-25 12:50:44
Tematyka: Szlaki turystyczne

A tymczasem PTTK ma trudności nawet żeby otrzymać mikro dotację na tradycyjne malowanki na drzewach.
Czy to jest, czy za mało ... ?
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych w 2023 roku
24 października 2023

Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie: 1 261 920,00 zł
(słownie: milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy).
wkład własny finansowy 163 890,00 pln
Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 1 425 810,00 pln

Zadanie z zakresu turystyki, zaplanowane jest do realizacji w terminie od 1 września do 31
grudnia 2023 r.

Zadanie ma służyć zwięszkaniu możliwości uprawiania turystyki aktywnej i turystyki społecznej w tym turystyki dzieci i młodzieży w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach
turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach
przyrodniczych dla turystyki z wykorzystaniem dostępności sieci szlaków turystycznych poprzez:
Odnowienie znakowania i konserwację sieci górskich szlaków turystycznych wraz z poprawą
infrastruktury szlaków (wykonanie, konserwacja i montaże urządzeń takich jak drogowskazy,
tabliczki z nazwą, schematyczne mapki, słupy). Zadanie obejmuje działania merytoryczne i
obsługę zadania. Zaplanowane działania merytoryczne w zakresie znakowania, udrożnienia i
konserwacji sieci górskich szlaków pieszych wraz z poprawą infrastruktury obejmują: odnowienie znakowania (malowanie) sieci łącznie 3219,0 km szlaków na terenie Polski – w górach: w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich wraz monitoringiem szlaków oraz wykonanie, zamontowanie i renowacja łącznie 1288 szt. urządzeń infrastruktury szlakowej: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, słupów. Obsługa zadania obejmująca koordynację i obsługę księgowo-finansową oraz obsługę biurową i obsługę bazy danych szlaków zostanie zapewniona przez pracowników oferenta, posiadających kwalifikacje i doświadczenie w realizacji podobnych działań. Rezultatami realizacji zadania będą: odnowiona sieć górskich szlaków pieszych o łącznej długości 3219,0 km – w Karpatach, Sudetach, Górach Świętokrzyskich wraz z poprawioną infrastrukturą szlaków tj. wykonanych, odnowionych i zamontowanych urządzeń na szlakach: drogowskazów, tabliczek z nazwą, schematycznych mapek, słupów – łącznie 1288 szt.
Odnowienie znakowania odcinka szlaku turystycznego wysokogórskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego .
Będą miały również miejsce usługi montażowe i transportowe wyżej wymienionej infrastruktury.
Digitalizacja cyfrowa 347 km szlaków w Karpatach i Sudetach
Dodatkowo infrastruktura turystyczna większa: ławki bez oparcia dla turystów – 20 szt. oraz
tablice z mapami – 2 szt.

Projekt rozporządzenia o znakach drogowych - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 40
data najnowszej wiadomości: 2023-12-04
pokaż wszystkie wiadomości

Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
 └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
  └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
   └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
    └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
     └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
      └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
       └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
        └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
         └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
          └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
           └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
            └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
             └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
              └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Łukasz Aranowski
               └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                 └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                  └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                   └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                    └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                     └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                      └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                       ├Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Robert Podsiadlik
                       │└Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                       │ └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Robert Podsiadlik
                       │  └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                       │   └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Robert Podsiadlik
                       │    └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                       │     └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                       │      └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                       │       └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                       │        └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                       │         └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                       │          └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Piotr Rościszewski
                       │           └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                       │            └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Łukasz Aranowski
                       │             └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: JanMaciej...
                       └Re: Projekt rozporządzenia o znakach drogowych Autor: Robert Podsiadlik