Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Liceum w Krościenku z patronatem PTTK

Autor: f3e5g4Hh4X
Data: 2023-02-19 12:56:34
Tematyka: Przyszłość PTTK

Od prawie roku śledzę rozwój produktu językowo-turystycznego, jak niżej:
Profil PTTK przy LO w Krościenku n. D.
Wystartowaliśmy 1 września 2022 roku, jako pierwszy w Polsce, profil językowo - turystyczny, pod patronatem PTTK, przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. D. Za nami pierwszy semestr I klasy, więc czas na krótkie podsumowanie funkcjonowania naszego wspólnego dzieła Profilu Turystycznego pod Patronatem Zarządu Głównego PTTK, Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy..
Dnia 2 marca 2022 roku, nasza Szkoła podpisała porozumienie z Powiatem Nowotarskim, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Pienińskim Oddziałem PTTK w Szczawnicy. Strony zobowiązały się m. in. do wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, w miarę możliwości – finansowego nowego profilu, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, objęcia Szkoły patronatem. Zgodnie z porozumieniem „Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, działające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, zobowiązało się m. in. do uruchomienia klasy o profilu poświęconym krajoznawstwu i turystyce oraz opracowania założeń programowych, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, pozwalających uczniom na rozwijanie szczególnych zainteresowań: historią, przyrodą, geografią, folklorem oraz kulturą, a także zasad bezpiecznego uprawienia różnych form turystyki i sportów górskich, prowadzenia Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy Pienińskim Oddziale PTTK w Szczawnicy. Stronom przyswiecał główny cel - rozwijania wśród uczniów patriotyzmu lokalnego - umiłowania regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, poznawania historii, folkloru, tradycji, przyrody i geografii tego regionu, zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów górskich, rozwijania pasji krajoznawczych, a także tworzenie podstaw umożliwiających uczniom w przyszłości pełnienie ról w szeroko rozumianej działalności turystycznej – przy wykorzystaniu tradycji oraz dorobku merytorycznego i ideowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Dlaczego w „Żeromskim” w Krościenku, to najlepsze miejsce na taka klasę?:
- Liceum znajduje się na Głównym Szlaku Beskidzkim (od Ustronia na 209 km, od Wołosatego na 302 km),
- szkoła położona jest na styku trzech pięknych regionów: Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego.
- mamy doskonałą kadrę nauczycieli, a wśród nich pasjonatów gór, przodowników, przewodników turystyki pieszej oraz rowerowej, instruktorów narciarskich, snowboardowych, wspinaczkowych,
- od 2015 roku mamy doskonale funkcjonujące SKKT,
- jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami Rajdu Śladami Partyzantów na Przysłop (to już 8 edycja),
1 wrzesnia, po szeregu przygotowań, konsultacji uczniowie klasy Ia / profilu jezykowo turystycznego (potocznie nazywanego prolilem turystycznym PTTK) rozpoczęli naukę. Czym się rózni nasza klasa od innych? Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w formie wycieczek pieszych z elementami sportowymi, wprowadziliśmy autorski przedmiot uzupełniający – Przyroda Regionu, uczestniczymy w imprezach dotyczących turystyki i historii regionu…
Na początku roku szkolnego uczniowie profilu PTTK odbyli szkolenie z pierwszej pomocy oraz podsatawowych zasad bezpieczeństwa w górach, przeprowadzone przez ratownika GOPR-u. W czasie szkolenia uczniowie uzyskali sporo cennych informacji dotyczących przygotowywania się do górskich wycieczek, m. in. niezbędnego ekwipunku turysty. Nowa wiedza przydała się już 15 września w czasie Rajdu Szlakami Partyzantów na Lubań, gdzie cała klasa Ia (w tym profil PTTK) oraz członkowie SKKT przebyli drogę z Grywałdu do Ochotnicy Dolnej, wspominając bohaterskie czyny Polaków w czasie wojny. W wycieczce towarzyszył młodzieży przewodnik beskidzki, który ubogacił wędrówkę w wiedzę na temat geologii Pienin. Październik przyniósł kolejne zajęcia - wycieczki profilu PTTK, pierwszą na Trzy Korony, a drugą na Sokolicę i Sokolą Perć. Uczniowie doskonalili poruszanie się w terenie górskim, przeprowadzanie rozgrzewki, uczyli się techniki chodzenia z kijami trekkingowymi, poznali wiele ciekawych informacji przyrodniczych, historycznych i kulturowych, dotyczących rejonu Pienin. W listopadzie uczniowie brali udział w Konferencji Zastaw Spiski. Spotkanie odbyło się na Zamku w Niedzicy i miało dużą merytoryczną wartość historyczną i regionalną. Święto Odzyskania Niepodległości było dużym wyzwaniem dla naszych „turystyków” – porządkowanie grobów – pomnika partyzantów, udział w uroczystościach i ostatecznie udział w Szczawnickim Biegu Niepodległości, w którym „Żeromski” zajął 2 miejsce, tak, jak wychowawczyni klasy i opiekunka SKKT, Marta Rychtarczyk w kategorii indywidualnej kobiet. W grudniu znów wyruszyliśmy na Sokolicę. Tym razem łącząc turystykę z działalnością charytatywną - akcja „SetkaMeniora2.0”.
Za nami już zajęcia - szkolenie na ściance wspinaczkowej, które będziemy kontynuować. To wspaniała zabawa która uczy odpowiedzialności i koncentracji, pomaga pokonać własne bariery fizyczne i psychiczne.
Nasi „turyści” angażują się w działalność SKKT, są członkami Zarządu oraz aktywnie uczestniczą w wycieczkach: we wrześniu, wspomniany wcześniej, Lubań, w październik tatrzańska wyprawa do Czarnego Stawu Gąsienicowego, w grudniu członkowie SKKT świętowali Mikołajki w zimowej odsłonie na Magurkach. Każda wycieczka była dla młodzieży naszej Szkoły cenną lekcją o regionie, w którym mieszkają.
Za nami wiele wydarzeń, a przed nami jeszcze więcej planów. Sezon zimowy pozwoli nam doskonalić technikę chodzenia po górach zimą - czeka nas szkolenie
z jazdy na nartach, bądź snowboardzie na stoku narciarskim. Przed nami wycieczki w Małe Pieniny i Pieniny Spiskie, rozwijanie umiejętności narciarskich, rowerowych, a także spotkania z osobami realizującymi się w branży turystycznej, ludźmi z pasją, działaczami PTTK (autorami książek, przewodnikami).
Przyszłe lata pozwolą nam wzbogacić wiedzę na temat kolejnych pasm górskich: Gorców i Beskidu Sądeckiego. Będzie możliwość przygotowania się do nabycia uprawnień Przewodnika Beskidzkiego klasy III, Przewodnika Turystyki Rowerowej oraz nabycie uprawnień znakarza PTTK, czy też Przodownika PTTK. W planach jest również Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Profil PTTK to nie tylko wycieczki piesze, w przyszłości planujemy cykl wycieczek autokarowych, podczas których uczniowie zaznajomia się z podstawami organizacji takiej formy turystyki.
„Wybierając klasę turystyczną, zachęciła mnie możliwość bliskiego kontaktu z górami w gronie rówieśników. Od dzieciństwa przemierzam liczne szlaki turystyczne, ponieważ w górach czuję się bardzo dobrze – w górach jest wszystko. Lubię przebywać w towarzystwie rówieśników i nawiązywać prawdziwe relacje. Poprzez klasę turystyczną mogę lepiej poznać naszą okolicę, przyrodę regionu. Może będzie to moja przyszłość zawodowa, a może sposób na dorobienie niezłych pieniedzy.” – Kinga, uczennica profilu turystycznego PTTK.
Do klasy o profilu turystyczno – językowym zapraszamy pasjonatów gór, miłosników przyrody oraz szeroko pojętej turystyki. W Naszym „Żeromskim” każdy znajdzie coś dla siebie – jest to szkoła dla ludzi z pasją. Zapraszamy serdecznie.
Pierwsze półrocze szkolne pozwoliło nam nabyć cennych doświadczeń w zakresie organizacji takiej klasy. Jest to nowe wyzwanie i cały czas jako Liceum uczymy się tego. Już wiemy, że potrzebujemy wsparcia w naszych działaniach. Intensywnie wspiera nas w kwestiach organizacyjnych nasz organ prowadzący – Powiat Nowotarski, GOPR Szczawnica – szkolenie z pierwszej pomocy, Zarząd Główny systematycznie wyposaża nas w potrzebną literaturę. Niecierpliwie czekamy na spotkanie z Prezesem Jerzym Kapłonem, który zadeklarował chęć spotkania z uczniami, połączonego ze szkoleniem oraz prezentacją. Największą bolączką jest wsparcie merytoryczne i organizacycjne. Dlatego też zwracamy się do wszystkich „Ludzi Gór”: Przewodników, podróżników, organizatorów ruchu turystycznego o wsparcie merytoryczne w postaci wycieczek oraz organizacyjne. Wsparcie finansowe również byłoby mile widziane.
Dziękujemy za dobry odbiór społeczny, wsparcie osób prywatnych oraz instytucji.
Chcesz uczestniczyć w czymś nowym, przełomowym, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, skontaktuj się z nami: Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11, tel. 18 262 30 25 – Marta Rychtarczyk lub Robert Dębski (lub za pośrednictwem innych mediów).
z FB LO Krościenko nad Dunajcem, ale można znaleźć i tutaj: LINK
Już sama misja szkoły ujęta jest w niezwykle sympatyczny i przyjazny własnej tożsamości sposób:
Misją naszej szkoły jest zapewnienie młodzieży z różnych środowisk dostępu do edukacji na poziomie ponadpodstawowym i policealnym. Pragniemy rozwijać wśród naszych uczniów poczucie przynależności do wspólnoty regionalnej, tzw. Małej Ojczyzny, uczyć zachować własną tożsamość, jednocześnie pomagać w odnajdywaniu się w realiach współczesnej, zjednoczonej Europy.
Chcesz być dobrze wykształcony, przyjdź do Pienińskiej Sorbony!
Absolwenci mówią o nas: "Pienińska Sorbona", gdyż otwierała ona drogę na studia wielu pokoleniom młodych ludzi pochodzących z Krościenka, Szczawnicy, Tylmanowej, Ochotnicy i innych sąsiednich miejscowości.
Jesteśmy najstarszym liceum położonym w sercu Pienin. Już od ponad 70 lat nasze progi opuszczają absolwenci, którzy zasilają grono prawników, lekarzy, księży, artystów malarzy, radnych, parlamentarzystów, nauczycieli …
Poza wieloletnim doświadczeniem w edukacji, zapewniamy rodzinną, przyjazną atmosferę. Wynika to z niewielkich rozmiarów szkoły, indywidualnego traktowania każdego ucznia oraz klimatu sprzyjającego szybkiej integracji.
Tak to się zaczynało:
Dlaczego Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem to najlepsze miejsce do uruchomienia pierwszej takiej klasy w Polsce?
-Wszystkim wiadomo, że nasz patron był bardzo związany z górami, mamy doskonałą kadrę nauczycieli, a wśród nich pasjonatów gór, przodowników, przewodników turystyki pieszej oraz rowerowej, instruktorów narciarskich, snowboardowych, wspinaczkowych. Jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami Rajdu Śladami Partyzantów na Przysłop (to już 7 edycja), powszechnie o Liceum mówi się że to „Szkoła w sercu Pienin”. Trochę to nie prawda, ale powiem więcej – to szkoła na styku trzech pięknych regionów: Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego. Liceum znajduje się na Głównym Szlaku Beskidzkim (od Ustronia na 209 km, od Wołosatego na 302 km) i od 2015 roku mamy doskonale funkcjonujące SKKT – wyjaśnia Robert Dębski, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem – Chciałem bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym za przychylność i prosić o dalsze wsparcie przy tworzeniu tego dzieła.
z tekstu:https://nowytarg24.tv/pierwsza-w-polsce-szkola-pod-patronatem-pttk/
Tak rozpoczął się nabór:
IC profil językowo - turystyczny (pod patronatem PTTK).
Jest to zupełnie nowy profil, który otwieramy po raz pierwszy od roku 2022/23. Przygotowuje do podjęcia studiów językowych, oraz do pracy w szeroko pojętej branży turystycznej. Już w trakcie nauki w liceum będziecie mogli nabyć różne uprawnienia związane z uprawianiem turystyki.
Gdy w lecie z zainteresowania przedzwoniłem do Dyrektora Roberta, był zadowolony z naboru przynajmniej połowy klasy, być może 2-profilowej oraz pełen entuzjazmu na rozwój tego pomysłu.
Jeszcze fragment dużo mówiący o lekcjach wf:
Lekcja wychowania fizycznego na stoku.
W dniu 27 stycznia 2023 roku uczniowie profilu turystyczno-językowego PTTK wraz z kolegami i koleżankami z drugiego profilu wzięli udział w zajęciach wychowania fizycznego na stoku narciarskim Polana Sosny w Niedzicy. Zajęcia poprzedził instruktarz z bezpiecznego zachowania na stoku oraz sprawdzenie umiejętności uczestników. Szkoleniem początkujących snowboardzistów zajęła się pani Marta Rychtarczyk, a początkujących narciarzy - pan Marcin Broźny, instruktor narciarstwa i ratownik GOPR. Pan Dyrektor dawał wskazówki pozostałym narciarzom. Część osób doskonaliła technikę jazdy na nartach i snowboardzie, a część stawiała swoje pierwsze kroki - ślizgi. Jedna uczestniczka podsumowała wyjazd nastepująco: "to najlepszy wf, jaki był do tej pory". Wszyscy uczestnicy z uśmiechem na twarzy i pozytywną energią wrócili do domu, ciesząc się z początku ferii zimowych.
Dziękujemy stacji narciarskiej Polana Sosny za możliwość szkolenia się na stoku. Dziękujemy również panu Marcinowi Broźnemu za nieocenione wsparcie w czasie zajęć.
z tegoż FB, jak i linki do pomysłów grona pedagogów - członków PTTK z Dyrektorem na czele:
LINK

https://lokroscienko.nowotarski.edu.pl/images/stories/plusiminus43.pdf

LINK

Dlatego też, aby taki pomysł miał swoją przyszłość, potrzebne jest wsparcie:
Zarząd Główny systematycznie wyposaża nas w potrzebną literaturę. Niecierpliwie czekamy na spotkanie z Prezesem Jerzym Kapłonem, który zadeklarował chęć spotkania z uczniami, połaczonego ze szkoleniem oraz prezentacją. Największą bolączką jest wsparcie merytoryczne i organizacycjne. Dlatego też zwracamy się do wszystkich „Ludzi Gór”: Przewodników, podróżników, organizatorów ruchu turystycznego o wsparcie merytoryczne w postaci wycieczek oraz organizacyjne. Wsparcie finansowe również byłoby mile widziane.
Dziękujemy za dobry odbiór społeczny, wsparcie osób prywatnych oraz instytucji.
Chcesz uczestniczyć w czymś nowym, przełomowym, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, skontaktuj się z nami: Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11, tel. 18 262 30 25 – Marta Rychtarczyk lub Robert Dębski (lub za pośrednictwem innych mediów).
Nie śledzę życia PTTK szerzej, ale jakoś nie widzę, żeby ZG PTTK pochwalił się taką inicjatywą w szeroko pojętych mediach, czy choćby na głównym ekranie swojej strony macierzystej, a nie tylko znikających, jak poranna mgła, postach fejsbukowych. Może więcej regionów poszłoby za tym przykładem w średniej edukacji opartej na bazie wcześniej dobrze działającego Koła SKKT i mocno zaangażowanej w markę PTTK Kadry Pedagogicznej. Szkoda zmarnować ten "góralski" zapał i dobry produkt dla starszej młodzieży.
Pozdrawiam,
Wiesław

Liceum w Krościenku z patronatem PTTK - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 2
data najnowszej wiadomości: 2023-02-20
pokaż wszystkie wiadomości

Liceum w Krościenku z patronatem PTTK Autor: f3e5g4Hh4X
Re: Liceum w Krościenku z patronatem PTTK Autor: JAK