Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Ustawa o Ekonomii Społecznej

Autor: JAK
Data: 2022-11-01 15:48:43
Tematyka: Tematyka ogólna

Z dniem 30 października 2022 r. wchodzi w życie Ustawa o Ekonomii Społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1812). Będzie to drugie, obok ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (dz. U. poz. 2361), narzędzie służące realizacji zadań statutowych Oddziałów PTTK w Polsce.

Obok statusu PRZEDSIĘBIORCY TURYSTYCZNEGO Oddział PTTK może zabiegać dodatkowo o status PRZEDSIĘBIORCY SPOŁECZNEGO.

Metody Ekonomii Społecznej praktykowane są w Polsce od wielu lat. Jako Mazowieckie Konsorcjum Turystyczne PTTK-PTSM-LMiR we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP - www.ofop.eu) oraz Federacją Organizacji Pozarządowych MAZOWIA (www.mazowiaa.org.pl) organizuję w ramach Ekonomii Społecznej Młodzieżową Szkołę Turystyki Kwalifikowanej oraz Młodzieżową Szkołę Turystyki Kulturowej dla jednostek terenowych z centrum Polski (Rodzinne Domy Dziecka, Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, Świetlice Profilaktyczno - Wychowawcze, Ośrodki Salezjańskie, Miejskie Ogrody Jordanowskie, Ogniska TPD, itp.). Polecam tę formę działalności w okresie ferii letnich.

Warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami z tej dziedziny:

1. Ekonomia Społeczna
2. Podmiot Ekonomii Społecznej
3. Usługi społeczne
4. Przedsiębiorstwo Społeczne
5. Instrumenty wsparcia.

Nie jest to nic specjalnie nowego, ale uporządkowanie tematów oraz określenie różnic pomiędzy działaniami Centrów Usług Społecznych i podmiotami Ekonomii Społecznej.

ZG PTTK był w ostatnim czasie organizatorem dwóch Kongresów Turystyki Społecznej: w Jeleniej Górze w 2021 roku i w Krakowie w 2022 r. Turystyka Społeczna powinna być naszą wizytówką i naszym "daniem firmowym". Nie mamy w kraju konkurencji o strukturach ogólnopolskich i należałoby obok działalności gospodarczej BORT upowszechniać ten model realizacji celów Towarzystwa, zwłaszcza w środowisku osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci z rodzinnych domów dziecka, SOSW, ośrodków jordanowskich, itp.

Więcej informacji na stronie: LINK
Turystyka w Żyrardowie:

http://www.zyrardow.pttk.pl

Żyrardów:

http://www.zyrardow.pl

Ustawa o Ekonomii Społecznej - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 31
data najnowszej wiadomości: 2022-11-22
pokaż wszystkie wiadomości

Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JAK
Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
 └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JAK
  └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski
   └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JAK
    ├Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski
    │├Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
    ││└Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski
    ││ └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
    ││  └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski
    ││   └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
    │└Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
    │ └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JAK
    │  └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
    │   └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Dudi
    │    ├Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski
    │    │└Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Amotolek
    │    │ └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JAK
    │    │  └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Amotolek
    │    └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: f3e5g4Hh4X
    │     └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: f3e5g4Hh4X
    │      ├Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Dudi
    │      │└Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JAK
    │      └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski
    │       └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JAK
    │        └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski
    │         └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
    ├Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
    └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: f3e5g4Hh4X
     └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: JanMaciej...
      └Re: Ustawa o Ekonomii Społecznej Autor: Łukasz Aranowski