Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK

Autor: Dudi [89.64.88.242]
Data: 2021-11-22 15:10:03
Tematyka: Odznaki

Czołem,

1. od interpretacji warunków ubezpieczenia jest Ubezpieczyciel, a nie oddział - w razie wątpliwości należy dopytać bezpośrednio przedstawiciela PZU
Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka wynikające z działalności prowadzonej zgodnie
ze statutem przez PTTK i jego jednostki organizacyjne, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
także działania i zaniechania osób będących kadrą społeczną PTTK oraz wolontariuszy.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa1 i kontraktowa2) Ubezpieczającego
i/lub Ubezpieczonych za szkody osobowe i ich następstwa i rzeczowe oraz ich następstwa wyrządzone
osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności posiadaniem, eksploatowaniem oraz
użytkowaniem mienia na podstawie tytułu prawnego lub faktycznego władztwa z włączeniem
odpowiedzialności za produkt oraz usługę. Przedmiotem ubezpieczenia jest również działalność
gospodarcza prowadzona przez ubezpieczonego.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dochodzone przed organem państwowym
mającym siedzibę na terenie jakiegokolwiek państwa w EUROPIE, jeżeli wynikają one ze szkód,
które wystąpiły na terytorium objętym ubezpieczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez członków PTTK wykonujących
czynności statutowe na rzecz PTTK, a także szkody wyrządzone przez podwykonawców
z zachowaniem prawa regresu sprawcy szkody.
2. oczywiście problemem jest udowodnienie wykonywania "czynności statutowych" - stąd rejestrowanie
imprez i kadry która ją prowadzi

pozdrawiam
Dudi
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Ubezpieczenia dla kadry PTTK - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 17
data najnowszej wiadomości: 2021-11-22
pokaż wszystkie wiadomości

Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Basia Z.
Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: rafal
│└Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│ ├Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Basia Z.
│ └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: pilot śmigłowca
│   └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│    └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: pilot śmigłowca
│     └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: pilot śmigłowca
│      └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: z.klose
│       └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: ~Bolek Wojciechowski
Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: ajkowalski
 └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Łukasz Aranowski
  └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: ajkowalski
   └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Łukasz Aranowski
    └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: Dudi
     └Re: Ubezpieczenia dla kadry PTTK Autor: ajkowalski