Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Kilometraż i ewidencja szlaków

Autor: T.Gołąbek
Data: 2021-07-10 15:24:45
Tematyka: Szlaki turystyczne

Dzięki za tyle uwag. Po kolei:

> zastanowiłbym się nad podmienieniem końca rysowania z podwójnego entera na bardziej intuicyjny escape,

Doprecyzuj proszę, bo nie kojarzę, żeby gdziekolwiek rysowanie było potwierdzane z klawiatury, a nie kliknięciami myszki. Jeśli chodzi o zakończenie rysowania odcinka, to jest to dwuklik.
A, i to jest ważne - obecna wersja narzędzi to rysowania to niezbędne minimum. W planie jest tzw. kreator rysowania, który część rzeczy zautomatyzuje (będą robione w tle), a część zostawi do wyboru - np. po kliknięciu w węzeł w trakcie rysowania będzie pytanie, o to co chcesz dalej zrobić: kontynuować rysowanie z wolnej ręki, kontynuować po istniejącym odcinku do następnego węzła, czy zakończyć.

> jeżeli narysowałem swobodny odcinek szlaku, to system przypisał mu jakieś domyślne parametry (z tego co zauważyłem - pieszy, czarny) i nie było możliwości ich zmiany; koniecznie powinna być możliwość edycji odcinka (na wypadek błędów we wprowadzeniu, czy na wypadek przemalowania koloru, co zdarza się czasami).

Po narysowaniu odcinka nie ma on przypisanego żadnego szlaku do siebie i jest w kolorze ciemnoszarym (wiem, że za mało się odróżnia, stąd go wziąłeś za czarny. Jak dodamy zróżnicowaną symbolizację linii szlaków, to tę też inaczej pokażemy). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przed rozpczęciem rysowania zaznaczyłeś jakiś szlak, a następnie, już w trybie rysowania, wybrałeś opcję 'Dodaj ten odcinek do zaznaczonego szlaku'.

Tak więc, po narysowaniu odcinka, jest on szlakowo 'bezbarwny' i jeśli chcesz przypisać do niego szlak*, to robisz to standardowo, przez opcję 'Zarządzaj odcinkami'. Wszelkie operacje dotyczące cech opisowych odcinka danego szlaku dokonuje się poprzez edycję/zmianę własności tego szlaku, a nie samego odcinka.

*tak naprawdę to jest właśnie w tę stronę, choć używamy bardziej intuicyjnego skrótu myślowego, że to odcinek przypisuje się do szlaku

System, z powodu pewnych ograniczeń informatycznych (czyt. kosztowych), staje się logiczny i raczej prosty w obsłudze, jak tylko się zrozumie logikę tworzenia sieci. Dlatego zrobiłem video-instrukcje i będę prowadził szkolenia. Mam nadzieję, że czy po jednym, czy po drugim, i po krótkich samodzielnych próbach, zdecydowana większość użytkowników nie powinna mieć żadnych kłopotów z obsługą.

> czeka Cię najpierw dyskusja, a potem implementacja całego systemu uprawnień do poszczególnych akcji;

Oczywiście. Nie otworzymy bazy dopóki nie skończymy modułu administracyjnego.

> byłem w stanie poprawić przebieg szlaku naniesionego przez kogoś innego;

Jeśli jesteś w tej samej jednostce, to tak ma być. Każda jednostka będzie miała swojego admina, weryfikującego osoby dołączające do niej i mającego jeszcze parę innych uprawnień. Jakieś propozycje jakich akcji 'wyższego zaufania'?
Planowana jest też funkcja regionalnego (zapewne wojewódzkiego) koordynatora, który byłby regionalnym adminem.

> to ostatnie bardziej skomplikowane, bo będziesz musiał w bazie trzymać stan aktualny i proponowane zmiany,

Tak, to też jest nieuniknione, będzie musiało się pojawić zapisywanie zmian przebiegów szlaków, również ze wzgledów archiwizacji. Spora rzecz do zrobienia.

> poza inwentaryzacją sprzętu, o której Ci już pisałem, brakuje też informacji krajoznawczych, powinny się one znaleźć zarówno przy węzłach jak i przy odcinkach (np. opis trasy),

To jest trochę inna płaszczyzna. Nie chciałbym jej mieszać do narzędzi znakarskich. Część węzłów z pewnością będzie tzw. POI, które są pokazywane w platformach szlakowych i opisy, często obszerne, ze zdjęciami, tam też powinny powstawać. Co do opisów szlaków, to pytanie - czy będą to robić znakarze, czy raczej to kwestia przewodnicko/krajoznawcza? Uważam, że byłoby wartością dodaną, gdyby szlak w platformie miał opis - ale raczej też tam powinien powstawać. Oczywiście nie ma problemu z tym, żeby ktoś tworzący takie opisy miał bezpośredni dostęp do CMSa platformy albo też, żeby ktoś jeden te opisy tam wrzucał.

> baza w tej chwili jest rozłączna z bazą oddziałów (https://oddzialy.pttk.pl/), tymczasem powinna być do niej podłączona i to z poziomu bazy oddziałów należałoby zarządzać użytkownikami i ich uprawnieniami,

Nie wszystkie oddziały znakują. Nie ma też sensu dublować kompetencji z bazą członków PTTK, która ztcw już działa. Gdyby w niej była określona funkcja oddziałowego admina BEST, to wtedy miałoby to sens - choć pytanie, czy integracja nie byłaby bardziej kłopotliwa niż utrzymanie rozdzielności.

> w węzłach szlaków powinno być miejsce na podpięcie ID obiektu PTTK z bazy obiektów (https://www.pttk.pl/baza-noclegowa.html).

To też nie jest przeznaczenie bazy, nie była do tego projektowana. Można by mnożyć warstwy, od tych związanych z samym PTTK, po rozmaite komercyjne - i zapewne kiedyś to zostanie stworzone osobno i może jakoś zintegrowane. A co do obiektów noclegowych, to miałoby to sens w bazie, jeśli byłoby ułatwieniem dla użytkowników, ale jestem pewny, że każdy znakarz doskonale wie, gdzie na lub w pobliżu jego szlaków są takie obiekty.

Kilometraż i ewidencja szlaków - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 30
data najnowszej wiadomości: 2023-05-09
pokaż wszystkie wiadomości

Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Jacek Kuczowic
Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: LeszekUminski
│└Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: pbm
│ └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Jacek Kuczowic
│  ├Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: pbm
│  └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: LeszekUminski
│   └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Jacek Kuczowic
│    └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: LeszekUminski
│     └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Jacek Kuczowic
│      └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: T.Gołąbek
│       ├Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Łukasz Aranowski
│       │└Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: T.Gołąbek
│       │ └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Łukasz Aranowski
│       │  └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: T.Gołąbek
│       │   ├Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: LeszekUminski
│       │   │└Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: T.Gołąbek
│       │   └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Łukasz Aranowski
│       │    └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: T.Gołąbek
│       │     └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Łukasz Aranowski
│       │      └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: T.Gołąbek
│       ├Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: BSz
│       │└Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: T.Gołąbek
│       │ └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: BSz
│       └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Jacek Kuczowic
│        └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: JanMaciej...
│         └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: vef67
│          └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: JanMaciej...
Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Szymon Starzonek
Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: Jacek Kuczowic
 └Re: Kilometraż i ewidencja szlaków Autor: robert_p