Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Jawność i dostęp do uchwał Zarządu Oddziału

Autor: kulikowski
Data: 2021-02-13 19:50:52
Tematyka: Tematyka ogólna

Czy szeregowy członek Oddziału ma prawo zażądać zwrotu dotychczasowej dokumentacji personalnej w chwili wejścia macierzystego Oddziału w stan likwidacji (np. likwidacja Oddziału PTTK Warszawa Ochota)?
OGŁOSZENIE
Podajemy do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego podjął uchwałę (Uchwała nr 1) o rozpoczęciu procedur likwidacyjnych. W dniu 27 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) wydał postanowienie o otwarciu likwidacji, sygnatura sprawy WA.XII NS-REJ.KRS/3066/21/550. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostały wpisane nazwiska wybranych przez Zjazd (Uchwała nr 2) likwidatorów: Maria Pilich i Włodzimierz Tymowski, którzy łącznie reprezentują obecnie Oddział. Od 27 stycznia 2021 r. nazwa Oddziału to: Odział PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego – w likwidacji.

Trwa zwrot deklaracji członkowskich osobom ze składkami opłaconymi za 2020 rok oraz do 2019 r. włącznie (starsze deklaracje zostały komisyjnie skasowane w niszczarce), aby umożliwić im dalsze członkostwo w PTTK w dowolnym, wybranym przez siebie innym Oddziale.

Likwidatorzy stwierdzają, że według ich wiedzy Odział PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Wszelkie ewentualne roszczenia pod adresem Oddziału PTTK Ochota można zgłaszać likwidatorom w terminie do 28 lutego 2021 r. najlepiej pocztą elektroniczną: e-mail poczta@ochota.pttk.pl.

KOMUNIKAT
Z żalem informujemy, że COVID19 pokonał Oddział PTTK Ochota! Pandemia spowodowała, że Oddział nie miał możliwości działania w dotychczasowej formie. W 2020 roku nie odbyły się planowane imprezy dla młodzieży szkolnej i wycieczki autokarowe dla dorosłych.

W dniu 30 grudnia 2020 r. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału PTTK Ochota im. Wawrzyńca Żuławskiego podjął uchwałę o rozpoczęciu procedur likwidacyjnych Oddziału.

Każdy członek zrzeszony w Oddziale PTTK Ochota będzie mógł w 2021 r. kontynuować członkostwo w dowolnym Oddziale PTTK - nie ma rejonizacji.

Deklaracje członków Oddziału PTTK Ochota ze składkami opłaconymi za 2020 r. oraz do 2019 r. włącznie zostaną zwrócone osobom, których dotyczą (starsze deklaracje będą komisyjnie zniszczone). W razie potrzeby można się z nami kontaktować pocztą elektroniczną: e-mail poczta@ochota.pttk.pl
źródło: http://www.ochota.pttk.pl/

Jawność i dostęp do uchwał Zarządu Oddziału - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 4
data najnowszej wiadomości: 2021-02-13
pokaż wszystkie wiadomości

Jawność i dostęp do uchwał Zarządu Oddziału Autor: Młoda
Re: Jawność i dostęp do uchwał Zarządu Oddziału Autor: Dudi
 └Re: Jawność i dostęp do uchwał Zarządu Oddziału Autor: kulikowski
  └Re: Jawność i dostęp do uchwał Zarządu Oddziału Autor: Łukasz Aranowski