Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...

Autor: JanMaciej... [94.254.198.254]
Data: 2021-01-21 22:25:52
Tematyka: Tematyka ogólna

Od pierwszych miesięcy organizowania się, galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie - co wzmiankuje sekretarz wydziału Leopold Świerz w Sprawozdaniu z czynności Tow. tatrzańskiego za czas od 3 sierpnia 1873 do 8 maja 1876 - Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego Rok 1876 wydawnictw Towarzystwa Tom I - promowane było przez krakowski CZAS oraz inne krajowe dzienniki, a także przez polskie czasopisma wydawane w zaborze rosyjskim i pruskim.
Również i dziennikarstwo, wywierające obecnie tak potężny wpływ na opinię publiczną, wspierało rzetelnie cele Towarzystwa, a mianowicie (o ile sprawozdawcy wiadomo): Czas, Gazeta Narodowa, Dziennik Polski, Gazeta Lwowska , (dawniej Ojczyzna), Ruch literacki, Tydzień, Zdrojowiska, Dziennik Poznański, Wiek, Tygodnik ilustrowany, Kłosy, Biblioteka Warszawska, Kuryer Warszawski, Wędrowiec, Gwiazdka Cieszyńska; a zagranicą: Le Touriste (we Florencyi), L'Alpinista (w Turynie), Feuille d'Aoste, der Tourist (w Wiedniu), Alpenpost (w Zurichu), der Osten (w Wiedniu), Mitteilungen des d. u. o. Alpenrereines (w Frankfurcie n. M.), Globus (w Brunswiku), Pannonia (w Koszycach).
Wiadomości o Tatrach publikowano i przed 1873 rokiem, w pismach, których krótkie zestawienie w pierwszym tomie Pamiętnika opublikował Henryk Mũldner w Bibliotheca Carpathica.

Leopold Świerz podkreślił, że „w sprawach zagranicznych szczególnej użyczał pomocy p. Arnese, członek wielu Towarzystw alpejskich.” Być może ta skromnie życzliwa informacja nawiązuje do wcześniejszych działań Wincentego Arnese z Uścikowa dla powstania Towarzystwa.
Tygodnik Wielkopolski czasopismo naukowe, literackie i artystyczne
R.3, nr 46 (15 listopada 1873)
Wiadomości bieżące o rzeczach polskich
Senator włoski Henryk G u i c c i a r d i , prezydujący podczas tegorocznego kongresu włoskich alpinistów w Bormio, wystosował w imieniu kongresu pismo do pana Wincentego d ’A r n e s e (Neapolitańczyka zamieszkałego stale w Wielkopolsce) wzywające go, aby się starał założyć w Galicji klub alpinistów z celem badania Karpat. Pan Arnese postanowił uczynić zadość zaszczytnemu wezwaniu i zamierza udać się w tym celu do Krakowa, gdzie sądzimy znajdzie szczere poparcie i wszelkie ułatwienia.
Brzmienie wspomnianego listu Redakcja opublikowała w oryginalne, w języku włoskim.

Jednakże nie do przecenienia dla rozpowszechnienia uroku świata tatrzańskiego są drukowane w polskich czasopismach relacje z pobytów w Zakopanem i odbywanych górskich wycieczkach.
Taki atrakcyjny reportaż z pełnej wrażeń kilkudniowej podróży w Karpaty zamieścił Dziennik Poznański z 1877 r. w nr. 186, 192, 203.
Przytoczę kilka fragmentów reportażu, w którym anonimowy Autor pisze o urokach tatrzańskiego sportu i pięknie górskiego widoku, o błogich zasługach Towarzystwa Tatrzańskiego dla zjeżdżających do Zakopanego tatrzańskich junaków.

O Towarzystwie Tatrzańskim... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 26
data najnowszej wiadomości: 2021-01-29
pokaż wszystkie wiadomości

O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│     └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│      └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│       └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│        └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│         └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│          └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│           └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│            ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
│            └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Łukasz Aranowski
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
 └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...