Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...

Autor: JanMaciej... [94.254.219.125]
Data: 2021-01-12 22:46:01
Tematyka: Tematyka ogólna

CZAS z Czwartku 4 Czerwca 1874. w Kronice miejscowej i zagranicznej podaje wiadomość o odbyciu się 31 Maja 1874 roku pierwszego ogólnego zgromadzenia Towarzystwa Tatrzańskiego, „które zagaił prezes jego hr. Rey, streszczając cel Towarzystwa w dwóch słowach: pożytek i przyjemność; bo wspieranie badań naukowych i rozpowszechnianie ich obróci się na pożytek kraju i nauk, a ułatwienia podróży w Tatry obudzi zamiłowanie do przyrody górskiej, a w ogóle do ziemi ojczystej i pozwoli poznać ją bliżej.”Po powitaniu przez prezesa hr. Reya przybyłych na zgromadzenie reprezentantów nauki i naczelników władz, sekretarz Towarzystwa prof. Dr Maksymilian Nowicki odczytał protokół z posiedzenia założycieli w dniu 10 maja i przedstawił stan obecny Towarzystwa.
Założycieli wpisało się dotąd 26: z Krakowa 13 i tyluż z prowincyi; reprezentują oni kapitał 2600 złr., 18tu z nich złożyło 1721 złr. Członków zwyczajnych jest 172, z tych na Kraków przypada 116, na Lwów i prowincyę 47, na Poznańskie 9; reprezentują oni kapitał coroczny 1548, lecz dotąd złożyło tylko 102 wkładkę 628 złr. Dotychczasowe dochody wynoszą przeto 2349 złr.
Następnie Dr Lutostański jako referent komisyi wybranej przez założycieli w celu wypracowania nowego statutu w duchu życzeń członków, przystępujących do tegoż Towarzystwa pod warunkiem usunięcia niedostatków, jakie się okazały w zatwierdzonym statucie przez Namiestnictwo, odczytał nowy statut rozszerzający działalność Tow. Tatrzańskiego. Zgromadzenie przyjęło go z niektórymi zmianami.
Nazajutrz Wydział na zebraniu u wiceprezesa p. Uznańskiego uchwalił budżet na pierwsze potrzeby i zajął się przesłaniem nowego statutu do zatwierdzenia.

W „Sprawozdaniu z czynności Tow. tatrzańskiego za czas od dnia 3 sierpnia 1873 r. do 28 maja 1876 r.” Leopold Świerz sekretarz Wydziału stan członkowski Towarzystwa w 31 maja 1874 podaje 120 osób, to jest tych założycieli i członków którzy do dnia 25 maja należne wkładki.

O Towarzystwie Tatrzańskim... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 26
data najnowszej wiadomości: 2021-01-29
pokaż wszystkie wiadomości

O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│     └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│      └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│       └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│        └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│         └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│          └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│           └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│            ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
│            └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Łukasz Aranowski
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
 └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...