Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...

Autor: JanMaciej... [94.254.160.213]
Data: 2021-01-10 22:03:54
Tematyka: Tematyka ogólna

CZAS z Wtorku 12 Maja 1874 r. - kolejna publikacja
Oprócz wymienionych już osób przystąpili już świeżo do Towarzystwa Tatrzańskiego:
jako założyciele
Adolf Dobrzyński marszałek pow. Nowosądeckiego, Bronisław Epstein wł. dóbr, Ant.,Marfiewicz, Karol Rogawski, Adolf Uznański
Jako członkowie między innymi spośród 50 przystępujących do Towarzystwa: Dr Adam Asnyk, Włodzimierz Anczyc, Franciszek Eberhard prof. sem w Rzeszowie, DR Gawełkiewicz lekarz w St. Sączu, Ludwik Hoszowski wł. dóbr, Jan Markl notar. w Kętach, Dr Ludwik Masłowski, Karol Medwecki z Żegiestowa, Dr Antoni Rehmann docent, X. Skrzyński prob. wojskowy, X. August Sutor, Dr Antoni Wierzejski prof.
Za staraniem p. Arnese przystąpili w Poznańskiem: pp. Kazimierz Jankowski inżynier, Stanisław Motty inżynier, Franc. Dobrowolski, Władysław Wierzbiński poseł i Józef Kościelski.

CZAS z Soboty 16 Maja 1874 r.
Dnia 10 b. m. założyciele Towarzystwa Tatrzańskiego zebrali się w Krakowie dla wprowadzenia w życie tego towarzystwa w myśl statutu przez Namiestnictwo zatwierdzonego. Na pierwszem posiedzeniu było założycieli obecnych 10, a 7 nadesłało pełnomocnictwa. Posiedzenie zagaił uproszony przez obecnych hr. Mieczysław Rey, poczem, po odczytaniu statutu, przystąpiono do wyboru zarządu, w którego skład weszli pp. jako prezes hr. M. Rey, jako wiceprezes A. Uznański, jako członkowie wydziału J. Szalay i L. Eichborn, jako zastępca F. Pławicki, podskarbim obrano Wal. Rzewuskiego, a sekretarzem Dr. Maks. Nowickiego.
Następnie na przedstawienie Dra Lutostańskiego uznali założyciele potrzebę zmiany statutu i wybrali komisyę złożoną z Dra Lutostańskiego lekarza, Dra Markieiwcza adwokata i Dra Nowickiego profesora, do wypracowania projektu nowego statutu, który będzie przedłożonym walnemu zgromadzeniu. Tejże komisyi przekazano wypracowanie regulaminu obrad towarzystwa.
Na drugim posiedzeniu założycieli d. 11 bm. zdał p. F. Pławicki sprawę z swej działalności jako upoważniony od założycieli na statucie podpisanych, a zgromadzeni wyrazili mu podziękowanie za jego zabiegi około spraw Towarzystwa. Rzecz o subwencyi ofiarowanej przez Tow. węgierskie naszemu na zbudowanie schroniska przy Morskim Oku, ... [...] Oznajmienie p. Pławickiego, iż właściciel Zakopanego p. L. Eichborn ofiarował Tow. naszemu bezpłatnie budulec na schroniska w Tatrach powstać mające, przyjęto z podziękowaniem do wiadomości i uchwalono wyrazić to dawcy.
Wreszcie oznaczyli zgromadzeni dzień 31 maja b. r. na walne zebranie członków, a na zalecenie prezesa zgodził się Dr Lutostański na to, aby wydawane przez niego pismo Zdrojowisko było organem Towarzystwa.
Korzystając z uprawnień statutowych założycieli zwołali swoje zebranie w Krakowie na 10 maja 1874 r., aby wybrać zarząd. Wybrano do wydziału hr. Reya, Uznańskiego właściciela Szaflar, hr. Rzewuskiego, Szalaya, Eichborna. Wypadało też wybrać jednego z najczynniejszych członków Towarzystwa, wielkiego miłośnika Tatr i doskonałego ich znawcę prof. Uniw. Jagiell. Maks. Nowickiego (1826-1890), który zjednał największą ilość członków i był uważany za jednego z twórców Towarzystwa. Gdy jego wybór utrudniało postanowienie statutowe, oddające «założycielom» czynne i bierne prawo wyborcze, uratował go właściciel Hotelu Krakowskiego, Marfiewicz, płacąc za niego składkę założyciela. I tak Nowicki wszedł do zarządu jako sekretarz, a rychło i skarbnik. Już atoli na tym zebraniu zdano sobie sprawę z niedoskonałości przyjętej struktury; choć więc na samym zebraniu wniosek o ograniczenie uprawnień założycieli nie uzyskał większości (głosowali za nim Arnese, Lutostański i Uznański), to jednak musiano zgodzić się na potrzebę rewizji statutu, którą powierzono Wł. Lutostańskiemu, E. Markiewiczowi (1910) i M. Nowickiemu).
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego (2 ryc.). J. Reychmnan str 36
WIERCHY Rocznik Jubileuszowy Wydany dla upamiętnienia 75-lecia istnienie PTT 1873-1948 Kraków 1948

O Towarzystwie Tatrzańskim... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 26
data najnowszej wiadomości: 2021-01-29
pokaż wszystkie wiadomości

O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│     └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│      └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│       └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│        └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│         └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│          └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│           └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│            ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
│            └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Łukasz Aranowski
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
 └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...