Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: O Towarzystwie Tatrzańskim...

Autor: JanMaciej... [5.173.0.93]
Data: 2021-01-06 16:23:48
Tematyka: Tematyka ogólna

W kolejnej wiadomości o powstawaniu Towarzystwa, krakowski CZAS w wydaniu nr. 69 z 25 Marca-Środa Rok 1874 podaje:
Galicyjskie Towarzystwo tatrzańskie zawiązane w grudniu 1873 r. otrzymało właśnie zatwierdzenie swego statutu od Namiestnictwa. Według przesłanego nam statutu, celem Towarzystwa jest :.., i po ogólnym zapoznaniu czytelników z treścią statutu Redakcja kończy apeluje do wszystkich lubowników gór naszych:
Przy znacznym napływie gości do Zakopanego, bądź w celach naukowych bądź dla rozrywki i przyjemności lub pokrzepienia zdrowia i rozmaitych niedogodnościach, z jakimi im w Tatrach walczyć potrzeba, zadanie, jakie sobie założyło nasze Towarzystwo tatrzańskie, wszystkich lubowników gór naszych zachęcać powinno do popierania Towarzystwa, a to tem więcej, gdy osiągnienie ich i na lud tameczny korzystny wywrzeć może wpływ.
Czytelnicy w sobotnim wydaniu CZAS z 4 Kwietnia 1874 r. dowiadują się o:
„Donieśliśmy już o zawiązaniu „Towarzystwa tatrzańskiego”, które bardzo spiesznie rozwija się i już mnóstwo liczy członków. ...”
„Do przyjmowania członków i odbierania wpłat umocowani są Dr Lutostański i Dr Nowicki w Krakowie. Zgromadzenie ogólne odbędzie się w niedzielę dnia 3 maja.”

„Z Krakowa przystąpili dotąd jako założyciele:
Hr. Helena Husarzewska. Hr. Jadwiga Husarzewska. Władysław Markiewicz, adwokat. Dr. Maurycy Madurowicz, prof. Uniw. Jag. Ludwik Michałowski, właściciel dóbr. Mieczysław Pawlikowski, wł. dóbr. Hr. Artur Potocki. Walery Rzewuski. X. Roman Spithal.
Następnie z Włoch Wincenty Arnese, delegat klubów alpejskich we Włoszech.”
[według statutu założycielem zostawał wpłacający 100 złr. na fundusz Towarzystwa]

Wymieniono także 53 osoby, które po wpłaceniu wpisowego 3 złr. i składki rocznej 6 złr. zapisano na listę członków Towarzystwa, w tym:
Dr. Alojzy Alth, prof. Uniw. Jag. i adwokat.
Juliusz Bobowski, delegat, Radca dworu.
Walery Eljasz, malarz.
Karol Estraicher, dyrektor biblioteki Jagiell.
Karol Kosiński, komisarz magistratu.
X. Edward Królikowski, wikaryusz.
Henryk Műldner, administrator Czasu.
Dr. Maks. Nowicki, prof. uniw. Jag.
Dr. Stanisław Pareński, docent uniw. Jag.
Piekosiński Franciszek dr.
Ignacy Stawarski, dyr. gimn. Św. Anny.
Franciszek Szynglarski, radca szkol. dyr. gimn. Św. Jacka
Leopold Świerz, prof. gimn.
Ignacy Zabierzewski, komisarz starostwa.

O Towarzystwie Tatrzańskim... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 26
data najnowszej wiadomości: 2021-01-29
pokaż wszystkie wiadomości

O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│     └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│      └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│       └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│        └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: f3e5g4Hh4X
│         └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│          └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│           └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
│            ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
│            └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Łukasz Aranowski
Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
 └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   ├Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │└Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │ └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   │  └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
   │   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: Przodownik 1811
   └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...
    └Re: O Towarzystwie Tatrzańskim... Autor: JanMaciej...