Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja

Autor: Dudi [89.64.95.7]
Data: 2020-08-05 22:52:24
Tematyka: Odznaki

Niestety regulamin Odznaki jest pisany "na kolanie", a spójność i logika zapisów miały w tym procesie wyjątkowo niski priorytet.
I tak,

z jednej strony mamy:
14. Podstawą do weryfikacji są prawidłowe i czytelne wpisy w książeczce odznaki „Turysta Przyrodnik” zawierające:
[...]
c. potwierdzenie oryginalną pieczątką z miejsca zwiedzanego obiektu przyrodniczego (dopuszczalne jest wklejenie kartki z oryginalną pieczątką) lub potwierdzenie przez osoby upoważnione z imieniem i nazwiskiem, podpisem lub pieczątką i numerem legitymacji członka kadry programowej PTTK,
d. potwierdzeniem może też być zdjęcie obiektu wraz z osobą zdobywającą odznakę w przypadku obiektów dużych powierzchniowo (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu) zalecane jest posiadanie kilku potwierdzeń z terenu tych obiektów.
z drugiej:

W całym rozdziale IV. Punktacja odznaki „Turysta Przyrodnik” nie słowa ile liczymy punktów w przypadku potwierdzenia przez:
osoby upoważnione z imieniem i nazwiskiem, podpisem lub pieczątką i numerem legitymacji członka kadry programowej PTTK
i kto to jest osoba upoważniona?

oraz
15. Nie zalicza się do punktacji:
a. wszelkich zapisów w formie elektronicznej,
czyli, trzeba robić i wywoływać zdjęcia aparatem analogowym, czy wystarczy jedynie wydrukować selfi z telefonu (i tu pytanie wystarczy na na zwykłym papierze, czy musi być na fotograficznym)?

dodatkowo:
15. Nie zalicza się do punktacji:
d. rezerwatów objętych ochroną ścisłą nieudostępnionych dla turystyki,
Dlaczego tylko rezerwatów objętych ochroną ścisłą? Nie powinno to dotyczyć wszystkich form ochrony przyrody zwiedzanych z naruszeniem przepisów prawa?

ponadto należy tu wspomnieć, że Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. "W sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody" nie wyróżnia pojęcia "rezerwat objęty ochroną ścisłą", ochrona ścisła może odnosić się do fragmentu rezerwatu (lub parku narodowego).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. "W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody":
3.Plan ochrony dla parku narodowego oraz rezerwatu przyrody zawiera:
[...]
3)wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej
Żeby było trudniej istnieją możliwości legalnego zwiedzania obszarów chronionych nieudostępnionych dla turystyki, np. zwiedzanie rezerwatu "Las Natoliński" z przewodnikiem, czy doliny Ciechani z pracownikiem MPN.

To tylko co większe "nieścisłości" jakie na szybko wychwyciłem czytając regulamin ze strony Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK http://kop.pttk.pl/turysta-przyrodnik/regulamin/66-tp-nowelizacja i jako Instruktor Ochrony Przyrody PTTK miałbym bardzo duże kłopoty z niebudzącą wątpliwości regulaminowych weryfikacją odznaki "Turysta Przyrodnik".

pozdrawiam

Dudi

PS

Co najmniej dziwne jest to, że od ponad 5 lat na stronach Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK Instrukcja weryfikacyjna odznaki "Turysta Przyrodnik" LINK odnosi się do nieaktualnej wersji regulaminu.

P.
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 12
data najnowszej wiadomości: 2021-03-19
pokaż wszystkie wiadomości

Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: urasone
Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: Dudi
 └Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: Hans
  └Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: cezaar
   ├Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: pbm
   └Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: Hans
    └Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: pbm
     └Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: Dudi
      └Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: pasazerka
       ├Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: cezaar
       │└Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: katmai
       └Re: Odznaka Turysta Przyrodnik - interpretacja Autor: mboro