Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Góry bez granic – Hory bez hraníc

Autor: Stonka [192.168.111.30]
Data: 2020-02-29 21:21:00
Tematyka: Odznaki

POLSKO-SŁOWACKA ODZNAKA TURYSTYCZNA
Góry bez granic – Hory bez hraníc
PTTK KST

R E G U L A M I N

§ 1 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov ustanawiają regionalną odznakę turystyczną: Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc, zwaną w skrócie PSOT lub odznaka Góry bez granic.

§ 2 Odznaka Góry bez granic została ustanowiona w celu popularyzacji zintegrowanej sieci górskich szlaków turystycznych po obu stronach granicy polsko-sławackiej, wędrowania po naszych wspólnych górach (szczególnie wzdłuż granicy i przez granicę) i poznawania lokalnych atrakcji przyrodniczych i kulturowych w Polsce i w Słowacji.

§ 3 Odznaka Góry bez granic jest regionalną odznaką pieszej turystyki aktywnej, którą może zdobywać każdy turysta wędrujący polskimi i słowackimi górskimi szlakami turystycznymi w Karpatach po obu stronach granicy. Do odznaki liczą się wycieczki od 1 kwietnia 2019 r.

§ 4 Podczas wycieczek należy stosować zasady bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki, uwzglądniać ostrzeżenia dotyczące pogody i zagrożenia lawinowego oraz przestrzegać aktuane przepisy dotyczące poruszania się w obszarach chronionych i w rejonie granicy państwowej. Odbywając wycieczki w warunkach zimowych zaleca się korzystanie z nart lub rakiet śnieżnych.

§ 5 Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki. Do obliczania punktów za wycieczki w polskiej części Karpat należy korzystać z punktacji zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”, a do obliczania punktów za wycieczki w słowackiej części Karpat z „Punktacji do GOT PTTK poza granicami Polski” zamieszczonym za stronach internetowych PTTK COTG.

§ 6 Odznaka Góry bez granic posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które zdobywa się po kolei, przy czym w jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Zdobywanie punktów na kolejny stopień odznaki można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu poprzedniego stopnia. Czas potrzebny na zdobycie każdego stopnia odznaki nie jest ograniczony – można je zdobywać przez kilka lat.

§ 7 Aby zdobyć Odznakę Góry bez granic należy uzyskać:
– na stopień brązowy co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 25 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów,
– na stopień srebrny co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 50 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów,
– na stopień złoty co najmniej 200 punktów na szlakach karpackich w swoim kraju oraz co najmniej 100 punktów na szlakach karpackich w kraju sąsiadów. Turyści spoza Polski i Słowacji mogą wybrać dowolnie, czy uzyskują takie ilości punktów, jak Polacy, czy jak Słowacy.

§ 8 Zdobywanie odznaki Góry bez granic nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej, pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

§ 9 Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov są odpowiedzialne za promocję i przyznawanie odznaki Góry bez granic oraz rozstrzygają wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu.

§ 10 Po uzyskaniu wystarczającej ilości punktów na zdobywany stopień odznaki, wypełnione książeczki GOT PTTK, zawierające ewidencję przebytych wycieczek z punktacją i z potwierdzeniami terenowymi, należy dostarczyć do weryfikacji (przyznania odznaki). Odznakę turystyczną Góry bez granic przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Klub Slovenských Turistov Sekcja turystyki pieszej (KST S-PT) w Bratysławie oraz upoważnione przez nich lokalne oddziały lub kluby PTTK i KST. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie; zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 11 Polsko-Słowacka Odznaka Turystyczna Góry bez granic – Hory bez hraníc ma kształt koła o średnicy 3,5 cm, wykonana jest z metalu, a stopnie odznaki oznaczone są odpowiednimi kolorami. Wzór odznaki przedstawiony jest w załączniku do regulaminu.

§ 12 Regulamin niniejszy został ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie oraz Klub Slovenských Turistov, w dniu 23 maja 2019 r, w Dolnym Kubinie, w ramach realicacji projektu Interreg pn. Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny, w latach 2018–2020.

§ 13 W ramach ww projektu zostaje wykonanych 200 odznak, które pierwsi zdobywcy będą otrzymywać za darmo.

Góry bez granic – Hory bez hraníc - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 4
data najnowszej wiadomości: 2020-03-02
pokaż wszystkie wiadomości

Góry bez granic – Hory bez hraníc Autor: Stonka
Re: Góry bez granic – Hory bez hraníc Autor: Stonka
 ├Re: Góry bez granic – Hory bez hraníc Autor: f3e5g4Hh4X
 └Re: Góry bez granic – Hory bez hraníc Autor: Dudi