Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani!

Autor: Dudi [31.0.67.196]
Data: 2019-07-29 12:24:06
Tematyka: PTTK w internecie

Przyłączając się do prośby Łukasza, prosiłbym także poszczególne Komisje oraz przedstawicieli ZG do zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie NIEZBIERANIA w książeczkach pieczęci/pieczątek urzędowych i firmowych.

Sprawa na Forum była już poruszana (np. https://forum-pttk.pl/index.php?co=wiadomosc&id=43088), lecz nie wzbudziło to niestety odzewu ze strony którejkolwiek Komisji.

Poniżej fragment typowej instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymii pieczątkami służbowym:
3. Nie jest dozwolone używanie pieczątek niezgodnie z przeznaczeniem i w sprawach innych niż służbowe, w tym szczególnie zabronione jest:
a) odciskanie pieczęci oraz pieczątek na niepodpisanych dokumentach (in blanco),
b) wypożyczanie pieczęci i pieczątek,
c) samowolne dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści pieczątek.
4. Użycie pieczątek niezgodne z przeznaczeniem lub przez osobę nieupoważnioną stanowi naruszenie porządku pracy i skutkować może odpowiedzialnością dyscyplinarną pracownika.
Szkolenia w PTTK http://szkolenia.om.pttk.pl
Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych http://szkolenia.om.pttk.pl/panstwowe.php

Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 20
data najnowszej wiadomości: 2019-07-30
pokaż wszystkie wiadomości

Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski
Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Dudi
│└Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Amotolek
Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Amotolek
│└Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski
│ └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Amotolek
Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: JanMaciej...
 └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski
  ├Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: JanMaciej...
  │└Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski
  └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: JanMaciej...
   └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Amotolek
    └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski
     └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: JanMaciej...
      └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski
       ├Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: JanMaciej...
       │└Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski
       │ └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Amotolek
       └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Dudi
        └Re: Członkowie komisji ZG PTTK poszukiwani! Autor: Łukasz Aranowski