Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie?

Autor: JanMaciej... [5.173.160.192]
Data: 2019-07-12 23:12:28
Tematyka: Przyszłość PTTK

Ale jak rzeczowo rozmawiać bez detali?
Może a propos - przeglądając sprawozdania TK-O mam wrażenie niespójności informacji statystycznej powołującej się na zapisy Statutu PTTK.

TK-O Sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz działalności programowej Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego PTTK
Dział I tabela C
Liczba członków z nieopłaconą składką za rok kalendarzowy
(Art. 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu PTTK)
Dział I tabela D
Liczba członków, którzy powrócili do PTTK w roku sprawozdawczym korzystając z Art. 16 ust. 2 Statutu PTTK

Art. 16.
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadkach:
1) śmierci członka,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu,
3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.
3. W przypadku ustania członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane powiadomienie.
4. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3),
przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego.

Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 11
data najnowszej wiadomości: 2019-07-12
pokaż wszystkie wiadomości

Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Łukasz Aranowski
Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: JAK
│└Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Łukasz Aranowski
Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Piotr Rościszewski
│└Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Łukasz Aranowski
│ └Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Jacek Potocki
│  └Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Łukasz Aranowski
│   └Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Piotr Rościszewski
Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Jacek Potocki
 └Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: Łukasz Aranowski
  └Re: Czy o sprawach PTTK można dyskutować publicznie? Autor: JanMaciej...