Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Uratujmy odznakę GOT!

Autor: Rafał Kwatek [83.142.199.226]
Data: 2014-01-23 09:37:43
Tematyka: Odznaki

Jako inicjatorzy akcji "Uratujmy GOT" pragniemy się odnieść do komunikatu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, który został opublikowany na stronie KTG. Sam fakt opublikowania przez KTG ZG swojego stanowiska traktujemy jako pozytywny - jest to pierwsze wyjaśnienie intencji wprowadzenia zmian i przedstawienie opinii oraz argumentów Komisji. Niestety treści komunikatu nie odbieramy już tak pozytywnie, ponadto zawiera on wiele błędów oraz nieprawdziwych informacji. Autorzy komunikatu twierdzą, że zmiany nie powinny wzbudzać wątpliwości oraz dyskusji. Jak zatem wyjaśnić, że naszą akcję protestu przeciw nowemu regulaminowi poparło kilkaset osób w tym m.in. członkowie Władz PTTK oraz wielu Przodowników Turystyki Górskiej?

Chcemy zatem jeszcze raz podsumować przyczyny powołania akcji "Uratujmy GOT", której celem jest wstrzymanie wprowadzenia w życie przyjętych zmian do regulaminu GOT.
1. Wprowadzenie zmian w regulaminie GOT zostało dokonane bez odpowiedniej akcji informacyjnej oraz bez ustalonego vacatio legis. Uważamy, że plany wprowadzenia tak istotnych zmian powinny być zakomunikowane kilka miesięcy przed ich wejściem w życie. Tymczasem regulamin został opublikowany dopiero na kilka dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania.
2. Nie przeprowadzono odpowiednich konsultacji oraz nie przedstawiono żadnego uzasadnienia dla wprowadzanych zmian. Dopiero nasza akcja spowodowała, że KTG opublikowało komunikat w tej sprawie. Żałujemy, że nie odbyło się to w odwrotnej kolejności: najpierw przedstawienie założeń do zmian w regulaminie, dyskusja, a dopiero póŸniej wprowadzenie zmian do regulaminu.
3. Złamana została zasada retroaktywności prawa (prawo nie działa wstecz) dla osób będących w trakcie zdobywania odznak. Przykładem jest m.in. zmiana zasad zdobywania odznaki „za wytrwałość” dla osób będących od kilku lat w trakcie jej zdobywania.
4. Wprowadzone zostały zmiany w sposobie zdobywania dużych odznak, które powodują, że należy planować wycieczki pod zdobywanie odznaki, a nie zdobywać odznakę podczas wycieczek górskich. Hasło "Zdobywasz góry - zdobywaj GOT" należałoby obecnie zamienić na "Zdobywasz GOT - zdobywaj góry". Chcemy też wyraŸnie zaznaczyć, że wbrew temu, co nam się zarzuca, nie uważamy, że duże odznaki GOT powinny być łatwe do zdobywania. Zgadzamy się z tym, że ich zdobycie powinno wymagać systematycznego poznania polskich gór. Zdobywanie odznak powinno inspirować zdobywających do odwiedzania nowych miejsc, nie możemy jednak zgodzić się z tym, aby zdobycie odznaki wymagało organizacji wycieczek "pod zdobywanie" odznaki.

Martwi nas fakt, że KTG ZG nie widzi problemu w tym, że GOT zdobywa coraz mniej osób, o czym świadczy niniejszy cytat: "Głosy, iż wprowadzone zmiany spowodują spadek ilości zdobywanych odznak, nie powinny nikogo martwić". Totalnie nie zgadzamy się z tą optyką. Taka filozofia spowoduje, że GOT stanie się niszową odznaką, którą będzie zdobywała tylko i wyłącznie garstka zapaleńców. Już dziś wielu turystom nazwa GOT jest obca, co niestety potwierdzają statystyki z ostatnich lat. Uważamy, że odznakę GOT powinno zdobywać jak największe grono turystów, a regulamin GOT powinien być tak skonstruowany, aby każdy chodzący po polskich górach mógł ją zdobywać, co nie powinno stać w sprzeczności z wysokimi wymaganiami stawianymi zdobywcom w szczególności wyższych stopni. Przykładem tak skonstruowanego regulaminu odznaki może być regulamin odznaki InO, którą zdobywają wszyscy uczestnicy Imprez na Orientację od początkujących, po bardzo doświadczonych turystów. Nie ma tu sprzeczności z wysokimi wymaganiami, gdyż najwyższe stopnie odznak InO zdobyło tylko kilka osób. Tak samo powinno być z odznaką GOT - wtedy bardziej doświadczeni turyści mogą zachęcać do zdobywania odznaki GOT poprzez własny przykład.

Podsumowując - KTG ZG niestety nie odniosło się w swoim komunikacie do głównych uwag, które spowodowały powołanie akcji "Uratujmy GOT", dlatego też nie zamykamy akcji i dalej apelujemy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK oraz Zarządu Głównego PTTK o:
1. Wycofanie się z wprowadzonych zmian do regulaminu GOT.
2. Rozpoczęcie poważnej i otwartej dyskusji na temat zmian w regulaminie GOT.

Pod linkiem LINK przedstawiamy treść naszej odpowiedzi rozszerzoną o nasze szczegółowe odniesienie do poszczególnych uwag przedstawionych w komunikacie KTG ZG PTTK.

Uratujmy odznakę GOT! - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 11
data najnowszej wiadomości: 2014-08-19
pokaż wszystkie wiadomości

Uratujmy odznakę GOT! Autor: Rafał Kwatek
Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Łukasz Aranowski
│├Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Tomek Dygała
│└Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Grześ85
│ └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Rafał Kwatek
│  └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: vodca
│   └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Tomek Dygała
│    └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: z.klose
│     └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Łukasz Wódkowski
Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: tomek-o
 └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Grześ85