Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Uratujmy odznakę GOT!

Autor: Łukasz Aranowski [213.241.35.242]
Data: 2014-01-17 12:37:52
Tematyka: Odznaki

Cześć.

Odpowiedź KTG ZG PTTK:
http://ktg.pttk.pl/index.php?mod=news&act=showfull&id=1389764797

Komunikatat w sprawie znowelizowanego Regulaminu GOT

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje znowelizowany regulamin GOT PTTK. Jego wprowadzenie wywołało dyskusje. Mamy nadzieję, że kilka poniższych uwag rozwieje wątpliwości.

1. Od kilkunastu lat obowiązywał regulamin GOT PTTK, który – swego czasu – też budził zastrzeżenia. Dotyczyły one zwłaszcza „przeskoku” ze spisu tras punktowanych na mapki z punktacją. Teraz okazało się, że mapki są miejscami nieaktualne i wymagają korekty (KTG ZG PTTK aktualnie nad nią pracuje), a niektórzy proponują nawet powrót do tradycyjnego spisu wycieczek punktowanych.

2. Uchwaliliśmy przed laty, że zmian w regulaminie GOT PTTK nie wolno robić częściej niż raz na 4 lata z wyjątkiem zmian redakcyjnych i stylistycznych. Dlatego też w ostatnich kilku kadencjach KTG ZG PTTK żadnych zmian, poza uchwaleniem dużej odznaki „Za wytrwałość”, nie wprowadziła.

3. O korektach regulaminu GOT PTTK dyskutowano już od 8 lat. Zastrzeżenia budziło kilka kwestii, a zwłaszcza:

* wiek zdobywania GOT PTTK, który ulegał obniżeniu, mimo wprowadzenia przez PTTK odznak adresowanych do dzieci (np. Siedmiomilowe Buty),
* zróżnicowanie ilości punktów zdobywanych przez dzieci i dorosłych (dzieci czuły się „gorsze”),
* obniżenie rangi GOT PTTK na skutek ułatwień związanych z ich zdobywaniem (zwłaszcza odznak dużych) w porównaniu z wymogami sprzed lat,
* obniżenie rangi GOT PTTK, bowiem zdobywca dużej złotej GOT PTTK nie musiał wędrować i poznawać wszystkich pasm górskich Polski, a nawet – jak mawiali złośliwi – mógł odznaki zdobywać wędrując „wokół jednej góry” lub odbyć np. 2-dniową wycieczkę (jako wielodniową), na której byłoby 7 punktów pośrednich zaliczonych na poczet dużej GOT PTTK,
* fakt, iż zgodnie z dotychczasowym regulaminem można było wszystkie stopnie małe i popularną GOT PTTK zdobyć poza polskimi górami.

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie dużych GOT PTTK. Zgodnie z apelami niektórych Koleżanek i Kolegów „ratowaliśmy” GOT PTTK podnosząc wymogi, a zatem i rangę odznaki. Inaczej mówiąc, nowy regulamin koryguje niektóre dotychczasowe ułatwienia, tj. nawiązuje po części do zapisów, które istniały w regulaminie przed wprowadzeniem tych ułatwień, tj. przed rokiem 1997. Zresztą ówczesne wymagania związane ze zdobywaniem dużych GOT PTTK były większe niż wprowadzone obecnie.

Wprowadzone zmiany kładą nacisk na poznawanie w pierwszym rzędzie polskich gór, co – oczywiście - nie wyklucza wędrowania po górach krajów sąsiadujących (prosimy zwrócić uwagę, na rozszerzenie tych możliwości).

GOT PTTK nie jest odznaką sportową. Jej zadaniem jest popularyzacja poznawania gór, o czym przed laty pisał W. Krygowski, a nie wyścig i rywalizacja w pokonywaniu odległości i zdobywaniu szczytów. Odznaka ma świadczyć o kwalifikacjach turysty, o znajomości gór. Dlatego ograniczona jest ilość punktów możliwych do zaliczenia na poczet kolejnego stopnia odznaki.

Regulamin GOT PTTK wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez petetekowskie środowiska związane z turystyką osób niepełnosprawnych. Uważamy, że pobyt tych osób w górach nie może się wiązać wyłącznie z wyjazdem samochodem na przełęcz lub koleją linową na ten lub inny szczyt, ale ma także umożliwić wędrowanie i dawać satysfakcję związaną ze zdobywaniem odznak.

Głosy, iż wprowadzone zmiany spowodują spadek ilości zdobywanych odznak, nie powinny nikogo martwić: duża GOT PTTK ma świadczyć o wysokich kwalifikacjach zdobywcy, a nie służyć wypełnianiu tabelek i statystyce. Nie zapominajmy też, że z grona zdobywców GOT PTTK rekrutują się z czasem kandydaci na przodowników turystyki górskiej PTTK. W świetle apeli Koleżanek i Kolegów o podniesienie rangi i określenie niektórych uprawnień przodowników, powinno nam zależeć na jak najwyższym poziomie ich wiedzy i znajomości gór.

Informujemy na koniec, że Prezydium Zarządu Głównego PTTK miało prawo zatwierdzić tekst nowego regulaminu GOT PTTK na posiedzeniu w dn. 13 XII 2013 r. na podstawie art. 31, ust.1, pkt 8 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Mamy nadzieję, że te kilka uwag wyjaśniają intencje jakie towarzyszyły wprowadzeniu znowelizowanego regulaminu GOT PTTK i odznaka ta będzie nadal szanowanym wyróżnieniem, nobilitującym turystę górskiego.

Jerzy W. Gajewski
przewodniczący KTG ZG PTTK

Janusz Konieczniak
sekretarz KTG ZG PTTK
Pozdrawiam,
Łukasz
--
Łukasz Aranowski
Strona domowa: http://www.mendel.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/laranowski

Uratujmy odznakę GOT! - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 11
data najnowszej wiadomości: 2014-08-19
pokaż wszystkie wiadomości

Uratujmy odznakę GOT! Autor: Rafał Kwatek
Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Łukasz Aranowski
│├Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Tomek Dygała
│└Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Grześ85
│ └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Rafał Kwatek
│  └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: vodca
│   └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Tomek Dygała
│    └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: z.klose
│     └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Łukasz Wódkowski
Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: tomek-o
 └Re: Uratujmy odznakę GOT! Autor: Grześ85