Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: XVIII Walny Zjazd

Autor: Jacek Potocki [78.8.46.125]
Data: 2013-08-06 20:43:25
Tematyka: Przyszłość PTTK

Dostałem dziś materiały zjazdowe. Towarzystwo idzie z duchem czasu - przysłano mi pendrive z nadrukiem PTTK, a na nim szesnaście plików zawierających stosowne dokumenty. Zacząłem je przeglądać i opanowało mnie przerażenie. Sprawozdanie ZG obejmuje 380 stron! Z jednej strony dobrze, że jest o czym pisać :-), ale zastanawiam się czy na przyszłość nie byłoby zasadne opracowanie wyciągu zawierającego najistotniejsze dla Towarzystwa fakty i konstatacje. Bo w obecnej postaci trzeba je "wyławiać".
Główna Komisja Rewizyjna aż tak się nie rozpisywała - jej sprawozdanie zajmuje 80 stron, GSK 14 stron. Tak przy okazji, twórczym wkładem GSK do regionalizacji kraju mogą być niektóre zespoły orzekające - np. śląski z siedzibą w Kaliszu i małopolski z siedzibą w Katowicach. ;-)

Pendrive zawiera ponadto projekty uchwał:

- w sprawie nadania godności Członka Honorowego PTTK (45 osób).
- List XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do władz państwowych,
- Uchwała „O celach i istocie PTTK”,
- Uchwała o strategii i kierunkach działań Towarzystwa „Z dumą o naszym dorobku w kierunku przyszłości”,
- Uchwała „O znaczeniu krajoznawstwa w działalności PTTK”

oraz

prezentację inwestycji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 2008-2012.

pozdrawiam

XVIII Walny Zjazd - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 36
data najnowszej wiadomości: 2013-09-14
pokaż wszystkie wiadomości

XVIII Walny Zjazd Autor: Zawrat
Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
│└Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│ └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
│  ├Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Zawrat
│  │└Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
│  │ ├Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
│  │ │└Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│  │ │ └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
│  │ └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│  │  └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
│  │   └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│  └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Radwa
│├Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│└Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Zawrat
│ ├Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│ └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
│  └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Zawrat
│   └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Krzychu S.
Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Jacek Potocki
│└Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Łukasz Aranowski
│ └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Jacek Potocki
│  ├Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│  ├Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Łukasz Aranowski
│  │└Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Lech Rybienik
│  │ └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Łukasz Aranowski
│  │  └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Lech Rybienik
│  │   └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Łukasz Aranowski
│  └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│   └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│    └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Barin
│     └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
│      └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Barin
│       └Re: XVIII Walny Zjazd Autor: Amotolek
Re: XVIII Walny Zjazd Autor: BaZiel