Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: geje i lesbijki w pttk

Autor: Amotolek
Data: 2013-04-09 09:04:41
Tematyka: Kadra PTTK

Przysłowie powiada, że uderz w stół a nożyce się odezwą:-).

A na poważnie, to przekazuję poniżej własny projekt wygodnej regulacji prawnej:

Założenia do
Projektu uchwały
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia …………………
w sprawie zmiany w Ustawie o małżeństwie i porozumieniach osobowych
Na podstawie (….) uchwala co następuje:
I małżeństwo
Art. 1.
Ustanawia się, że małżeństwo może być zawarte w Polsce wyłącznie przez
mężczyznę i kobietę - na czas określony 20 (25) lat.
Art. 2.
Ustala się prawną nadrzędność małżeństwa zawartego przed urzędnikiem Stanu
Cywilnego nad małżeństwami zawartymi przed innymi związkami
wyznaniowymi.
Art. 3.
Po upływie okresu określonego w art. 1 – małżeństwo ulega rozwiązaniu z mocy
ustawy. Te same osoby nigdy już nie mogą zawrzeć małżeństwa ponownie
Art. 4.
Niezbędnym jest, przed zawarciem małżeństwa, dokonanie zapisów
majątkowych odrębnych , także w celu uniknięcia zbędnych i kłopotliwych
procesów o ustanowienie podziału majątku po terminie zawitym, określonym w
art. 1
Art. 5.
W celu umożliwienia byłym małżonkom kontynuowania związku po terminie
zawitym – istnieje możliwość pozostawania tych osób w porozumieniu osobowym
II porozumienia osobowe
Art. 6
Dwie osoby zamierzające prowadzić wspólnie życie i tworzyć
wobec prawa wspólnotę majątkową – mogą zawrzeć porozumienie osobowe pod
warunkiem wspólnego wyrażenia takiej woli po stawieniu się przed notariuszem– wyłącznie na czas określony. Nie
stawia się ograniczeń wobec płci , rasy, koloru skóry, przekonań politycznych,
czy wyznania.
Art. 7
W przypadkach szczególnych – porozumienie osobowe może być zawarte przez
rodziców opiekunów osoby niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat, ale tylko do
uzyskania przez nią pełnoletniości.
Art. 8.
Niezbędnym jest, przed zawarciem porozumienia osobowego, dokonanie zapisów
majątkowych odrębnych w celu uniknięcia zbędnych i kłopotliwych procesów o
ustanowienie podziału majątku po terminie zawitym.
Art. 9
Zaleca się osobom mającym zamiar zawrzeć w przyszłości związek małżeński i
nie ograniczonych zapisem Art. 2 – aby zawarły porozumienie partnerskie , na okres 1
czy 2 lat.
Art. 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Jak wynika z informacji o aspołecznych aspektach obecnej instytucji
małżeństwa, wzrastającej ilości rozwodów i zwiększającej się liczby osób
żyjących faktycznie w nie mających oparcia prawnego związkach partnerskich –
należy uznać, iż dotychczasowe przepisy prawa za nieskuteczne i nie
humanitarne, dyskryminujące ludzi i nie przystające do tendencji jakie
rozwijają się w Unii Europejskiej, stwarzając określone trudności ze względu
na zwyczaje, czy inne aspekty współżycia społecznego
W wolnym demokratycznym kraju nie może być tak, że partnerzy, którzy
chcą być razem - są wybiórczo terroryzowani przez wątpliwe opiniodawczo
środowiska i ludzi starych nawet zasiadających w stosunkowo wysokich czy
najwyższych gremiach władzy ustawodawczej. Nie wykluczone, ze niniejsza
ustawa wywoła zmiany w innych ustawach, np. konieczność zmian zapisu w
uastawie konkordatowej.
W moim przekonaniu nieżyciowe i krzywdzące przepisy i zapisy prawa
w dla partnerstwa osób wybierających związek ze sobą w Polsce - należy
zmienić i to natychmiast.
Polecam się: amotolek[at]wp.pl
Mobil: 506-513-421 (raczej SMS-y!)
GG: 4288996
Skype: antotolek
facebook: Antonio Osiemdziewińć

geje i lesbijki w pttk - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 10
data najnowszej wiadomości: 2013-04-12
pokaż wszystkie wiadomości

geje i lesbijki w pttk Autor: miroziolo
Re: geje i lesbijki w pttk Autor: Łukasz Aranowski
Re: geje i lesbijki w pttk Autor: arletta45
 ├Re: geje i lesbijki w pttk Autor: Amotolek
 │└Re: geje i lesbijki w pttk Autor: z.klose
 │ └Re: geje i lesbijki w pttk Autor: Amotolek
 └Re: geje i lesbijki w pttk Autor: Krzychu S.
  └Re: geje i lesbijki w pttk Autor: Amotolek
   └Re: geje i lesbijki w pttk Autor: z.klose
    └Re: geje i lesbijki w pttk Autor: Amotolek