Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Powrót przymusu?

Autor: Przodownik 1811
Data: 2012-12-30 17:20:33
Tematyka: Tematyka ogólna

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł pt. "Wycieczki szkolne w Tatry tylko z przewodnikiem" > LINK

Z ujawnionych w artykule planów wydania przez Tatrzański Park Narodowy nowego zarządzenia wynika zamiar dyskryminowania szkół jako organizatorów wycieczek oraz uczniów i ich rodziców, którzy powinni mieć prawo do decydowania komu powierzą prowadzenie wycieczki. W planach tych również zlekceważono społeczną kadrę stowarzyszeń zajmujących się programowo turystyką kwalifikowaną, a działających na terenie szkół bądź z nimi współpracujących jak m.in. ZHP czy PTTK. Dlaczego szkoły by miały przymusowo zatrudniać zawodowego przewodnika, a inni organizatorzy wycieczek z młodzieżą by nie musieli takowego zatrudniać?

Szkoły publiczne mają własne rozporządzenie MENiS z 2001 r. odnośnie organizowania krajoznawstwa i turystyki. Wśród osób o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia takiej działalności, są wymienieni w tym rozporządzeniu m.in. przewodnicy, ale nie są oni jedynymi uprawnionymi do prowadzenia wycieczek. To po pierwsze. Po drugie nie istnieje prawny przepis, które konkretnie tereny są uważane za góry z obowiązkowym przewodnikiem górskim dla wycieczek szkolnych, a które nie. Dyrektor TPN zaś nie jest od stanowienia w Polsce prawa.

Kuratoria lub szkoły same powinny decydować, w zależności od stopnia trudności planowanej wycieczki czy powierzy się jej prowadzenie za kilkaset PLN dziennie zawodowemu przewodnikowi górskiemu czy wystarczy, że wycieczkę poprowadzi nauczyciel będący np. przodownikiem turystyki górskiej PTTK, o którym mowa w tym rozporządzeniu, a który nie będzie pobierał za to dodatkowego wynagrodzenia.

Zarządzenie dyrektora TPN może co najwyżej określać, na których szlakach jest ZALECANE korzystanie z zawodowego przewodnika, a nie może narzucać go wybiórczo dla jakiegoś szczególnego typu wycieczek (nb. nie istniej prawna definicja określająca co to jest „wycieczka szkolna”). Na asfaltowej drodze do Morskiego Oka czy na Polanę Chochołowską takiej potrzeby co jest oczywiste, nie ma.

Zapis generalny dotyczący całych Tatr jak i całych obszarów innych parków narodowych w górach by był rażąco sprzeczny z prawem a w dodatku bez sensu. Po prostu należy wymienić szlaki, na których będzie ZALECANY, ale nie obowiązkowy, przewodnik, ew. okresowo (sezon zimowy) wprowadzany zakaz wyjścia na jakieś szczególnie niebezpieczne szlaki itp.

Powrót przymusu? - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 4
data najnowszej wiadomości: 2013-01-05
pokaż wszystkie wiadomości

Powrót przymusu? Autor: Przodownik 1811
Re: Powrót przymusu? Autor: Mieszko
 ├Re: Powrót przymusu? Autor: Przodownik 1811
 └Re: Powrót przymusu? Autor: Maciej_Zimowski