Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Nowelizacja Statutu PTTK

Autor: z.klose [31.133.16.2]
Data: 2012-04-24 15:22:17
Tematyka: Przyszłość PTTK

Dokumenty zjazdowe, to dokładnie 57 stron. Trudno cytować wszystkie zmiany, jakie zostały uchwalone przez delegatów. Teraz ZG PTTK musi uchwalony Statut zarejestrować w KSR'ze. On zdecyduje czy "pobożne" życzenia składających propozycje zmian oraz głosy delegatów są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli KSR przyjmie treść nowego statutu, wtedy zostanie on niezwłocznie opublikowany, jak mniemam w necie i w druku. Każdy oddział PTTK otrzyma jego tekst, by wg tego wzorca mógł opracować własny statut.
Co do przebiegu Zjazdu mogę stwierdzić, że niektórzy delegaci "walczyli jak lwy" o proponowane zmiany a nawet o znaki interpunkcji (przecinki, kropki, nawiasy). Tylko dzięki elektronice liczącej głosy, możliwe było uchwalenie zmian w Statucie w ciągu jednego dnia. Niech żyje elektronika! Nie wiem jak byśmy wytrzymali ręczne liczenie głosów. Makabra.
pozdrawiam z.klose

Nowelizacja Statutu PTTK - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 76
data najnowszej wiadomości: 2012-04-24
pokaż wszystkie wiadomości

Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: martka1
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
│└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Jacek Potocki
│ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│  ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  │└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│  │ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: martka1
│   ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Przodownik 1811
│   └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│    └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: martka1
│     └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│      └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: martka1
│       └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Piotr Rościszewski
│        └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
│         └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Piotr Rościszewski
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
││├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
││└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
│ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
│  ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│  ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
│  │└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
│  │ ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
│  │ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
│  │  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
│  │   └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
│  ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  │├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
│  ││├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  │││└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
│  │││ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  │││  ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Krzychu S.
│  │││  │└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│  │││  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  │││   └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Jacek Potocki
│  │││    └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  ││└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
│  ││ ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│  ││ │└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
│  ││ │ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│  ││ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
│  │└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
│  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
│   └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Paweł Zań
│    ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│    └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Radwa
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
│└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
│  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Rafał Kwatek
│├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
│├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Zbyszek
││└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Tomek Dygała
││ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Zbyszek
││  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Tomek Dygała
││   └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│└Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Rafał Kwatek
│ └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Łukasz Aranowski
│  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Rafał Kwatek
│   └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: martka1
 └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
  ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Amotolek
  └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Dudi
   ├Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: Krzyś
   └Re: Nowelizacja Statutu PTTK Autor: z.klose