Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: Jak koń pod górkę...

Autor: Przodownik 1811 [87.99.0.249]
Data: 2012-02-22 14:54:16
Tematyka: Tematyka ogólna

Walka o utrzymanie państwowych regulacji zawodu przewodnika przeniosła się z łamów gazet już nie tylko do telewizji, ale toczy się także w gabinetach ministerialnych. Świadczy o tym kuriozalne stanowisko urzędników MSW i MSWiA, uznających Rozporządzenie RM z 1997 r. za obowiązujące. Przeczytajcie tu => LINK

Otóż wg ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich kiedy jest mowa o górach – “rozumie się przez to obszar Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Średniego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Bieszczadów, Gorców, Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Zachodnich, Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej z wyłączeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg publicznych” (art. 2. 1).

Mamy tu wyraźną sprzeczność, bowiem Rozporządzenie RM z 1997 r. “dotyczy terenów położonych na wysokości powyżej 600 m nad poziomem morza (n.p.m.), których rzeźba terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach”, jak również “terenów leżących poniżej 600 m n.p.m., których rzeźba stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających lub których zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki, rekreacji ruchowej i sportu w górach” (rozdz. 2 § 2. 1 i 2).

I tu jest problem, bowiem wg Rozporządzenia RM z 1997 r. “wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni”, a więc na podwrocławską Ślężę również (teren rezerwatu przyrody i nieco powyżej 600 m n.p.m.). Natomiast wg nowej ustawy Przedgórze Sudeckie, a więc i Ślęża, nie są rozumiane jako góry, zatem wycieczki nie muszą być tam prowadzone tylko przez górskich przewodników turystycznych, ale już w parkach narodowych i rezerwatach przyrody Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej ten zapis by miał obowiązywać? Który przepis jest wiążący? Podobnych przykładów sprzeczności obu aktów prawnych i zagmatwania w wyniku stanowiska MSW, że obowiązują oba jednocześnie, mógłbym tu przytoczyć wiele.

Dlatego zasadnym jest postawienie tu pytania, czym kierowali się urzędnicy ministerialni MSW i MSiT, że uznali Rozporządzenie RM z 1997 r. za nadal obowiązujące pomimo wielu sprzeczności z aktem nadrzędnym, jakim jest ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich?
Pozdrawiam
Lech

http://rugala.sweb.cz/ - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
http://www.wktp.pttk.pl/ - Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK - Komisja Turystyki Pieszej
http://www.poznan.ptt.org.pl/ - Oddział Poznański PTT

Jak koń pod górkę... - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 4
data najnowszej wiadomości: 2012-02-22
pokaż wszystkie wiadomości

Jak koń pod górkę... Autor: Przodownik 1811
Re: Jak koń pod górkę... Autor: Piotr Rościszewski
│└Re: Jak koń pod górkę... Autor: Przodownik 1811
Re: Jak koń pod górkę... Autor: Przodownik 1811