Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP

Autor: Rafał Kwatek
Data: 2011-12-05 12:35:40
Tematyka: Przyszłość PTTK

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie dość mocno uczestniczył w dyskusji nad Statutem Towarzystwa. Przygotowaliśmy i przesłaliśmy swoje uwagi do Zespołu Statutowego. Z tego nikt nie był wykluczony i tu Zespół Statutowy należy pochwalić za opublikowanie wyników swoich prac oraz możliwość zgłaszania uwag przez wszystkich zainteresowanych.

Ja raczej chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt. Zgodnie ze Statutem jednostki regionalne są dobrowolne i nie reprezentują wszystkich oddziałów. Niemniej praktyka pokazuje, że faktycznie są traktowane jak Zarządy Wojewódzkie.

Są różne argumenty za i przeciw powołaniu obowiązkowych jednostek pośrednich pomiędzy Władzami Naczelnymi a wszystkimi oddziałami. Tak samo są argumenty za i przeciw pełnej likwidacji tych jednostek. Obecnie mamy dość dziwną sytuację rozwiązania pośredniego (kompromisowego?), które przede wszystkim łączy wady jednego i drugiego rozwiązania.

37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 8
data najnowszej wiadomości: 2012-03-10
pokaż wszystkie wiadomości

37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Paweł Zań
Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Łukasz Aranowski
│└Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Rafał Kwatek
│ └Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Łukasz Aranowski
│  └Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Rafał Kwatek
│   └Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Łukasz Aranowski
Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Paweł Zań
 └Re: 37. Zjazd Nadzwyczajny ZHP Autor: Amotolek