Forum członków i sympatyków PTTK
login:  
hasło:  

Czy turystyka dzieci...?

Autor: Przodownik 1811 [87.99.0.249]
Data: 2011-04-18 13:31:49
Tematyka: Tematyka ogólna

Do:ORGANIZATORZY TURYSTYKI oraz WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA:
„Czy turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży są bezpieczne
w świetle obowiązującego prawa w Polsce”


Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Izba Turystyki Młodzieżowej od lat obserwują rozwój „szarej strefy” w obszarze organizacji turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 08 listopada 2001
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. budzi od lat, poprzez niejasność zapisów wiele kontrowersji i nie pozwala na usystematyzowanie współpracy na linii biuro podróży -placówka oświatowa.
Na dalszy rozwój szarej strefy, z niemalże prawnym przyzwoleniem daje znowelizowane
01 marca 2010 Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (z 21.01.1997 roku) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Rozporządzenie to stoi w sprzeczności ze znowelizowaną 29 kwietnia 2010 Ustawą o usługach turystycznych oraz innymi aktami prawnymi.

Aby przerwać ten „nienormalny” stan IT RP oraz PITM organizują 06 maja 2011 w Warszawie ogólnopolską konferencję, której celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie:

„Czy turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży są bezpieczne w świetle
obowiązującego prawa w Polsce?”

oraz

*

wypracowanie konstruktywnych wniosków
*

sformułowanie postulatów dla Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych organów, urzędów celem naprawy istniejącego stanu prawnego

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy: biura podróży zajmujące się turystyką młodzieżową, Ministra MEN, Ministra Sportu i Turystyki, Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Konkurencji i Konsumentów, Urzędy Marszałkowskie – Departamenty Turystyki, Kuratoria, Posłów z Komisji Sportu i Turystyki oraz media.

Zaproszenie (wraz z arkuszem zgłoszeniowym) na w/w konferencję przesyłamy w załączniku.
Konferencja jest bezpłatna, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Tylko silna, mówiąca jednym głosem branża turystyczna może coś zmienić.

Liczymy na Państwa głos w dyskusji.

Małgorzata Mastalerz
Wiceprezes IT RP
źródło => http://www.itrp.pl/aktualnosci.html

No cóż. Widać, że branża turystyczna ustawicznie dąży do celu aby pod pretekstem rzekomej troski o bezpieczeństwo wypoczynku dzieci i młodzieży oraz za pomocą posądzeń o tzw. „szarą strefę” wymusić na szkołach i organizacjach młodzieżowych korzystanie wyłącznie z usług biur turystycznych przy organizowaniu krajoznawstwa i turystyki. Za mało jeszcze pozamykano stałych schronisk młodzieżowych, o schroniskach sezonowych i bazach namiotowych nawet nie wspominając. Tym razem chodzi już o pełną komercjalizację turystyki młodzieżowej.

A przecież wycieczki organizowane przez biura podróży to całkowicie inna turystyka niż ta wędrowna, która została zniszczona za pomocą głupich przepisów i w majestacie prawa. Ta „nowoczesna” turystyka to m.in. tzw. „zielone szkoły”, na których młodzież jest obwożona autokarem, mają przydzielonego pilota wycieczek, dodatkowo przewodnika, drogie noclegi i wyżywienie itd. Przejście piesze ogranicza się najczęściej do krótkiego spaceru bez plecaków w pobliżu wyciągu, tudzież po jakiejś ścieżce dydaktycznej w parku narodowym czy krajobrazowym. To jest działalność tak kondycyjnie „rozwojowa” i ucząca młodzież samodzielności, zaradności i wytrwałości, że aż przykro o tym pisać. Czy taka „turystyka” jest młodzieży naprawdę potrzebna?

Owszem, szara strefa występuje, i to często wśród oficjalnie zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych. Niestety pojęcie szarej strefy w turystyce jest często nadużywane, a inicjatorzy tej konferencji zamierzają odwrócić uwagę od prawdziwego problemu dotyczącego samej branży i skierować zainteresowanie naszych władz w stronę podmiotów zajmujących się organizowaniem turystyki na zasadach non profit.

Warto w tym miejscu przypomnieć orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2008 r. (VI SA/Wa 645/08). W orzeczeniu tym sąd wypowiedział co następuje:
Zdaniem Sądu należy w pełni podzielić stanowisko organu II instancji, uznając, że w kontekście unormowań w/w rozporządzenia, a przede wszystkim w świetle przepisu art. 83a ustawy o systemie oświaty - przyjąć trzeba, że tylko i wyłącznie szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży są wyłączone z obowiązku spełniania wymogów określonych w ustawie o usługach turystycznych w zakresie uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, albowiem taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej.
Pozdrawiam
Lech

http://rugala.sweb.cz/ - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
http://www.wktp.pttk.pl/ - Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK - Komisja Turystyki Pieszej
http://www.poznan.ptt.org.pl/ - Oddział Poznański PTT

Czy turystyka dzieci...? - cały wątek

wszystkich wiadomości w wątku: 9
data najnowszej wiadomości: 2011-05-18
pokaż wszystkie wiadomości

Czy turystyka dzieci...? Autor: Przodownik 1811
Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: radek83
 └Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: Przodownik 1811
  └Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: nawigator97
   └Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: Przodownik 1811
    └Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: nawigator97
     ├Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: Przodownik 1811
     └Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: Amotolek
      └Re: Czy turystyka dzieci...? Autor: Zbyszek